Інституціалізація соціальних прав в Євросоюзі: аналіз тенденцій стандартизації

  • В. В. Грецька-Миргородська Харківська міська рада, Площа Конституції, 7, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0002-8601-8353
Ключові слова: соціально орієнтована економіка, стандартизація соціальних прав, Європейський союз

Анотація

Метою даного дослідження є виявлення тенденцій процесу інституціалізації соціальних прав в Європейському союзі, для чого проведено огляд документів, які інституалізують стандарти соціальних прав в Європейському союзі; систематизацію стандартів соціальних прав, які передбачені у цих документах; аналіз останніх змін стандартів, що задекларовані у Європейських засадах соціальних прав 2017 року; аналіз динаміки, змін структури соціальних прав та виявлення характерних рис. Періодом спостереження є проміжок часу від 1951 р. (перше прийняття Європейської соціальної хартії) до 2017 р. (прийняття документа «Європейські засади соціальних прав»).

В процесі дослідження було виявлено, що перелік стандартів розширюється із прийняттям кожного нового документа, при цьому швидкість зростання кількості стандартів із часом підвищується. Розширення та уточнення стандартів здійснюється головним чином за рахунок блоку загальних прав працюючих та блоку загальних соціальних прав. Найбільш стабільну динаміку має перелік стандартів захисту окремих верств населення. Найбільш вагомою частиною стандартів соціальних прав протягом періоду, що аналізується, є блок прав працюючих та умов праці.

Дослідження було проведено, базуючись на офіційних документах Ради Європи та Європейського союзу. Результати дослідження можуть бути використані як приклад формування соціальних стандартів у країнах, де не сформовано в повній мірі соціально орієнтованої економіки, в першу чергу для країн, що не входять до Європейського союзу, але мають зовнішній євроінтеграційний вектор розвитку, послідовність інституціалізації соціальних стандартів в Європейському союзі, є орієнтиром щодо розвитку соціально орієнтованої економіки у власній країні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Задорожный Г. В. Социальная экономика как научная область постнеклассического экономического знания / Г. В. Задорожный, Я. Ю. Радченко //Социальная экономика. – 2003. – №. 4. – С. 26-41.

Бервено О. В. Социальная экономика и социальное государство: актуальность необходимости создания в Украине / О. В. Бервено //Социальная экономика. – 2007. – №. 3-4. – С. 54-61.

Гриценко А. А. Социальная экономия как наука / А. А. Гриценко //Социальная экономика. – 2001. – №. 1. – С. 7-14.

Дикань В. Л. Європейська модель соціально орієнтованої економіки в реаліях України / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №37. – С.13-19.

Ситник І. В. Модель формування соціально орієнтованого ринкового господарства в Україні та напрямки її реалізації / І. В. Ситник, Т. В. Гончаренко // Соціально-економічні проблеми розвитку промисловості. – 2012. – №3-4 (59-60). – С. 301-307.

Гафарова К. Е. Європейські соціальні стандарти та їх імплементація в Україні / К. Е. Гафарова //Академічний огляд. – 2011. – №. 1. – С. 34.

Черленяк І. І. Про методику дослідження ідентифікації європейських соціальних стандартів / І. І. Черленяк //Стратег. пріоритети. – 2008. – №. 4. – С. 9.

Council of Europe. European Convention on Human Rights // European Treaty Series. – No. 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rm.coe.int/1680063765

Council of Europe. European Social Charter // European Treaty Series. – No. 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006b642

Council of Europe. Additional Protocol to the European Social Charter // European Treaty Series. – No. 128 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/128

Council of Europe. European Social Charter (revised) // European Treaty Series. – No. 163 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163

Council of Europe. EUROPEAN SOCIAL CHARTER Social Rights Monitoring 2015: Children, Family et Migrants // Офіційний сайт Ради Європи 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rm.coe.int/1680593f8c

Council of Europe. EUROPEAN SOCIAL CHARTER Social Rights Monitoring 2016: Employment, training and equal opportunities // Офіційний сайт Ради Європи 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rm.coe.int/16806ebc63

Council of Europe. EUROPEAN SOCIAL CHARTER Social Rights Monitoring 2017: Health, Social Security and Social Protection // Офіційний сайт Ради Європи 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rm.coe.int/press-briefing-highlights-conclusions-2017/168077fee0

European Commission. European Pillar of Social Rights // Офіційний сайт Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Грецька-Миргородська, В. (2018). Інституціалізація соціальних прав в Євросоюзі: аналіз тенденцій стандартизації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 41-47. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10814