Аналіз впливу різниць податкового навантаження на переміщення фактора капіталу на основі мультиагентної моделі

  • А. Ю. Петрова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна
  • Г. В. Акулова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0003-4803-1431
  • Н. В. Назаренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна http://orcid.org/0000-0001-6100-4193
Ключові слова: податкова поведінка, економічні агенти, податкова конкуренція, мультиагентне моделювання, лінійна регресія

Анотація

Робота присвячена дослідженню моделі поведінки мобільних економічних агентів, діючих в умовах декількох юрисдикцій. Проведений експеримент по зміні параметрів податкового навантаження за допомогою мультиагентної моделі. Дана модель імітує умовний ігровий світ з двох юрисдикцій, в якому діють агенти-власники фактора виробництва. Початкові параметри для експерименту були створені за авторськими розробками.

Обрана змінна, що змінюється під час експерименту від 10% до 40%, – ставка податку на капітал. Крок зміни становить 5%. Була запущена модель з п'ятьма прогонами для кожного з вище зазначених налаштувань. Розглянута динаміка за 24 моменти часу і обчислені середні значення, що дозволило згладити потенційні викиди в показниках, що дають результат.

Проаналізовано вплив зміни податкового навантаження на добробут тих агентів, які володіють відповідним фактором, і показано, що на аналізований показник накопичень агентів-власників капіталу в першій юрисдикції впливає не тільки податкове навантаження даної юрисдикції, але і податкове навантаження другої юрисдикції, де ставка податку на прибуток від фактора капіталу становила 25% протягом всіх прогонів при зміні ставки в першій юрисдикції.

Отримані результати збігаються з феноменами, які існують в реальній економіці, а саме в юрисдикції з найнижчим податковим навантаженням є найбільш привабливими для переміщення туди свого капіталу організаціями-володарками з метою збільшення прибутку.

За допомогою побудованих регресійних моделей ми не тільки можемо спостерігати ефекти, які існують в реальній економіці, а саме, вплив податкового навантаження однієї країни на добробут (в даній постановці – накопичення) економічних агентів іншої країни, але і оцінити сутність цього впливу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Wilson J. Capital Tax Competition: Bane or Boon / J. Wilson, D. Wildasin. – Journal of Public Economics 88. Amsterdam: Elsevier, 2004. – P. 1065–1091.

Gaëtan N. Corporate Tax Competition and Coordination in the European Union: What Do We Know? Where Do We Stand?, 2006. [Electronic resource]. / N. Gaëtan. – Way of access: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication718_en.pdf

Hauptmeier S. Fiscal competition over taxes and public inputs theory and evidence, 2009. [Electronic resource]. / S. Hauptmeier, F. Mittermaier, J. Rincke. – Way of access: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1033.pdf?c3547c2c8cd54d3089a45c39c3d58096

Педь І. В. Податкова конкуренція : монографія / І. В. Педь. – К. : Експерт-Консалтинг, 2009. – 406 с.

Леонова Н. Модель налоговой конкуренции с учетом ограничения мобильных инвесторов / Н. Леонова, Г. Колесник. – Тверь : НИИ Центрпрограммсистем, 2009. – 9 с.

Меркулова Т. В. Современные механизмы регулирования финансовых потоков: pro et contra международной налоговой конкуренции : монография //Макроэкономическое регулирование финансовых потоков страны: теория и практика / Т. В. Меркулова. – К. : Киевский экономический институт менеджмента, 2012. – 280 с.

Цимбалюк І. О. Міжнародна податкова конкуренція: перспективи та реалії / І. О. Цимбалюк // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць. – Маріуполь, 2012. – Вип. 24. – С. 96–104.

Razin A. International Tax Competition and Gains From Tax Harmonization / A. Razin, Е. Sadka // NBER Working Paper. – 1989. – № 152. – 25 р.

Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Р. Л. Дернберг. – М. : ЮНИТИ, 1997. – 156 c.

Tiebout C. A Pure Theory of Local Expenditures [Electronic source] / C. Tiebout // Journal of Political Economy. — 1956. — No 64. — P. 416–426. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541_Fall08/tiebout_1956.pdf

Акулов М. В. Мультиагентна модель податкової поведінки економічних агентів / М. В. Акулов, Г. В. Акулова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — Вип. 91. — С. 104-109.

Akulova A. Model of Tax Behaviour of Economic Agents in the Age of Globalization: Verification and Parameterization / Anna Akulova // Business-Engineering. — Tbilisi: Georgian Technical University, Georgian Academy of Engineering, 2017. — № 3. — pp. 211-213.

Corporate tax rates table. [Електроний ресурс] / Режим доступу : https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Петрова, А., Акулова, Г., & Назаренко, Н. (2018). Аналіз впливу різниць податкового навантаження на переміщення фактора капіталу на основі мультиагентної моделі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (93), 129-136. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10828
Розділ
Моделювання, імітація та інформаційні технології в економіці й управлінні