РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

  • Maryna Slokva Київський національний торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0003-1912-1235
Ключові слова: вища освіта, регіон, науково-освітній потенціал, трансформація, соціально-економічні показники

Анотація

напрямів його трансформації на тлі співставлення з економічними показниками різних регіонів країни. За останні роки, у зв’язку з військовим конфліктом на сході України суттєвих змін зазнали всі сектори економіки, зокрема, й освітня галузь. Переміщення закладів вищої освіти, студентів, професорсько-викладацького складу на підконтрольну Україні територію призвели до трансформації науково-освітнього потенціалу не лише Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, а й інших регіонів країни. Провідною метою галузі вищої освіти є задоволення потреб економіки фахівцями відповідного профілю та рівня кваліфікації безпосередньо у тому регіоні, де розташований вищий навчальний заклад. Це обумовлює значення науково-освітнього потенціалу регіону, як детермінанти у забезпеченні економіки регіону кваліфікованою робочою силою. До початку воєнного конфлікту Донбас, як потужний регіон країни не лише в економічному, а й у науковому та освітньому плані, характеризувався значними показниками діяльності. Так, у 2013 р. Донецький регіон за кількістю вищих навчальних закладів, чисельністю в них студентів, чисельністю прийнятих на перший курс навчання та чисельністю викладацького складу посідав серед регіонів України шосте місце; за випуском фахівців із закладів вищої освіти, чисельністю викладачів із науковими ступенями та вченими званнями був п’ятим, за величиною валового регіонального продукту був другим, поступаючись лише м. Києву, а за чисельністю населення, зайнятого економічною діяльністю, – першим. За теперішнього часу позиції Донецької області змістилися. За кількістю вищих навчальних закладів даний регіон разом з Хмельницькою та Херсонською областями посідає сьоме місце; за чисельністю викладацького складу – чотирнадцяте; за чисельністю студентів, прийнятих на перший курс навчання, числом викладачів із науковими ступенями знаходиться на п’ятнадцятому місці; чисельністю викладачів із вченими званнями – на шістнадцятому, за обсягами випуску фахівців із закладів вищої освіти – на дев’ятнадцятому місці. При цьому, Донецький регіон сьомий за чисельністю зайнятого економічною діяльністю населення та четвертий за обсягами валового регіонального продукту. Разом з тим, регіони (Вінницька, Дніпропетровська, Харківська області, м. Київ), куди було переміщено вищі навчальні заклади з непідконтрольних територій, протягом останніх років демонструють наростання науково-освітнього потенціалу. Очевидні трансформації науково-освітнього потенціалу регіонів обумовлюють диспропорції у розвитку ринку послуг вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Artiukhina, M. V. (2016). A systematic approach to clarifying the essence and defining the concept of socio-economic potential of higher education. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser.: Economics, 1, 94-100. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_17. (In Ukrainian)

Boholib, T.M. (2010). The role of education and science in post-industrial development of Ukraine. Kyiv, Ukraine : Korporatsiia, 408. (In Ukrainian)

Zahirniak, D. M. (2018). Higher education in Ukraine: pragmatism of financial and economic development. Kharkiv, Ukraine: Drukarnia Madryd, 532. (In Ukrainian)

Karpiuk, O. A. (2011). Organizational and economic principles of formation and development of the market of educational services (regional aspect). Extended abstract of Candidate’s thesis. Chernihiv, Ukraine. 20. (In Ukrainian)

Kratt, O. (2017). The rationality of collecting vocational education. Collection of scientific works of Cherkasy State Technical University. Ser.: Economic Sciences. Cherkasy, Ukraine : ChDTU, 44, 71-79. Retrieved from http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/110665/105586. (In Ukrainian)

Obolenska, T. Ye. (2012). Ukraine's export potential in the global market for educational services. Scientific notes: collection of scientific works of the Kiev National Economic University named after Vadym Hetman. Kyiv, Ukraine : KNEU, 14, 209-217. (In Ukrainian)

Krashchenko, Yu., Sorokina, H. (2016). Conditions for adaptation of internally displaced persons to the university environment by means of student self-government. Origins of pedagogical skill, 17, 89-96. Retrieved from http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7591/1/Kraschenko.pdf. (In Ukrainian)

Khomyshyn, I. (2017). Implementation of the right to education by internally displaced persons. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Ser.: Law. Lviv, Ukraine : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 884, 186-192. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44726/2/2017n884_Khomyshyn_I-Implementation_of_the_186-192.pdf. (In Ukrainian)

Chaltseva, O. M. (2019). Opportunities and problems of higher education for children from occupied territories. Political life, 2, 27-32. Retrieved from http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/7307/7332. (In Ukrainian)

Malik, L. (2015). Features of marketing of educational services of relocated educational institutions from the East of Ukraine. European vector of economic development, 2 (19), 131-140. Retrieved from http://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2015/2/13.pdf. (In Ukrainian)

Main Indicators of Activity of Higher Educational Establishments of Ukraine at the Beginning of 2013/2014 Academic Year: Statistical Bulletin. State Statistics Service of Ukraine. (2014). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/. (In Ukrainian)

Main Indicators of Activity of Higher Educational Establishments of Ukraine at the Beginning of 2014/2015 Academic Year: Statistical Bulletin. State Statistics Service of Ukraine. (2015). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/. (In Ukrainian).

Main Indicators of Activity of Higher Educational Establishments of Ukraine at the Beginning of 2015/2016 Academic Year: Statistical Bulletin. State Statistics Service of Ukraine. (2016). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/. (In Ukrainian).

Main Indicators of Activity of Higher Educational Establishments of Ukraine at the Beginning of 2016/2017 Academic Year: Statistical Bulletin. State Statistics Service of Ukraine. (2017). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/. (In Ukrainian).

Higher Education in Ukraine in 2017: Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, Ukraine, 2018. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/. (In Ukrainian)

Higher Education in Ukraine in 2018: Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, Ukraine, 2019. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/. (In Ukrainian)

Higher education. Institutions relocated: three years in a new place. Retrieved from http://vnz.org.ua/statti/9793-peremischenni-vnz-try-roky-na-novomu-mistsi.

Vstup. info. Introductory campaign for 2019. Retrieved from https://www.vstup.info/. (In Ukrainian)

Euroosvita. Rating of higher education institutions "TOP-200 Ukraine". Retrieved from http://www.euroosvita.net/reyt/. (In Ukrainian)

QS World University Rankings. Retrieved from https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/.

Verner, I.Ye. (Eds.). (2019). Regions of Ukraine, 2019: Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine. (part I). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Verner, I.Ye. (Eds.). (2018). [Regions of Ukraine, 2018: Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine. (part I). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Verner, I.Ye. (Eds.). (2017). Regions of Ukraine, 2017: Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine. (part I). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Verner, I.Ye. (Eds.). (2016). Regions of Ukraine, 2016: Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine. (part I). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Verner, I.Ye. (Eds.). (2015). Regions of Ukraine, 2015: Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine. (part I). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Osaulenko, O.H. (Eds.). (2014). Regions of Ukraine, 2014: Statistical Yearbook. State Statistics Service of Ukraine. (part I). Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Slokva, M. (2019). РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (97), 50-62. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-06