Фінансовий омбудсмен: в пошуках правової моделі

  • О. Слободян Юридична консалтингова компанія «САЛЕКС»
Ключові слова: захист прав споживачів, фінансові послуги, фінансовий омбудсмен, розв’язання спорів, фінансові компанії.

Анотація

У статті досліджено правовий механізм врегулювання спорів між фінансовими установами та споживачами фінансових послуг. Особливу увагу автор приділяє цивільно-правовим аспектам захисту прав споживачів фінансових послуг, вказує на необхідність розробки дієвої моделі фінансового омбудсмена.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Дроздова Н.В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.В. Дроздова // Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 22 с.

2. Ящищак О.Р. Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг / О.Р. Ящищак // Адвокат. – 2011. – №3(126). – С. 28 –33.

3. Масляєва К. Специфіка правового статусу органів державного регулювання ринку фінансових послуг України: проблеми та шляхи їх вирішення / К. Масляєва // Юридична Україна. – 2007. – № 8. – C. 41– 45.

4. Близнюк О. Щодо розподілу повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку // Цивільне право (процес).– 2005.– №21(57). – Режим доступу: http: // www.yur-gazeta.com.. – Назва з екрану.

5. Тріщ Р.І., Кузь С.В. Договір про надання фінансових послуг як змішаний вид договору у цивільному праві України / Р.І. Тріщ, С.В. Кузь // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2011. – № 3. – С. 208 – 212.

6. Дроздова Н.В. Загальні аспекти договору про надання фінансових послуг в сучасному цивільному праві України / Н.В. Дроздова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – №52 – 55. – С. 161 – 163.

7. Слободян О.А. Особливості зміни договору управління пайовим інвестиційним фондом / О.А. Слободян // Актуальні проблеми національного законодавства. Міжнародна науково-практична викладацька конференція. Випуск 19. – Кіровоград, 2010. – С. 45 – 48.

8. Вітка Ю.В. Цивільно-правова характеристика договору про управління активами недержавних пенсійних фондів / Ю.В. Вітка // Університетські наукові записки. – 2006. – №3–4 (19–20). – С. 213 – 216.

9. Слободян О. Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування / О. Слободян // Юридичний журнал. - Київ: Юстініан. – 2010. – № 9. – С. 60 – 63.

10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.01. №2664-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

11. Про схвалення Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.09. № 1026-р. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

12. Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства. (Продолжение) // Правоведение. / Я.М. Магазинер. – М.: Изд-во С.- Петербург. ун-та, 1999. – № 1. – С. 128 – 138.

13. Цивільний кодекс України від 16.01.03. №435-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

14. Про захист прав споживачів: Закон України №3161-IV від 01.12.05. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

15. Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо створення на фінансових ринках України системи захисту користувачів фінансових послуг: Проект Закону України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

16. Єрмошенко А., Єрмошенко Л. Світовий досвід функціонування органів розгляду спорів у сфері фінансових послуг / А. Єрмошенко, Л. Єрмошенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №2. – Режим доступу: http://www.nbuv.go v.ua/portal/soc_gum/vknteu /2011_2/4.pdf
Номер
Розділ
Статті