Довіра і соціально-економічний розвиток: кластерний аналіз зв’язку показників

  • Тамара Вікторівна Меркулова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0002-3507-5593
  • Ганна Сергіївна Богданова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна
Ключові слова: індекси довіри, міжособистісна довіра, інституційна довіра, HDI

Анотація

Стаття присвячена виявленню та аналізу зв’язків між соціально-економічними показниками (ВВП на душу населення, індекс людського розвитку HDI) та індексами міжособистісної та інституційної довіри. Розглядаються наступні ключові питання: огляд дефініцій та показників довіри;  розрахунок індексів міжособистісної та інституційної довіри (представлено довірою до уряду) на підставі даних світових соціологічних опитувань; кластерний аналіз взаємозв’язку між окремими індексами довіри та показниками ВВП та HDI (на підставі вибірки країн світу).

Відмічається схожість дефініцій міжособистісної довіри і можливість операціоналізації цього поняття, представлення його у вигляді кількісних показників.  Дефініція інституційної довіри не має такого операціонального характеру.  Довіра до інститутів відповідає тому, наскільки задоволено очікування людей до них. Але на оцінку діяльності інститутів проектується ставлення людей до представників цих інститутів, таким чином, задоволення тим чи іншим інститутом є комбінованим результатом оцінки ефективності цієї форми організації відносин і діяльності представників (носіїв) даних форм – інститутів.  

На підставі розрахованих індексів міжособистісної довіри та довіри до уряду 97 країн світу за період 2001–2015 рр. показано, що Україна відноситься до країн з середньою міжособистісною довірою та дуже слабкою довірою до уряду. Дослідження взаємозв’язків між індексами довіри та показниками ВВП на душу населення та індексами людського розвитку (HDI) було проведено за допомогою кластерного аналізу. Результати аналізу дають певні підстави, які можуть бути  аргументом на користь висновку, що в країнах з високим рівнем соціально-економічного розвитку (ВВП на душу населення та HDI) рівень міжособистісної довіри і довіри до уряду також є високим. Але на середніх і низьких значеннях показників розвитку, що аналізувалися, однозначного характеру зв’язку з індексами довіри не спостерігається.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Rotter J. B. A new scale for the measurement of interpersonal trust / J. B. Rotter. // Journal of Personality. – 1967. − Vol. 35. − № 4. − P. 651–665.

Rousseau D. M. Not so different after all: A cross-disciplineview of trust / D. M. Rousseau, S. B. Sitkin, R. S. Burt, C. Camerer // Academy Manag. – 1998. − Rev. 23, 3, − P. 393–404.

March S. P. Formalising trust as a computational concept / S. P. March. - University of Stirling. − 1994. – 184 p.

Mui L. Computational models of trust and reputation: Agents, evolutionary games, and social networks / L. Mui. − Massachusetts Institute of Technology. − 2003. – 139 p.

Ruohomaa S. Trust management survey / S. Ruohomaa, L. Kutvonen // Journal of Trust Management. – 2005. – P. 77-92.

Moreland D. A snapshot of trusted personal devices applicable to transaction processing / D. Moreland, S. Nepal, H. Hwang, J. Zic // Personal Ubiq. Comput. − 2010. – Vol. 14. − № 4. –
P. 347–361.

Dumouchel P. Trust as an action. Euro / P. Dumouchel. − J. Sociol. – 2005. − № 46. – P. 417–428.

Sztompka P. Trust: A Sociological Theory / P. Sztompka. − Cambridge University Press. − 1999. – 214 p.

Molm L. D. Risk and trust in social exchange: An experimental test of a classical proposition / L. D. Molm, N. Takahashi, G. Peterson // Amer. J. Sociol. – 2000. − No. 5 (105). – P. 1396–1427.

Cook K. S. Trust building via risk taking: A cross-societal experiment / K. S. Cook, T. Yamagishi, C. Cheshire, R. Cooper, M. Matsuda, R. Mashima // Social Psychol. Quart. – 2005. − No. 2 (68). – P. 121–142.

Lewis J. D. Trust as a social reality / J. D. Lewis, A. Weigert // Social Forces. – 1985. – Vol. 63. − № 4. – P. 967–985.

Меркулова Т. В. Экспериментальный и социологический методы измерения доверия /
Т. В. Меркулова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. – 2014. − № 1. – С. 139-148.

Ostrom E. A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: Presidential Address, American Political Science Association / E. Ostrom. − The American Political Science Review. – 1997. – №1. – Р. 1–22.

Gambetta D. Trust. Making and breaking cooperative relations. / D. Gambetta. – Cambridge, Massachusetts. −1988. – 261 р.
Naef M. Measuring Trust: Experiments and Surveys in Contrast and Combination / M. Naef,
J. Shupp // IZA Discussion Paper № 4087 - 2009. – 167 p.

Trust data [Electronic resource]. – Accessed mode : http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.

Trust data [Electronic resource]. – Accessed mode : http://www.europeansocialsurvey.org/.

Trust data [Electronic resource]. – Accessed mode : http://www.globalbarometer.net/.

Trust data [Electronic resource]. – Accessed mode : www.latinobarometro.org/.

Trust data [Electronic resource]. – Accessed mode : www.asianbarometer.org/.

GDP per capita data [Electronic resource]. – Accessed mode : http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD.

HDI data [Electronic resource]. – Accessed mode : http://gtmarket.ru/.
Як цитувати
Меркулова, Т. В., & Богданова, Г. С. (1). Довіра і соціально-економічний розвиток: кластерний аналіз зв’язку показників. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (91), 74-79. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/8654
Розділ
Моделювання, імітація та інформаційні технології в економіці й управлінні