ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ВПЛИВ РЕАКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

  • Igor Smolinets Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-2896-3699
Ключові слова: процеси організаційних змін, управління змінами, Cotter’s model

Анотація

Темпи організаційних змін, з якими стикаються бізнес-організації, продовжують зростати з кожним роком. Це результат прогресу в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, який збільшує демократизацію та лібералізацію економік світу. Наше дослідження щодо реакції працівників на організаційні зміни визначили три основні напрями: перша перспектива дослідження визначає різні риси особистості працівників як детермінанти опору чи підтримки змін. Проаналізовано основні підходи та моделі до аналізу впливу індивідуальних характеристик (схильностей) на ефективність організаційних змін. Наприклад, виявилося, що співробітники, які бояться невідомого і, як правило, більш скептично ставляться до цього, частіше чинять опір. Перший напрям показав, шо особи з вищим рівнем самооцінки та самоефективності частіше підтримують будь-які зміни. Другий напрям зосереджений на стосунках між працівником та організацією. Тут вчені зосередили свою увагу на ролі довіри в управлінських або організаційних умовах. Останній напрям стосується внутрішнього спілкування процесів змін, яке утримує організацію в період організаційних змін. Було розглянуто роль індивідуальних схильностей у процесах організаційних змін, психологічні фактори сприйняття або спротиву цім змінам. Було зазначено, що змінні організаційного спілкування виконують два основні завдання: по-перше, воно служить для передачі інформації, а по-друге, використання команд як основних сполучних ланок і чинників організаційної адаптації. Ми порівняли модель термінових змін Коттера з іншими моделями і визначили, що модель Люке “Сім кроків” пропонує хороший спосіб діагностувати та зрозуміти поточний стан бізнесу (до змін), а також цільову мету (яку переслідують зміни). Отже, це може суттєво допомогти розпочати процес змін і забезпечити необхідні вказівки для досягнення успіху. Ефективне використання цієї моделі залежить від того, чи реалізуються ці кроки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Igor Smolinets, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Kitchen, P. J. and Daly, F. (2002). Internal communication during change management. Corporate Communications: An International Journal, 7(1), 46-53. doi: https://doi.org/10.1108/13563280210416035.

Erwin, D. G. and Garman, A. N. (2009). Resistance to organizational change. Linking research and practice. Leadership & Organization Development Journal, 31(1), 39-56. doi: https://doi.org/10.1177/0312896214526212.

Oreg, S., Vakola, M., and Armenakis, A. (2011). Change recipients’ reactions to organizational change. A 60-year review of quantitative studies. The Journal of Applied Behavioral Science, 47(4), 461-524. doi: https://doi.org/10.1177/0021886310396550.

Christensen, M. (2014). Communication as a strategic tool in change processes. International Journal of Business Communication, 51(4), 359-385. doi: https://doi.org/10.1177/2329488414525442.

Semenets-Orlova I. (2016). Current strategies for overcoming resistance to educational change. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 3 (48), 1, 60-75. doi: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175758. (in Ukrainian)

Senior, B. (2002). Organisational change. 2nd ed. London, Prentice Hall.

Weick, K. E. and Quinn, R. E. (1999). Organizational change and development. Annual Review of Psychology, 50, 361-386. doi: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.361.

Hardy, R., Thomas, C. (2011). Reframing resistance to organizational change. Scandinavian Journal of Management, 27(3), 322-331. doi: https://doi.org/10.1016/j.scaman.2011.05.004.

Grinko, T.V. (2013). Change management in enterprises – a necessary condition for their development. BUSINESSINFORM, 10, 247-252. (in Ukrainian)

Allen, J., Jimmieson, N. L., Bordia, P., and Irmer, B. E. (2007). Uncertainty during organizational change. Managing perceptions through communication. Journal of Change Management, 7(2), 187-210. doi: https://doi.org/10.1080/14697010701563379.

Bordia, P., Hobman, E., Jones, E., Gallois, C., and Callan, V. J. (2004). Uncertainty during organizational change: Types, consequences, and management strategies. Journal of business and psychology, 18(4), 507-532. doi: https://doi.org/10.1023/B:JOBU.0000028449.99127.f7.

Dubrin, A.J. and Ireland, R.D. (1993). Management and Organization. Cincinnati, South-Western Publishing.

Eby, L. T., Adams, D. M., Russell, J. E. A., and Gaby, S. H. (2000). Perceptions of organizational readiness for change. Factors related to employees’ reactions to the implementation of team-based selling. Human Relations, 53(3), 419-442. doi: https://doi.org/10.1177/0018726700533006.

Malyuta, L.Ya. (2016). Strategic management of innovative development of the enterprise: a textbook. Ternopil: FOP Palyanytsia. (in Ukrainian)

Van den Heuvel, S., Schalk, R., and van Assen, M. A. (2015). Does a well-informed employee have a more positive attitude toward change? The mediating role of psychological contract fulfillment, trust, and perceived need for change. The Journal of Applied Behavioral Science, 51(3), 401-422. doi: https://doi.org/10.1177/0021886315569507.

Barrett, D. J. (2002). Change communication. Using strategic employee communication to facilitate major change. Corporate Communications: An International Journal, 7(4), 219-231. doi: https://doi.org/10.1108/13563280210449804.

Armenakis, A. A. and Harris, S. G. (2009). Reflections. Our journey in organizational change research and practice. Journal of Change Management, 9(2), 127-142. doi: https://doi.org/10.1080/14697010902879079.

Stanley, D. J., Meyer, J. P., and Topolnytsky, L. (2005). Employee cynicism and resistance to organizational change. Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459. doi: https://doi.org/10.1007/s10869-005-4518-2.

Kotter, J. P. (1999). Leading change. Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, 73(2), 59-67.

Strebel, P. (2009). Why do employees resist change? IEEE Engineering Management Review, 3(37), 60-66. doi: https://doi.org/10.1109/ EMR.2009.5235497.

Lewis, L. K. and Russ, T. L. (2012). Soliciting and using input during organizational change initiatives: What are practitioners doing. Management Communication Quarterly, 26(2), 267-294. doi: https://doi.org/10.1177/0893318911431804.

Ford, J. D., Ford, L. W., and D’Amelio, A. (2008). Resistance to change: The rest of the story. Academy of Management Review, 33(2), 362-377. doi: https://doi.org/10.2307/20159402.

Mabin, V., Forgeson, S., and Green, L. (2001). Harnessing resistance: using the theory of constraints to assist change management. Journal of European Industrial Training, 25, 168-91. doi: https://doi.org/10.1108/ EUM0000000005446.

Schulz-Knappe, C., Koch, T., & Beckert, J. (2019). The Importance of Communicating Change. Identifying Predictors for Support and Resistance towards Organizational Change Processes. Corporate Communications: An International Journal, 1-28. doi: https://doi.org/10.1108/CCIJ-04-2019-0039.

Burnes, B. (2015). Understanding resistance to change – building on Coch and French. Journal of Change Management, 15(2), 92-116. doi: https://doi.org/10.1080/14697017.2014.969755.

Choi, M. (2011). Employees' attitudes toward organizational change. A literature review. Human Resource Management, 50(4), 479-500. doi: https://doi.org/10.1002/hrm.20434.

Gryn, E. (2018). The concept of organizational changes management of an enterprise. Efektyvna ekonomika, 10. doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.10.44. (in Ukrainian)

Cunningham, C. E., Woodward, C. A., Shannon, H. S., MacIntosh, J., Lendrum, B., Rosenbloom, D., and Brown, J. (2002). Readiness for organizational change. A longitudinal study of workplace, psychological and behavioural correlates. Journal of Occupational and Organizational psychology, 75(4), 377-392. doi: https://doi.org/10.1348/096317902321119637.

Madsen, S. R., Miller, D., and John, C. R. (2005). Readiness for organizational change. Do organizational commitment and social relationships in the workplace make a difference? Human Resource Development Quarterly, 16(2), 213-233. doi: https://doi.org/10.1002/hrdq.1134.

McClellan, J. G. (2011). Reconsidering communication and the discursive politics of organizational change. Journal of Change Management, 11(4), 465-480. doi: https://doi.org/10.1080/14697017.2011.630508.

Schweiger, D. M. and DeNisi, A. S. (1991). Communication with employees following a merger. A longitudinal field experiment. Academy of Management Journal, 34(1), 110-135. doi: https://doi.org/10.2307/256304.

Elving, W. J. (2005). The role of communication in organizational change. Corporate Communications. An International Journal, 10(2), 129-138. doi: https://doi.org/10.1108/13563280510596943.

Okeke M.N et.al. (2019). Change Management and Organizational Performance in Selected Manufacturing Companies in Anambra State, Nigeria. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 6(05), 5437-5445. doi: https://doi.org/10.18535/ijsshi/v6i5.06.

Kanter, R. M., Stein, B. A. and Jick, T. D. (1996). The Challenge of Organizational Change. New York: The Free Press.

Luecke, R. (2005). Managing Change and Transition. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Smolinets, I. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ВПЛИВ РЕАКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (100), 68-77. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2021-100-07