УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА КРИТЕРІЄМ ДИНАМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

  • Halyna Ostrovska Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя https://orcid.org/0000-0002-9318-2258
Ключові слова: стратегічне управління, людські ресурси, динамічні здібності підприємства, трансформація підприємства, маркери змін

Анотація

Стаття присвячена проблематиці вияву динамічних здібностей як механізму реалізації потенціалу промислового підприємства. У цьому контексті сформовано методичний підхід до управління потенціалом промислових підприємств, підгрунтям якого виступають показники динамічних здібностей. Зроблено акцент на людському факторі як основі для розвитку динамічних здібностей. Досліджено питання осмислення та детекції «слабких сигналів» в ролі маркерів організаційних змін. Розглядаються різні моделі роботи і вивчення маркерів змін, їх роль у взаєморозумінні людей і підприємств. Активне і точне виявлення цих маркерів змін дає змогу втручатися в перебіг процесів, коригуючи їх з найменшою витратою сил, матеріальних, психічних і духовних ресурсів. Побудовано алгоритм управління потенціалом промислового підприємства за критерієм розвитку динамічних здібностей з урахуванням маркерів організаційних змін. Розроблено метод кількісної оцінки динамічних здібностей промислового підприємства на взаємодії рівня динамічних здібностей і ступеня їх співспрямування з слабкими сигналами. На відміну від існуючих, що базуються виключно на експертних оцінках, запропонований метод використовує статистичні дані, що дає змогу отримати більш об’єктивний результат. Сформовано метод прогнозування змін зовнішнього середовища за слабкими сигналами з використанням інструментів нелінійної динаміки, що дає змогу виявляти найбільш значущі для підприємства організаційні маркери, прогнозувати зміни середовища і враховувати ці зміни в процесі прийняття стратегічних рішень. Реалізація методичного підходу дає змогу промисловому підприємству приймати попереджувальні рішення, що дозволяють зберігати і підвищувати конкурентні переваги. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в можливості використання розроблених методів в контексті вироблення стратегії управління потенціалом промислового підприємства у відповідь на швидкі зміни зовнішнього середовища. Отримані результати формують засади організаційно-економічного механізму забезпечення ефективного використання потенціалу промислових підприємств в умовах реалізації Європейського вектору розвитку вітчизняної економіки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Halyna Ostrovska, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Teece, D. J. (2014). A Dynamic Capabilities-Based Entrepreneurial Theory of the Multinational Enterprise. Journal of International Business Studies, 45(1), 8-37.

Bogodistov, Y. (2017). Draft of dynamic capabilities concept development. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/315789788.

Barreto, I. (2010). Dynamic Capabilities: A Review of Past Research and an Agenda for the Future. Journal of Management, 36, 1, 256-280.

Wilden, R. (2013). Dynamic Capabilities and Performance: Strategy, Structure and Environment. Long Range Planning, 1-2, 72-96.

D'Aveni, R., Dagnino, B. G., & Smith, K. G. (2010). The Age of Temporary Advantage. Strategic Management Journal, 31(13), 1371-1385.

Li, D., & Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from Chin. Journal of Business Research, 67(1), 2793–2799. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.08.007.

Birkinshaw, J., & Ansari, S. (2015). Understanding Management Models: Going Beyond "What" and "Why" to "How" Work Gets Done in Organizations // Foss N. J., Saebi T. (eds.) Business Model Innovation: The Organizational Dimension. Oxford: Oxford University Press, 85-103.

Magretta, J. (2013). Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy. Translated from English. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian)

Verba, V. A., & Grebeshkova, O. M. (2011). Management of the company. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian).

Nalyvayko, A. (Ed.) (2013). Enterprise strategy: adaptation organizations to the effects of global socio-economic processes. Monograph. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Husieva, O. (2014). Management of strategic change: theory and practical aspects. 1st ed. Donetsk: Vyd-vo «Noulidzh». (in Ukrainian)

Arefiev, S. (2016). Management of Dynamic Capabilities of Enterprises Structural Transformations. Economic Bulletin of the National Mining University, 1, 124-132. (in Ukrainian)

Sardak, S., & Krupskyi, O. (2017). Dynamic capabilities of an enterprise: theoretical-practical basis, scope of application, measurement. European Journal of Management Issues. Special Issue: Dynamic Capabilities of Firms, 25 (1), 36-42. doi: https://doi.org/10.15421/191706.

Ostrovska, H. Y. Maliuta, L. Ya, Sherstiuk, R. Р, Lutsykiv, I. V., & Yasinetska, I. А. (2020). Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), 171-178. doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/171.

Ansoff, I. (2009). Strategic management: Classic edition. SPb.: Peter. (in Russian)

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Ostrovska, H. (2021). УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА КРИТЕРІЄМ ДИНАМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (100), 78-87. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2021-100-08