ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШОГО В СВІТІ ВИРОБНИКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

  • О. В. Доценко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Р. Р. Луценко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0737-3902
  • О. В. Іванкіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: формула WACC, фінансовий аналіз, модель DCF, розрахунок вартості капіталу, інвестиційний аналіз

Анотація

Оцінкою фінансової привабливості інвестицій в акції та цінні папери займаються великі спеціалізовані фірми. Однак публічна інформація акціонерних гігантів доступна кожному. Чому ж тоді ніхто не може передбачити подальший хід подій на ринку? За допомогою методів кількісного аналізу можливо самостійно реалізувати розрахунки щодо прогнозу руху цін акцій як мінімум на наступні 5 років. Ми вирішили провести комплексний фінансовий та інвестиційний аналіз найбільшого у світі виробника продуктів харчування, використовуючи спеціалізовані методи оцінки та порівняння підприємств.

В роботі ми розглянули інвестиційну привабливість міжнародної продуктової компанії Nestle за допомогою математичних методів економічного інвест-аналізу. Результатом дослідження є прогноз зростання в короткостроковій перспективі, який може бути використаний для ефективної інвестиційної діяльності. Був здійснений комплексний аналіз діяльності фірми по всіх вертикалях, виділені головні домінуючі та найбільш перспективні галузі. Окремо були спрогнозовані фінансові показники органічного зростання, маржі і EBITDA. Так само було проаналізовано динаміку балансу і змін в русі грошових потоків. На основі таких оціночних методів як Discounted Cash Flow, модель ціноутворення основних засобів та розрахунок WACC, розроблені три сценарії розвитку позиції акцій Nestle на ринку цінних паперів.

На підставі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки щодо діяльністі компанії: спостерігається повільний, але впевнений фінансовий ріст, для стимуляції росту акції курсу використовується їх штучне викуповування, ринок перенасичений конкурентами, ціна акцій завищена, портфель фірми диверсифікований.

Отже, в рамках нашого дослідження, вдалося визначити інвестиційну привабливість акцій Nestle і рекомендувати тримати акції. Динаміка промислового виробництва є швидша, ніж Група може реагувати, і акції компанії переоцінені. Крім того, Nestle має потужний потенціал довгострокового зростання доходів, що підтверджується приведеними у роботі розрахунками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Robinson, T.R., Henry, E., Pirie, W.L., Broihahn, M.A. (2015). International Financial Statement Analysis.

Demirel, E., Atakisi, A., Atmaca, M. (2011). Financial and economic factors affecting debt ratio and ROE; ISE tourism firms case. European Journal of Scientific Research. 61(3), 458-466.

Raifeld, A., Gurfinkel, M., Rao, R., Xi, H., Saxena, S. (2004). An Analysis of the Food and Beverage Industry. Retrieved from people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/cfprojs/food.pdf.

EU-MERCI: Analysis of Food and Beverage sector in different Countries. Retrieved from http: .www.eumerci-portal.eu/documents/20182/38527/10+-+Other+countries.pdf.

International Journal of Economics and Financial Issues (2017). 7(3), 537-541. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/365425.

Méndez, O.A., Castro, L.B., Gómez, J.G. (2010). Qualitative and quantitative analysis of Nestlé. Retrieved from http: .diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/ 46834/1/Qualitative%20and%20Quantitative%20Analysis%20of%20Nestl%C3%A9.pdf.

Official cite of Nestle company. Retrieved from https: www.nestle.ua.

Official cite of The Nielsen Company. Retrieved from https: www.nielsen.com.

The portal for statistics. Retrieved from https: www.statista.com.

World Bank Open Data. Retrieved from https: data.worldbank.org.

Komarist, K.A., Ivankina, O.V., Lutsenko, R.R., Dotsenko, О.V. (2019). Investment analysis of the world's largest producer in food and beverages sector. The Digital economy: models and methods of analysis, 166-168. (In Ukrainian)

BCG: How Big Consumer Companies Can Fight Back. Retrieved from https: .www.bcg.com/publications/2017/strategy-products-how-big-consumer-companies-can-fight-back.aspx.

Опубліковано
2019-06-06
Як цитувати
Доценко, О., Луценко, Р., & Іванкіна, О. (2019). ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШОГО В СВІТІ ВИРОБНИКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (96), 95-102. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-96-10