Застосування індексів паритету купівельної спроможності для дослідження інфляційних процесів в Україні

  • Л. В. Маляр Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна
Ключові слова: індекс «Біг Мака», індекс «Борщового набору», індекс інфляції, курс валют, М3 агрегат НБУ

Анотація

Дана стаття присвячена проблемі застосування індексу «Біг Мака» як змістовного показника, який характеризує стан економіки країни в цілому, а також виявлення зв'язку між економічними показниками, такими як курс валют, індекс інфляції та грошова маса (агрегату НБУ) в Україні. Проаналізовано вибірку країн, визначені країни з найвищою і найнижчою вартістю «БігМака». Крім того, розглядається можливість використання індексу «Біг Мака» як міра недооціненності або переоціненності валюти, зроблені висновки для конкретних країн. Застосовано метод кластеризації, який дозволяє виділити кластери і побудувати карту Кохонена. Для проведення процедури кластеризації сформовано вибірку країн і обрані фактори: ВВП, річна інфляція і вартість «Біг Мака». У результаті сформовано три кластери, значущим фактором для їх створення став ВВП, крім того, кластери відрізняються за рівнем річної інфляції і вартості «Біг Мака». Встановлено зв'язок між вартістю «Біг Мака», курсом валют, індексом інфляції і М3 агрегатом НБУ в Україні. Проведено кореляційний аналіз, підібрані відповідні лінії тренда, які характеризуються рівнянням регресії і високим коефіцієнтом детермінації. Побудована багатофакторна лінійна модель, яка відображає одночасно залежність вартості «Біг Мака» від курсу валюти, індексу інфляції та грошової маси. Перевірка моделі за критеріями значущості параметрів і адекватності моделі показала її якість і можливість застосування в прогнозних цілях. Розглянуто динаміку українського показника індексу «Борщового набору», який можна вважати аналогічним індексом «Біг Мака». Проведено порівняння часових рядів цих індексів і проаналізована їх динаміка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Акаев А. А. Динамика темпов глобальной инфляции. Закономерности и прогнозы / А.А. Акаев, А.В. Коротаев, А.А. Фомин. – М.: Либроком, 2012. – 617 c.

Jesse R. Инфляция / Jesse Russell. – М.: VSD, 2012. – 212 c.

Hoefert A., Hofer S. Prices and earnings: A comparison of purchasing power around the globe. UBS AG, Wealth Management Research, p. 11., 2006 [Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.ubs.com/1/ShowMedia/ubs_ch/wealth_mgmt_ch?contentId=103982&name=eng.pdf

Журнал «The Economist» [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.economist.com/

Fujiki H., KitamuraY. The Big Mac Standard: A Statistical Illustration. The Institute of Economic Research Hitotsubashi University, 2003 [Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.ier.hit-u.ac.jp/Common/publication/DP/DP446.pdf

McConnell C., Brue S. Microeconomics 16th ed. / Campbell McConnell, Stanley Brue. – New York: McGraw Hill, 2004. – p. 473.

Daley J. Burgernomics: Why the Price of a Big Mac may hold the key to better investment returns”. The Independent (London), 2008 [Electronic resource]. – Accessed mode: http://archive.li/ffsLG.

Reise N. The Billy Instead Of The Big Macs. Spiegel Online, 2009 [Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.spiegel.de/international/world/new-consumer-index-the-billy-instead-ofthe-big-macs-a-649602.html

Politi D. Argentina’s Big Mac Attack”. The New York Times, 2011 [Electronic resource]. – Accessed mode: https://latitude.blogs.nytimes.com/2011/11/24/argentinas-big-mac-attack/

Geromel R. Big Mac Index: Brazil's Real Is The Most Overvalued Currency In The World. Forbes, 2011. [Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.forbes.com/sites/ricardogeromel/2011/07/29/big-mac-index-brazils-real-is-themost-overvalued-currency-in-the-world/

Margolf M. Big Mac vs. Wiggle Room: A Comparative Study of Two Unconventional Indexes, 2012[Electronic resource]. – Accessed mode: http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3148/TrabajoMargolf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

San Vicente Portes L., Atal V. The Big Mac Index: A Shortcut To Inflation And Exchange Rate Dynamics? Price Tracking And Predictive Properties / Luis San Vicente Portes, Vidya Atal // International Business & Economics Research Journal. – 2014. – Vol. 13 . – №4 . – Р.751-756.

Глущенко О. В. Оцінка сучасного стану каналу очікувань монетарного трансмісійного механізму України / О.В. Глущенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2015. – №2(19). – C. 195–205.

The Big Mac Index [Electronic resource]. – Accessed mode: http://bigmacindex.org/

The World Bank [Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.worldbank.org/.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Національний банк України (офіційне Інтернет-представництво) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/

Мінфін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minfin.com.ua/.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Маляр, Л. (2018). Застосування індексів паритету купівельної спроможності для дослідження інфляційних процесів в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 170-179. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10834