Правомірність управлінських рішень і компетенція менеджерів малого бізнесу

  • Е. Джулакидзе Державний університет Акакія Церетелі, просп. Цариці Тамари 59, м. Кутаїсі, Грузія https://orcid.org/0000-0002-1781-1550
  • Е. Барбакадзе Державний університет Акакія Церетелі, просп. Цариці Тамари 59, м. Кутаїсі, Грузія
Ключові слова: правомірність рішення, критичне мислення, компетенція менеджерів, комплексність рішення, правильний розрахунок можливостей

Анотація

Прийняти рішення – означає проаналізувати всі можливі альтернативи для досягнення цілі, провести ідентифікацію відносно бажаного стану і побудувати повний план дій з урахуванням всіх нових можливостей та загроз. На даний момент у процесі управління організацією все частіше створюється протиріччя між цілями і ситуаціями, правильне вирішення якого визначає необхідність зміни курсу дій менеджера для досягнення бажаної цілі. Цей факт зумовлений багатьма причинами, серед яких можна виділити: глобальний характер конкуренції, інтенсивне розширення асортименту продукції, швидке оновлення технологій, скорочений життєвий цикл товару (обслуговування), виробництво комбінованої продукції і підвищену орієнтацію на споживача. Разом з тим, всі рішення можуть бути розглянуті в якості комплексного акту, обмеженого рамками економічних, організаційних, технологічних, правових, соціальних, політичних, психологічних та інформаційних обмежень. Для розробки правомірного рішення необхідно адекватно розглядати об’єктивні складові самого рішення: ціль, ситуацію, проблему, обмеження, можливість, альтернативу, мотив, ризик. Для цього, безумовно, велике значення мають знання, можливості, вміння, досвід менеджера, його професійні якості. Згідно з даними, які були отримані в результаті проведеного опитування в цілях з’ясування, наскільки менеджери малого бізнесу володіють можливістю прийняття успішних рішень, варто відзначити, що в теперішній час проблему розвитку малого бізнесу більшою мірою складає «дефіцит менеджменту», аніж «недостатність фінансових ресурсів». Однак, в той же час варто відзначити, що майбутнє покоління більш рішуче і краще відчуває необхідність кваліфікованих знань у процесі прийняття рішень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Джулакидзе Е. Основы менеджмента (на грузинском языке) / Е. Джулакидзе. – Кутаиси : ГУАЦ, 2013.

Джулакидзе Е. Менеджмент проектов (на грузинском языке) / Е. Джулакидзе. – Кутаиси : ГУАЦ, 2014.

Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке: Пер. с англ. / Питер Друкер. – Москва : Вильямс, 2004. – 272 с.

Рамишвили Б. Стратегический менеджмент (на грузинском языке) [Электронный ресурс] / Б. Рамишвили // ТГУ. – 2013. – Режим доступа: www.old.press.tsu.ge.

Шубладзе Г. Основы менеджмента (на грузинском языке) [Электронный ресурс] / Г. Шубладзе, Б. Мгебришвили, П. Цоцколаури // ТГУ. – 2008. – Режим доступа: http://www.bpa.ge/elwigni.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Джулакидзе, Е., & Барбакадзе, Е. (2018). Правомірність управлінських рішень і компетенція менеджерів малого бізнесу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 18-22. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10811