Методологічні засади дослідження антикризових господарських трансформацій

  • О. Г. Задорожна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0003-3220-9581
Ключові слова: антикризові трансформації, духовно-біо-соціальна природа людини, духовно-моральнісні цінності, духовно-ноосферно-сталий розвиток

Анотація

У статті розглянуто методологічні засади дослідження антикризових господарських трансформацій у форматі постнекласичної економічної науки. З’ясовано, що такий формат передбачає визначення провідної ролі духовних цінностей у господарських трансформаціях. Потрібен перехід  до розуміння ціннісної раціональності, яка запліднює цілі господарських реформ задля зростання добробуту українського народу.

Основними трьома новими методологічними засадами такого дослідження є розуміння єдиної триіпостасної – духовно-біо-соціальної природи людини, архетипу «свобода-відповідальність» та гіпотези про уном людяності, який висхідно спрямовує всю благосну життєдіяльність людини саме як особливого живого роду – homo sapiens.  При цьому людина проявляється цілісно лише тоді, коли духовна іпостась висхідно задає якості, здібності та внутрішні мотиви саме людини, що повинні розгортатися в процесі цілісної господарської життєдіяльності кожного.

Необхідність створення нової стратегії національного господарського розвитку задля зростання добробуту українського народу вказує на те, що її фундамент повинен будуватися на духовно-моральнісних цінностях. Вітчизняна наука почала розробку нової парадигми – духовно-ноосферно-сталого розвитку, розуміння якого дає змогу органічно об’єднати сутнісні моменти концепцій ноосфери і сталого розвитку та теорії про триіпостасну – духовно-біо-соціальну природу людини.

Розкрито основні вектори-поля нової господарської стратегії: духовно-моральнісний та етико-моральний; біо-генетично-оздоровчий; соціо-партнерсько-коеволюційний. Головним методологічним постулатом при розробці національної антикризової стратегії відродження є висхідна ціннісно-раціональна орієнтація при плануванні та реалізації господарських продуктивних перетворень щодо створення умов для самопізнання і самореалізації людини-особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Rupert Sheldrake. A New science of Life: The Hypothesis of Formative causation. – Los Angeles, 1982.

Weber M. Economy and Society [Vols. 1-2]. Vols. 1. – New York: Bedminster Press, 1968.

Robinson W. I. Global Capitalism and 21st Century Fascism [Electronic resourse] / William I. Robinson. – Mode of access: fttp://www.thenewsignificance.com/2011/05/09/william-i-robinson-global-capitalism-and-21-st-century-fascism.

Romer P. Economic Growth. In: Tre Concise Enceclopedia of Economics. Liberty Fund, 2007 [Electronic resourse] / P. M. Romer. – Mode of access: fttp://www.stanford.edu/~promer/ Economic Growth.pdf.

Задорожна О. Г. Постнекласичні методологічні засади дослідження сучасного господарства : монографія / О. Г. Задорожна. – Харків : Точка, 2017. – 452 с.

Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее [текст] : монография / Под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2014. – 1056 с.

Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку / За заг. ред. А. О. Задої. – Д. : Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 768 с.

Флоренский А. У водоразделов мысли: Черты конкретной метафизики / А. Флоренский. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 346 с.

Хоркхаймер М. Затмение разума. К критике инструментального разума / М. Хоркхаймер. – М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. – 224 с.

Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Том 1. От прошлого к будущему / А. С. Ахиезер. – Новосибирск : Сибирский хронограф, 1997. – 805 с.

Талбот А. Голографическая Вселенная / А. Талбот. – М. : София, 2005. – 368 с.

Дерлугьян Г. Кризис прежнего, возможности нового / Г. Дерлугьян. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://spkurdyumov.ru/biology/krizis-prezhnego-vozmozhnosti-novogo/.

Задорожный Г. В. Духовно-устойчиво-ноосферное хозяйственное развитие как стратегический вектор возрождения украинского общества / Г. В. Задорожный. – Харьков : ВННОО имени В. И. ВЕРНАДСКОГО, 2015. – 108 с.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Задорожна, О. (2018). Методологічні засади дослідження антикризових господарських трансформацій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 34-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10813