Визначення категорії обігу природних ресурсів

  • К. П. Пейчев Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: обіг природних ресурсів, земельна ділянка, продаж земель, власність на земельні ділянки держави, комунальна власність

Анотація

стаття присвячена дослідженню наступних питань: аналіз законодавства України та іноземних держав, щодо власності на природні ресурси з метою вироблення відповідних пропозицій; розгляд специфіки правового регулювання власності на природні ресурси.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Сыродоев Н.А. Правовое регулирование оборота земельных участков //Гос–во и право. – 1999. – № 9 С. – 42-47;

Герасин С.И. Правовые основы оборота земель, используемых в сельскохозяйственном производстве: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 2000. – 151с;

Глотова О.В. Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 2003. –20 с;

Кулинич П.Ф. «Права на лісові земельні ділянки за новим Лісовим кодексом України».// Земельне право України №6 2006 р. Ст. 15-26;

Соколова А.К. Договоры на пользование природными ресурсами: Дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.06. – Х.: 1993. – 185 с;

Тихий П.В. Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни: Автореферат дис. ... канд. юр. Наук. - Х., 2000;

Шульга М.В. Правове регулювання правочинів із земельними ділянками. Особливості договору купівлі–продажу земельних ділянок // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2004. №2 (14) Квіт. – С. 26–32.

Жерьобкін В.Є. Логіка: підручник. – Х.: Основа, 1995. 256 с.

Новий тлумачний словник української мови. Видавництво «Аконіт» том.2. К. 2006. 926 с.

Див. Природоресурсове право України/за ред. к.ю.н. І.І. Каракаша.-К.: Істина, 2005. 374 с.

Див. Теория государства и права. Учебник для вузов/ под ред. проф В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. Издательство НОРМА. М. 2001. 595 с.
Номер
Розділ
Статті