Моделі державної політики в сфері підтримки малого та середнього підприємництва

  • М. С. Максимов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-1551-6224
Ключові слова: програма підтримка підприємництва, структурна модель, інформаційна система

Анотація

Дослідження проведене з метою розробки моделі державної політики в сфері підтримки малого та середнього підприємництва, задля застосовуватися в процесі створення подібних програм.

Проаналізовані чинні програми підтримки підприємництва, сформована структурна модель, до моделі застосовані існуючі методики, а також розроблено проект інформаційної системи, що відповідає розробленій моделі.

В результаті аналізу чинних Програм підтримки та розробки моделі  виявлено, що сфера підтримки підприємництва в Україні має значні можливості для зростання як через обмін досвідом між областями, так і через впровадження досягнень економічної науки в діяльність органів, що забезпечують підтримку малих та середніх суб’єктів підприємництва.

В досліджені були використані такі моделі та методи як моделювання бізнес-процесів за нотацією BPMN 2.0. (в програмному середовищі Aris Express), побудова інтелект-карт (за допомогою програмного продукту Xmind), проектування інтерфейсів в прграмному середовищі Evolus Pencil) постановка цілей за критерієм S.M.A.R.T., оцінка маркетингових процесів за концепціями AIDA та воронка продажів (Sales Funell), фінансові коефіцієнти (в тому числі коефіцієнт повернення інвестицій ROI), модель керування проекту із застосування із застосуванням методики сітьового планування (CPM).

Впровадження моделі, інструментів, та інформаційної системи дозволить зробити державну політику більш прозорою, підвищити рівень довіри підприємців до влади, а також залучити додаткові ресурси для формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Розроблена модель є новим механізмом для підвищення ефективності державної політики, по суті – забезпечує можливості запозичення економічних методик в сфері державного управління питаннями підтримки підприємництва. Тобто дозволяє привести у відповідність ефективність державного управління приватному.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року / Кабінет міністрів України [Електронний ресурс]: http://old.kmu.gov.ua/document/250167513/R0504-00.doc

Розпорядження «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» / Кабінет міністрів України [Електронний ресурс]: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=8f41e65c-b329-4f96-b141-3891c91e1c09

Цегелик Г. Г., Квик М. Я. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 2. – №. 1. – С. 84-89.

Бережницька У. Ефективність бюджетних програм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва //Вісник КНТЕУ. – 2010. – №. 1. – С. 44-58.

Пивоваров М. Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення //Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – №. 1. – С. 6-18.

Шлафман Н. Л. Методичні засади формування регіональних програм підтримки підприємництва //Вісник економічної науки України. – 2010.

Simon H. A. Administrative behavior. – Simon and Schuster, 2013.

Kahneman D. Thinking, fast and slow. – Macmillan, 2011.

Thaler R. H., Sunstein C. R. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. – New Haven, CT Yales University Press, 1999.

Maksymov M.. ASPiRiN Methodic of business-planning. // Journal Association 1901 “SEPIKE”, - 2017, Edition 16.

Максимов М. С. Розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва в Україні в державних і регіональних стратегічних документах // Бізнес Інформ. – 2016. – №11. – C. 196–203.

Опубліковано
2018-06-25
Як цитувати
Максимов, М. (2018). Моделі державної політики в сфері підтримки малого та середнього підприємництва. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (94), 70-81. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2018-94-07