Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій

  • С. І. Забуга Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0002-1034-5630
  • М. О. Дейнека Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0001-9412-7122
Ключові слова: диференціація доходів, виробничо-інституційна функція, коефіцієнт Джині, оптимальне значення

Анотація

Стаття присвячена визначенню оптимального рівня диференціації доходів при максимізації економічного ефекту на основі виробничо-інституційних функцій та обмежень, яким повинні задовольняти параметри функції.

Проаналізовано дослідження, у яких використано апарат виробничо-інституційних функцій для аналізу впливу чинників інституційної направленості на виробничі можливості економічної системи. Зокрема, розглянуто приклади застосування функцій для фіскального аналізу, а також для визначення оптимального значення нерівності в розподілі доходів, де в якості інституційного фактора виступає коефіцієнт Джині. У даному випадку задача була ускладнена обмеженнями параметрів, які були визначені відповідно до їх економічної інтерпретації. Для розв’язання нелінійної задачі оптимізації з обмеженнями було обрано два методи: середовище MathCAD та спеціальний Алгоритм, реалізований в MS Excel. Для апробації моделі використано статистичні дані за різні часові періоди країн Європи: Австрія, Бельгія, Греція, Данія (2001–2015 рр.) та Велика Британія, Німеччина, Латвія (2005–2015 рр.).

Результати розрахунків обома методами показали високу точність апроксимації фактичних даних та значимість моделі, про що свідчать високі значення коефіцієнта детермінації. Розраховані оптимальні значення коефіцієнта Джині мають незначну варіабельність в часі, у порівнянні з фактичними даними. Аналіз динаміки показав, що для більшості країн ряди оптимальних значень коефіцієнтів Джині перетинають ряд фактичних значень, тому співвідношення між ними змінюються протягом часу. Проте винятком стала Латвія, де за розрахунками Алгоритму отриманий ряд оптимальних значень коефіцієнта Джині розмістився нижче фактичного. Перевірка стійкості оптимального рівня нерівності проведена за допомогою зсуву часових рядів, відповідно для кожної країни. Виконано розрахунки параметрів функції за двома методами та визначено оптимальні значення коефіцієнта Джині, які характеризуються стійкістю для більшості досліджуваних країн. Хоча є винятки, різні результати за двома методами показують розрахунки для Греції та Латвії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality / S. Kuznets // American Economic Review. – 1955. – № 1 (45). – Pp. 1–28.

Chen Z. Development and Inequality: Evidence from an Endogenous Switching Regression without Regime Separation / Z. Chen // Economics Letters. – 2007. – Vol. 96. – № 2. – Pp. 269–274.

Atkinson, А. Top incomes in the long run of history / T. Atkinson, E. Piketty, E. Saez // Journal of Economic Literature. – 2011. – Vol. 49:1. – pp. 3–71.

Балацкий Е. В. Анализ влияния налоговой нагрузки на экономический рост с помощью производственно-институциональных функций / Е. В. Балацкий // Проблемы прогнозирования. – №2. – 2003. – С. 88–105.

Балацкий Е.В. Оценка влияния финансовых инструментов на экономический рост / Е. В. Балацкий // Проблемы прогнозирования. – №4. – 2004. – С. 124–136.

Меркулова Т.В. Институт налога / Т. В. Меркулова. – Харьков, 2006. – 224 с.

Меркулова Т.В. Справедливость, неравенство и экономическая эффективность: анализ и моделирование взаимосвязей/ Т. В. Меркулова // Экономическая теория. – 2016. – №4. – С. 77–86.

Database–Eurostat [Electronic resource]. – Accessed mode : http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Холоднов В.А. Решение задач нелинейного программирования на основе градиентных методов с использованием системы компьютерной математики MathCAD : методические указания / В. А. Холоднов, Е. С. Боровинская, В. П. Андреева, В. И. Черемисин. – СПб. : СПбГТИ (ТУ), 2010. – 69 с.

Excel Solver Online Help [Electronic resource]. – Accessed mode : https://www.solver.com/excel-solver-online-help.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Забуга, С., & Дейнека, М. (2018). Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 137-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10829
Розділ
Моделювання, імітація та інформаційні технології в економіці й управлінні