ВПЛИВ ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЮ НА ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ КРАЇНИ

  • Marharyta Dovha Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3351-0464
Ключові слова: інститут контролю, суб’єкти інституту контролю, зовнішній та внутрішній державний фінансовий контроль, валовий внутрішній продукт

Анотація

В статті досліджується вплив діяльності інституту контролю на стан валового внутрішнього продукту країни шляхом послідовного аналізу. На початковому етапі розглянуто диференціацію агентів державного фінансового контролю та обґрунтована доцільність аналізу саме суб’єктів державного фінансового контролю, в порівнянні з квазісуб’єктами. Визначено, що до суб’єктів контролю відносяться дві інституції, а саме Рахункова палата України та Державна аудиторська служба України. Для розгляду були використані офіційні звіти Державної аудиторської служби, які мають публічний характер та відображають результати діяльності даної структури протягом тривалого періоду часу. Задля досягнення поставленої мети було встановлено необхідність виявити наявність або відсутність зв'язку між приведеними показниками шляхом кореляційного аналізу. Для перевірки моделі на можливість використання, був розрахований коефіцієнт детермінації R2, який показує, наскільки дані фактори описують модель та який відсоток займають невраховані фактори. Для оцінки адекватності досліджуваної моделі був проведений аналіз за допомогою критерію Фішера. Значимість приведених параметрів була оцінена за допомогою t-критерію. По результатам перевірки даних показників, визначено, що дана модель є адекватною експериментальним даним та може використовуватися для подальшого аналізу. Для оцінки якості моделі був розрахований коефіцієнт еластичності Eb.На основі проведеного дослідження виявлений позитивний вплив результативності діяльності агентів контролю, в частині відшкодованих витрат, на економічний стан країни через ріст валового внутрішнього продукту та обґрунтована необхідність посилення результативності їх діяльності, що матиме позитивний ефект на економічну ситуацію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bastable, C. F. (2016). Public Finance. In S. P. Zakharchenkova (Ed.). (Trans. In English). Kharkiv: Vivat. (In Russian)

Khmelkov, A. V. (2016). The meaningfulness of the institution of control for the sustainable development of society. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series, 91, 65-73. (In Russian)

Khmelkov, A. V. (2017). State financial control. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University. (In Ukrainian)

Vygovska, N., Steblyanko, О. (2012). State financial control in the system of regulatingland relations. Galician economic journal, 4, 104-111. (In Ukrainian)

Stefaniuk, I. (2011). State financial control: classificant characteristics. Newsletter of the Kyiv National Trade and Economic University, 4, 42-51. (In Ukrainian)

Barynina-Zakirova, M. V. (2005). Some problems of the regulatory nature in the field of state financial control. Finance of Ukraine, 1, 145-154. (In Ukrainian)

Hlushchenko, O. (2016). Financial architectonics of national well-being provision. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University. (In Ukrainian)

State Audit Office of Ukraine. Results of activity. Retrieved from http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish.

Accounting Chamber of Ukraine. Retrieved from https://rp.gov.ua/home/.

The State Statistics Service of Ukraine. Gross Domestic Product. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Guryanova, L., Klebanova, T., Prokopovych, S., Sergienko, O. (2015). Econometrics. Kharkiv: Simon Kuznets KhNU of Economics. (In Ukrainian)

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Dovha, M. (2019). ВПЛИВ ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЮ НА ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ КРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (97), 77-83. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-09