Продуктивність праці та її оцінка

  • О. В. Носова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-5638-6294
Ключові слова: продуктивність праці, загальна факторна продуктивність, продуктивна ефективність

Анотація

Ринок праці є одним із найважливіших факторів економічного зростання, який визначається головним чином продуктивністю праці. Диспропорція між заробітною платою та зростанням продуктивності праці перешкоджає економічному зростанню в країнах Східної Європи. Незважаючи на радикальні економічні реформи у Східній Європі, все ще можна спостерігати високий рівень безробіття, низьку продуктивність праці, погіршення якості праці. Створення нових інститутів на ринку праці спрямоване на посилення та прийняття формальних інститутів, сприяння стабільному попиту на робочу силу та політику отримання доходів. Робота присвячена критичному аналізу теоретичних підходів до продуктивності праці та емпіричної оцінки продуктивної ефективності у Харківській області.

Державна політика підтримки освіти та навчання впливає на майбутні можливості для окремих людей та здатність фірм вийти на нові ринки та впроваджувати нові технології. Це також повинно сприяти розподілу робочої сили за найбільш продуктивним способом використання, а також допомагати працівникам справлятися з мобільністю.

Покращення регіональної інвестиційної привабливості йде рука об руку з посиленням людського капіталу. Кваліфікована робоча сила має важливе значення для компаній, які використовують нові та більш продуктивні технології, а кращий інвестиційний клімат підвищує прибутки від інвестицій в освіту. Оскільки фірмам пропонуються більше можливостей та кращого доступу до нових технологій, попит на більш кваліфікованих робітників зростає, а фірми мають сильніші стимули для участі у діяльності, яка спрямована на зростання, що підвищує як індивідуальні, так і соціальні віддачі від освіти.

З точки зору інвестиційного клімату основними питаннями є те, як інтервенції на ринку праці впливають на можливості та стимули для фірм інвестувати продуктивно, створювати робочі місця та розширювати операції. Регламент може зменшити стимули для стимулювання нових інвестицій, регулювання організації роботи, використання нових технологій або наймання нових працівників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Носова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи // Економіка і прогнозування. – 2003 – № 3. – С. 119–137.

Носова О.В. Горбачук В.М., Пілявський А.І. Зміни середньої виробничої ефективності районів Харківщини за 2015–2016 рр. Стратегія інноваціного розвитку економіки.: Бізнес, наука, освіта.: Збірник прац VIII Міжнародної науково-практичної конференції/ За ред. Савченко О.І. _ Харків.: НТУ «ХПІ». – 2017. – С. 71–75.

Регіональна статистика. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Bulkley N., Van Alstyne M. Why Information Should Influence Productivity, A Research and Education Initiative at the MIT Sloan School of Management. – Paper 202. – 2004.

CIEC. Ukraine labour productivity growth. – 2017. [Electronic resource]. Accessed mode: https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/labour-productivity-growth.

Cungu A. and. Swinnen J. Transition and Total Factor Productivity in Agriculture 1992–1999 Research Group on Food Policy// Transition & Development (PRG-Leuven) Katholieke Universiteit Leuven Working paper 2003/2. – 2003. [Electronic resource]. Accessed mode: http://www.prgleuven.be.

Fadda S. Technical Progress and Full Employment Along Run Perspective. -ASTRIL Working Paper. – 2016. – n. 20.

Forslid R., Haaland J., HeleneK., Knarvik M. A U-shaped Europe? A simulation study of industrial location // Journal of International Economics. – 2002. – No 57. – P. 273–297.

Little A. D. Managing White Collar Productivity, Inc.– 1981.

Mogila I., Gorshkov N, Kozhemaykin S. Productivity of Labor and Capital, Productivity and Total Factor Productivity Dynamics and Factors of their Influence // Economics of Ukraine. – 2009. – No. 8, 4–16.

Nosova O.V. The impact of innovations on convergence (divergence) in Ukraine// Scientific journal Service Management. – 2013. – NO. 780. –Vol. 11. – Szczecin. – PP.65–81.

Nosova O.V. The foreign direct investment effects on labour productivity. Матеріали міжнародної наукової конференції «Продуктивна спроможність націй: приклад України». – Київ. – 2017. – С. 51–52.

Pilyavsky A., Staat M. Efficiency and productivity change in Ukrainian health care//Journal of productivity analysis. – 2008. – No 29. – PP. 143–154.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. – 15 th ed. – New York. – McGraw Hill. – 1995.

Schadler S. M., Ashoka A. A., Leigh D. Growth in the Central and Eastern European Countries of the European Union// A Regional Review. IMF Occasional Paper. – 2006 – No. 252.

Scharpf F., Schmidt V. Welfare and Work in the Open Economy. Oxford University Press. – 2000. – Vol. 1.

Sink D.S. Productivity Management: Planning, Measurement and Evaluation, Control and Improvement. – N.Y. John Wiley and Sons. – 1985.

Ukraine in Figures 2016 .Statistical Publication. State Statistics Service of Ukraine. – 2016 – 240 p.

UNCTAD. World Investment Report .Investment and the Digital Economy. – United Nations. – New York and Geneva. – 2017.

Опубліковано
2018-06-25
Як цитувати
Носова, О. (2018). Продуктивність праці та її оцінка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (94), 6-14. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2018-94-01