Роль Національного банку України у забезпеченні стабільного розвитку банківської системи

  • Н. П. Погореленко Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Пр. Перемоги, 55, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0001-9815-9818
Ключові слова: банківська система, Національний банк України, стабільність, макропруденційна політика, стрес-тестування

Анотація

На основі проблем, які мали місце в період загострення системної кризи, в роботі проведено аналіз діяльності Національного банку України у контексті «перезавантаження» регуляторної функції та підвищення його інституційної спроможності з метою забезпечення фінансової стабільності вітчизняної банківської системи на основі наявного інструментарію. Національний банк України відповідно до діючого Закону у межах повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи, за умови, що це не перешкоджає досягненню цінової стабільності. Тому він приділяє пильну увагу стану фінансової системи загалом та аналізу і протидії ризикам, які можуть порушити її стабільність.

Визначено, що регулятором було започатковано концептуальні зрушення, які детально проаналізовані: перегляд підходів до складових інструментів макропруденційної політики; перехід до банківського нагляду на основі кластеризації за допомогою групування для цілей нагляду банків зі схожими бізнес-моделями (їх прозорість та ризиковість, профілі ризиків, характер здійснюваних операцій або інші ознаки); зміна підходів до проведення стрес-тестування (для визначення «слабких місць» банківського регулювання та пруденційного нагляду).

Розглянуті зміни являють собою не тільки трансформацію його регуляторної функції. Це, насамперед, підвищення його інституційної спроможності за рахунок оптимізації діяльності як сучасного мобільного регулятора, готового до нових викликів в умовах, що швидко змінюються.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Rose Cunningham and Christian Friedrich. The role of central banks in promoting financial stability: An International Perspective / Bank of Canada Staff Discussion Paper 2016. – 2015. – P. 19.

Erlend Walter Nier. Financial Stability Frameworks and the Role of Central Banks: Lessons from the Crisis / IMF Working Paper 2009. – P. 64.

Підхомний О.М. Роль центрального банку у забезпеченні фінансової стабільності / О.М. Підхомний, В.А. Вишневський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №3, T. 3. – С. 127-130.

Carlos Acevedo. The Role of Central Banks in Financial Stability / Carlos Acevedo // || CEMLA-SEACEN Conference on “The Role of Central Banks in Macroeconomic and Financial Stability”, 2011. – P. 16.

Барановський О.І. Філософія безпеки : монографія / О. І. Барановський. – К. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 715 с.

Masahiro Kawai and Peter J. Morgan. Central Banking for Financial Stability in Asia / ADBI Working Paper Series // Asian Development Bank Institute, 2012. – P. 31.

«Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік», схвалені рішенням Ради Національного банку України від 10 вересня 2009 р., №10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64992

«Основні засади грошово-кредитної політики на 2012 рік», схвалені рішенням Ради Національного банку України від 26.04.2012 р., №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-12

«Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік», схвалені рішенням Ради Національного банку України від 05.09.2013 р., №16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vr016500-12

«Основні засади грошово-кредитної політики на 2014 рік», схвалені рішенням Ради Національного банку України від 24.04.2014 р., №8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=7466694

«Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік», схвалені рішенням Ради Національного банку України від 11 вересня 2014 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10465306

«Про основні засади грошово-кредитної політики на 2016–2020 роки», схвалені Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2015 року №541. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0541500-15

«Основні засади грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу», схвалені рішенням Ради Національного банку України від 21 грудня 2016 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=41556547

«Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу», схвалені рішенням Ради Національного банку України від 21 грудня 2016 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=55564681

Фінансова стабільність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32278664

Закон України «Про Національний банк України» від 07.12. 2000 р. № 2121-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

Роль Національного банку в забезпеченні фінансової стабільності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32146402

The ESRB Handbook on Operationalizing Macroprudential Policy in the Banking Sector. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_esrb_handbook_mp.en.pdf

Звіт про фінансову стабільність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=32146421&cat_id=32146420&ctime=1465219006211

Рада з фінансової стабільності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32146424

Національний банк завершує створення системи прийняття рішень на рівні комітетів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=22024954

Запровадження інструментів макропруденційної політики. Нові вимоги до ліквідності / Семінар для викладачів вищих навчальних закладів України на тему «Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=47725157

Даниленко А. Архітектура та повноваження макропруденційних органів: світовий досвід та дороговкази для України / А. Даниленко, В. Санжаровська // Вісник Національного банку України. – 2016. – Червень. – С. 20 – 31. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=34339679

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління Національного банку України 28.08.2001 р., №368 (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01

Звіт про фінансову стабільність. Грудень 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=60764561

Внутрішня трансформація Національного банку України . [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=12955025

Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 16 січня 2017 року № 28). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266

Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овернайт) платіжних систем від 31 грудня 2015 року № 657 (зі змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=26117625

Рішення Правління НБУ від 10 лютого 2017 року №76-рш. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=43805377

Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 444. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/article/62069952?annId=62069953

Методичні рекомендації щодо проведення стрес-тестування в банках України, схвалені Постановою Правління Національного банку України 06.08.2009 р., №460. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0460500-09

«Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затверджене Постановою Правління НБУ 25.01.2012 р. № 23 (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

«Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями», затверджене Постановою Правління Національного банку України 30.06.2016 р., №351. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16

«Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», затверджене Постановою Правління Національного банку України 22.12.2017 р., №141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-17
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Погореленко, Н. (2018). Роль Національного банку України у забезпеченні стабільного розвитку банківської системи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 57-76. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10817