СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПОДАТКОВОЇ ПОВЕДІНКИ З УРАХУВАННЯМ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

  • Tatiana Bitkova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6287-0392
  • Tamara Merkulova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-3507-5593
  • Artem Yantsevich Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8023-6547
Ключові слова: ухилення від оподаткування, податковий контроль, системно-динамічна модель, розподіл доходів

Анотація

Проблематика дослідження впливу оподаткування на поведінку економічних агентів залишається актуальною протягом тривалого часу. Це обумовлено, з одного боку, множинністю каналів цього впливу, які охоплюють різні аспекти активності людей (споживча, інвестиційна, трудова тощо), з другого – важливістю даної проблематики для економічної політики держави. Одним із потужних каналів впливу оподаткування на активність економічних агентів є опортунізм, як поведінкова властивість. Наслідком дії цього каналу є ухилення від оподаткування – одно з найбільш гострих питань у рамках цієї проблематики. У статті запропонована системно-динамічна модель, яка враховує традиційні фактори, що впливають на ухилення від оподаткування (параметри податкового контролю), а також припущення про те, що поведінка людей щодо сплати податків може визначатися їх фінансовим станом. Модель передбачає можливість настроювання параметрів оподаткування та податкового контролю, а також реакції економічних агентів щодо ухилення в залежності від рівню його доходу. Розглядається три групи агентів за критерієм доходу, переходи між групами відображаються як нестаціонарний Марковський випадковий процес з обчисленням умовних ймовірностей переходу на кожному кроці імітації в залежності від показників ефективності податкового контролю. Подальші напрямки дослідження передбачають детальне обґрунтування параметрів операторів моделі на базі дослідження реальних закономірностей, які обумовлюють міжгрупову динаміку та механізми ухилення, характерні для різних груп доходу. Модель може бути використана як віртуальний полігон, який  надає широкі можливості експериментування для перевірки різного роду теоретичних припущень і вивчення впливу керованих екзогенних факторів на динаміку ендогенних змінних, а також побудови регресійних мета-моделей, які відображатимуть залежності обраних функцій відгуку від декількох факторів з урахуванням їх комбінованого ефекту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Behavioural Economics and Taxation. (2014). European Commission working paper, 41. Retrieved from https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/taxation_paper_41.pdf.

Acheson, J., Lynch, D. (2017). Implications of behavioural economics for tax policy. Retrieved from https://igees.gov.ie/wp-content/uploads/2014/01/Behavioural-Economics-and-Tax.pdf.

Macek, R. (2014). The Impact of Taxation on Economic Growth: Case Study of OECD Countries. Review of Economic Perspectives, 14, 4, 309-328.

Williamson, O. (1993). E. Behavioral prerequisites of modern theoretical. THESIS, 1, 3, 39-49. (in Russian)

Sokolovskaya, A. M. (2013). Taxation in the context of de-shadowing of the economy. Bulletin of the Institute of Economics and Forecasting, 32-38. (In Ukrainian)

Merkulova, T.V., Bitkova, T.V. (2013). Tax evasion and tax behaviour efficiency: a system dynamics approach. Economic Cybernetics, 1-3(79-81)’2013, 16-22.

Merkulova, T., Yantsevich, A. (2017). Impact of progressive taxation on inequality: analyzing the inequality dependence on income distribution parameters and tax progression. Economic Theory, 3, 23-38. (In Ukrainian)

Davis, S., Hecht, G., Perkins, J.D. (2003). Social Behaviors, Enforcement, and Tax Compliance Dynamics. The Accounting Review, 78, 1, 39-69.

Buddelmeyer, H., Creedy, J., Kalb, G. (2007). Tax Policy Design and Behavioural Microsimulation Modelling. Edward Elgar Publishing.

Arslan, M. O., Altınok, H. (2018). A System Dynamics Model of Income Distribution between Labor and Capital for Turkey. Economic computation and economic cybernetics studies and research / Academy of Economic Studies, 52(4/2018), 241-256.

García-Peñalosa, C. (2018). Inequality in macroeconomic models. Revue de l’OFCE, 157, 93-115.

Merkulova, T.V., Bitkova, Т.V. (2018). A model of tax behavior taking into account income distribution: a system-dynamic approach. Intelligence ХХІ, 1, 93-96. (in Russian)

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Bitkova, T., Merkulova, T., & Yantsevich, A. (2019). СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПОДАТКОВОЇ ПОВЕДІНКИ З УРАХУВАННЯМ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (97), 21-30. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-03
Розділ
Моделювання, імітація та інформаційні технології в економіці й управлінні