Суб’єктивне право фізичних осіб, пов’язаних між собою кровною приналежністю на членство в сім’ї

  • В. О. Кожевникова Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: фізична особа, член сім’ї, суб’єктивне право, доктринальний підхід, кровний зв'язок, родич

Анотація

В статті досліджується проблематика доктринального та законодавчого підходу до суб’єктивного права фізичних осіб, пов’язаних між собою кровною приналежністю та їх право на членство в сім’ї. На основі співвідношення доктрини сімейного та житлового законодавства до правової категорії членів сім’ї, автор дає власну оцінку ситуації та пропонує шляхи вирішення колізії в праві.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Ромовська З.В. Сімейний Кодекс України:Науково-практичний коментар.-К.,2003.С.475.

2. Шевченко Я.Н. Совершенствование законодательства о семье. С.100.

3. Ворожейкін Є. М. Семейные правоотношения.-в кн. Советское семейное право. М., 1974 гл.2,с.34

4. Євко В.Ю. Дитячий будинок сімейного типу в системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Монографія.-Х.: «Ксилон», ХНУВС 2010р.-156с.

5. Красицька Л.В.

6. Антокольська В.М. Семейное право. Учебник.М.,1996,с.19

7. Харитонова Є.О. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України \ За ред.. Є.О. Харитонова.-Х, 2006. С.14

8. Батуріна Н.І. Усыновление (удочерение) детей по российскому семейному праву. Автореферат дисс. канд. юрид. наук, Волгоград, 2005.

9. Т.В. Шершень В год семи о понятии семи в современном российском праве // Семейное и жилищъное право. 2008. №5.

10. Пчелінцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. М.:Норма, 2002.С.21.

11. Мананкова Р.П. Правовые проблемы членства в семье. Томск 1985.2.С.60

12. Жилінкова І.В. Правовой режим имущества членов семьи.-Харків: « Ксілон», 2000.-398с.

13. Бахтіаров І.П. Физические лица, как субъекты семейных правоотношений. Канд.дис. М.-2010 с.148.

14. www.reyestr.court.gov.ua/Review/34405771
Номер
Розділ
Статті