Розвиток банківської системи України в світлі досвіду китайських економічних реформ

  • Т. В. Челомбітько Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0002-5742-8206
Ключові слова: банківська система, економічний розвиток, реформування, банківські установи, капіталізація

Анотація

У статті виявлені тенденції розвитку і негативні процеси, що визначають сучасний стан банківської системи економіки України. Проаналізовано основні показники діяльності вітчизняної банківської системи, включаючи обсяг депозитних коштів, відрахування в резерви, кредитні заборгованості та динаміку нарощування банківського капіталу. Паралельно з  оцінкою стану вітчизняної банківської системи досліджено стан банківської системи Китаю та основні результати її реформування. Розкрито роль банківської системи в стабілізації економіки країни. Запропоновано напрямки використання досвіду Китаю в сфері зміцнення вітчизняної банківської системи та державного регулювання економічного розвитку України. Сформульовано пріоритетні шляхи підвищення ефективності функціонування вітчизняної банківської системи, які передбачають подолання макроекономічних дисбалансів, виправлення помилок монетарного регулювання, запровадження дієвої системи управління ризиками від втрати та знецінення капіталу інвесторів, коригування кредитної політики у напрямі мінімізації ризиків та посилення ролі пруденційного нагляду в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Геєць В.М. Економіка України / В. М. Геєць // Економіка та прогнозування. – 2016. – №1. – С. 7–22.

Богдан Т.П. Трансформація національної економіки контрою руху капіталів в умовах реформування міжнародної фінансової архітектури / Т.П. Богдан // Фінанси України. – 2013. – № 7.– С.18–32.

Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 3–32.

Лук’янов В.С. Сенергетична парадигма розвитку фінансових ринків та фінансових економік / В.С. Лук’янов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 77–85.

Диба О. Особливості фінансового забезпечення інноваційного розвитку Китаю та Японії / О. Диба // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 19–31.

Олійник О. М. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / О. Олійник // Банківська справа. – 2015. – № 6. – С. 59–80.

Bernanke B. Dodd-Frank implementation: Monitoring systemic risk and promoting financial stability [El. resourse] / B. Bernanke. – URL: http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20110512f/htm.

Долан Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Эдвин Дж. Долан, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж. Кэмпбелл. – Букинистическое издание, 1991.

Dziura B. Green economy and blue economy as alternative economic models in China (PRC) / B. Dziura // Actual problems of economics. – 2016. – № 12 (186). – Р. 215–220.

Morrison W.M. China’s currency: an analysis of the economic issues / Wayne M. Morison, Marc Labotante // Congressional research service. – 2011. – № 12. – Р. 1–34.

Показники банківської системи. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Listed banks in China: 2016 review and outlook [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-listed-banking-report-2016-en/$FILE/ey-china-listed-banking-report-2016-en.pdf.

Listed banks in China 2015 review and outlook [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-china-listed-banking-report-2015-en/$FILE/EY-china-listed-banking-report-2015-en.pdf.

Олійник О. М. Реформування фінансової галузі Китаю у процесі ринкової трансформації економіки: уроки для країни / О. Олійник // Банківська справа. – 2014. – № 11–12. – С. 13–26.

Олійник О. М. Механізми фінансування закордонних енергетичних та інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні / О. Олійник // Банківська справа. – 2016. – № 3. – С. 83–98.

Демків Ю. Роль якості банківських послуг у забезпеченні ефективності функціонування банків України / Ю. Демків, Я. Самусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2 (188). – С. 242–248.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Челомбітько, Т. (2018). Розвиток банківської системи України в світлі досвіду китайських економічних реформ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 48-56. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10816