ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТНК ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

  • Olga Nosova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5638-6294
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інноваційна транснаціональна компанія, комплексна інтеграційна стратегія, рух капіталу

Анотація

В даній статті розглянуто сучасні підходи впливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) ТНК (транснаціональних корпорацій) на інноваційний розвиток, досліджено сукупний ефект передачі технологій, виділено основні чинники стимулювання економічного зростання. Технологічний ефект досліджено на прикладі створення філій іноземних компаній, загострення конкуренції з національними компаніями, що стимулює підвищення продуктивності праці, а також сприяє трансферту нових форм та методів менеджменту, отриманню навичок в у виробництві, формуванню бізнес культури національними виробниками. На основі аналізу інноваційних проєктів, статистичних даних UNCTAD та інших міжнародних організацій  відзначено тенденцію зниження обсягів припливу ПІІ в цілому в світі та в окремих країнах, скорочення кількості злиттів і поглинань ТНК в умовах пандемії COVID-19. Наукові дослідження і нові технології розглянуто в якості основи успіху Топ 50 – найбільш інноваційних компаній, що дають поштовх в розвитку наукомістких галузей економіки. Визначено застосування комплексної інтеграційної стратегії ТНК за допомогою перетворення фрагментованої системи виробництва у виробничо-збутовій мережі, стратегія здійснюється на глобальному або регіональному рівнях. Визначені тенденції розвитку інноваційних ТНК за рахунок збільшення створення наукомістких технологій, підвищення їх ефективності в результаті використання переваг міжнародного руху капіталу та розміщення нових інноваційних філій. Виділено значення розвитку Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) в якості основного чинника розвитку радикальних інновацій, що лежать в основі успіху інноваційних компаній світу. Зазначено переваги використання наукомістких технологій, щодо підвищення ефективності виробництва ТНК та вживання переваг глобальних ланцюжків доданої вартості. Розглянуто транскордонні злиття і поглинання, щодо стратегії ТНК по освоєнню міжнародних ринків і досягнення технологічного лідерства за рахунок ефективного використання глобальних виробничих систем.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Olga Nosova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

доктор економічних наук, професор

Посилання

Acharya, P., Keller, W. (2007). Technology transfer through imports. NBER working paper series. Working paper 13086. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w13086.

Addison, T. & Baliamoune-Lutz, M. (2020). Does aid stimulate foreign direct investment? The role of social cohesion. Economics Bulletin, 40(3), 2289-2296.

Agoba, A. M., Agblovor, E., Gyeke-Dako, A.A., Acquah, M.C. (2020). Financial globalization and institutions in Africa: the case of foreign direct investment, central bank independence and political institutions. Journal of Institutional Economics, 16(6), 931-953. doi: https://doi.org/10.1017/S1744137420000193.

Ang, C. (2020). Ranked The 50 Most Innovative Companies. Retrieved from https://www.visualcapitalist.com/top-50-most-innovative-companies-2020/.

Beloshapka, V., A. (2000). Transnational corporations. Eds. V.A. Beloshapka, L.D. Kirev, Yu.V.Makogon, T.V. Orekhova. Kyiv, KGEU. (in Ukrainian)

Nosova, O.V. (2016). Impact of foreign direct investment inflows on economic growth. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1(30). (in Russian)

Nosova, O.V. (2014). Investment perspectives in Ukraine: economic and legal model. Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing. (in Russian)

Petrikova, E.P. (2009). Foreign direct investment and economic growth. Statistical issues: scientific and informational journal, 9, 14-21. (in Russian)

Rogach, O.І. (2008). Transnational corporations: textbook. К.: Publisher "Kiev University". 400 p. (in Ukrainian)

Yakubovsky, S.O. (2011). Transnational corporations: features of investment activity: [textbook] / S.O. Yakubovsky, Yu.G. Kozaka, N.S. Logvinova.(Eds). Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Don Clark, P., Hihgfill J., De O. Campino, J., Rehman, S. S. FDI, technology spillovers, growth, and income inequality: a selective survey. Global economy journal, 11(2).

Dunning, J. H. (1994). Assessing the costs and benefits of foreign direct investment: some theoretical considerations. University Reading, 1-40.

Eaton, J., Kortum, S. (2001). Technology, trade and growth: a unified framework. European Economic Review, 45(4-6), 754.

Most Innovative Companies. The serial innovation imperative (2020). Retrieved from https://www.rankingthebrands.com/PDF/The%20most%20Innovative%20Companies%202020,%20BCG.pdf.

Haddad, M., Harrison, A.E. (1993). Are there positive spillovers from direct foreign investment? Evidence from panel data for Morocco. Journal of Development Economics, 42(1), 51-74.

Kathuria, V. (2000). Productivity spillovers from technology transfer to Indian manufacturing firms. Journal of International Development, 12(3), 343–369.

Klein, M.W., Rosengren, E. (1992). Foreign Direct Investment Outflow from the United States: An Empirical Assessment. In: Klein M.W., Welfens P.J.J. (eds) Multinationals in the New Europe and Global Trade. Springer, Berlin, Heidelberg.

Landesmann, M. (1997). Emerging patterns of European industrial specialization: implications for trade structures, FDI and migration flows. The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, 168, 1-140.

Kornecki L. (2006). Foreign Direct Investment (FDI) in the Polish Economy: A Comparison with Central and Eastern Europe (CEE) Countries. Problems and Perspectives in Management, 4(3), 14. Retrieved from https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/ publishing/templates/article/assets/824/PPM_EN_2006_03_Kornecki.pdf.

M&A Covid-19: Charting New Horizons. (2020). Deloitte.

Nosova, O.(2020). Ukraine, Debt and COVID-19. Money Matters. Debt Advice in Times of the COVID-19 Pandemic. ECDN, 17, 56-58.

Osano, H.M., Koine, P., W. (2016). Role of Foreign Direct Investment on Technology Transfer and Economic Growth in Kenya: a Case of the Energy Sector. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(1). doi: 10.1186/s13731-016-0059-3.

Radosevic, S. (1995). Science and technology capabilities in economies in transition: effects and prospects. Economics of Transition, 3(4), 472.

Szmigiera,M. (2020). Total global R&D spending 1996-2018. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1105959/total-research-and-development-spending-worldwide-ppp-usd/.

The Global Innovation 1000:Top 20 R&D Spenders 2005-2015. Retrieved from: http://www.strategyand.pwc.com/global/home/what-we-think/innovation1000/top-20-rd-spenders-2015.

Global M&A Outlook. (2020). Published by J.P. Morgan’s M&A team in January 2020.

UNCTAD World Investment report 2020. (2020). Trade and development report 2020 from global pandemic to prosperity for all: avoiding another lost decade. United Nations, New York and Geneva, accessed June 2020. Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2020_en.pdf.

UNCTAD. World Investment report 2019. (2019). United Nations, New York and Geneva. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019 en.pdf.

Zhan, J. (2020). Covid-19 and investment – an UNCTAD research round-up of the international pandemic’s effect on FDI flows and policy. Transnational corporations, 27(1). Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationChapters/diaeia2020d1a1_en.pdf.

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Nosova, O. (2021). ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТНК ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (100), 45-56. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2021-100-05