СВІТОВИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

  • Olena Lutskiv ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0002-8919-6761
Ключові слова: інклюзивний розвиток, економічне зростання, нерівномірність доходів, добробут

Анотація

У статті сформульовані особливості інклюзивної моделі економічного розвитку. Розглянуто різні підходи до визначення сутності інклюзивного типу розвитку економіки. Один з яких визначає інклюзивний розвиток як стійке економічне зростання, основною метою якого є скорочення бідності та нерівності. Другий підхід визначає інклюзивний розвиток як процес розширення залученості населення до створення ВВП, забезпечення рівних можливостей для реалізації свого людського потенціалу незалежно від соціально-економічних умов, статі, місця проживання та етнічних коренів. Метою статі є дослідження світового та європейського досвіду реалізації моделей інклюзивного розвитку, вивчення та узагальнення їх основних орієнтирів та індикаторів. Визначено, що модель інклюзивного розвитку базується на наступних умовах: держава зобов’язана надати можливість кожній людині повноцінно та в повній мірі реалізувати свій потенціал; бути активним та повноцінним членом суспільства; отримувати гідну оплату за результати своєї праці; рівному доступі до результатів праці, який передбачає рівномірний і достатній розподіл результатів праці між найманим працівником, підприємцем і державою через збалансований розмір заробітної плати, прибутків і податків; доступності до високоякісних освітніх і медичних послуг тощо. Проаналізовано особливості американської, європейської, китайської та норвезької моделі інклюзивного розвитку. Виділено їх основні пріоритети та орієнтири соціального захисту. Визначено шляхи досягнення інклюзивного зростання. Проведено аналіз показників економічного зростання, рівня бідності, розшарування населення, соціальних гарантій, соціальних видатків. Тому інвестиції в освіту, вирішення соціальних, національних, культурних, демографічних, екологічних проблем, розвиток охорони здоров’я, науки сприятиме формуванню нової структури економіки, яка буде базуватись на принципах інклюзивності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bazy`lyuk, V., Zhuly`n, O. (2015). Inclusive growth as the basis of socio-economic development. Economy and Transport Management, 1, 19-29. (In Ukrainian)

Saveliev, Y.B. (2017). Multidimensional modernity: social inclusion in the assessment of social developmen. Kyiv: Kyiv University. (In Ukrainian)

Fedulova, L.I. (2016). Inclusive innovations in the system of socio-economic development. Economics of Ukraine and its regions: problematic issues, 3(25), 56-65. (In Ukrainian)

A. de Haan, Thorat, S. (2013). Inclusive Growth: More than Safety Nets. International Development Research Centre, Ottawa; Jawaharlal Nehru University, New Delhi. SIG working paper. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/bdfd/07e464d167e95082761ec54551e8cd130f2a.pdf.

Еurope 2020. А strategy for smart sustainable and inclusive growth. (2010). Retieved from http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.

Biryukov, A.V. (2017). Inclusive development as a response to the challenge of American globalization. Retieved from http://www.inesnet.ru/wp-content/mag_archive/2011_12/ES2011-12-biriukov.pdf. (in Russian)

Hryha, Y., Tobilko, A. (2015). The US budget: with people and for people. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/publications/2015/04/1/535675/. (In Ukrainian)

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Lutskiv, O. (2019). СВІТОВИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (97), 16-20. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-02