Галузь та проблематика

Вісник присвячений актуальним проблемам економічної науки та підприємництва в сучасних соціально-економічних системах. Розглядаються питання управління на різних рівнях економіки, фінансової і грошової системи, обліку та оподаткування, міжнародної економіки та світового господарства, математичного і комп’ютерного моделювання соціально-економічних процесів, статистичного аналізу і маркетингових стратегій.

Для наукових працівників, викладачів, працівників бізнес-структур та органів державного управління, аспірантів і студентів економічних та інших спеціальностей.

 

Вісник є фаховим у галузі економічних наук 

(наказ Міністерства освіти і науки України №241 від 09.03.2016 р.)

Процес рецензування

Порядок рецензування статей, що надійшли до редакції

Віснику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Економічна»

 

Процедуру рецензування проходять усі статті, що надійшли до редакції. Основним принципом процедури рецензування є додержання академічної доброчесності й гармонізація інтересів авторів, читачів та редакційної колегії.

Під час рецензування рецензенти оцінюють науковий рівень статті, вагомість результатів, отриманих авторами та їх обґрунтованість.

Відповідно до редакційної політики Віснику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Економічна», процедура рецензування є анонімною, як для рецензента, так і для авторів (використовується double-blind method).

Процедура рецензування здійснюється у два кроки.

 

Крок 1

Автор надсилає до редакційної колегії статтю, що відповідає вимогам до наукових статей.

Усі статті, що надійшли до редакції розподіляються за тематикою дослідження одному або двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу Віснику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Економічна». Рецензентами можуть бути члени редакційної колегії, а також зовнішні фахівці за тематикою статті.

 

Крок 2

Рецензент робить обґрунтований висновок про можливість друку статті, необхідність її доопрацювання або відхилення. Рецензування проводиться анонімно за принципами double-blind рецензування. Спілкування між автором та рецензентами відбувається через листування електронною поштою журналу.

Для усіх статей, що надсилаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює форму рецензії, яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

У разі, якщо рецензент рекомендує статтю до друку, вона виноситься на засідання редколегії.

У випадку, якщо рецензент рекомендує доопрацювати статтю, стаття із зауваженнями надсилається автору з пропозицією усунути зауваження. Виправлена стаття повторно направляється рецензенту для оцінки ступеня усунення зауважень та остаточної рекомендації.

У разі відхилення статті рецензентом автору направляється електронний лист з повідомленням.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Редакційна колегія наукового збірника

«Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Економічна»

 

         Головний редактор – Меркулова Тамара Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

          Відповідальний секретар – Глущенко Ольга Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет  імені В.Н. Каразіна.

 

Члени редакційної  колегії

Глущенко Віктор Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Давидов Олександр Іванович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Гриценко Андрій Андрійович, доктор економічних наук, професор, член-кор. НАН України, заступник директора, Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України.

Задорожний Григорій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Євтушенко Вікторія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та менеджменту ВЕД, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Назиров Заріф Фятіхович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математичних методів в економіці, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Пуртов Володимир Федорович, кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з наукової та інноваційної роботи, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Соболєв Володимир Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Тютюнникова Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.       

Кім Матвій Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Хмельков Андрій Володимирович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Кононова Катеріна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Біткова Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Янцевич Артем Артемович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Беренда Сергій Васильович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Соколовська Зоя Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Одеський національний технічний університет.

Pawel Starosta, Doctor of Science, професор, декан факультету економіки та соціології, Університет м. Лодзь ( University of Lodz), Польща.

Maite Lόpez-Sánchez, PhD, Associate Professor, департамент прикладної математики, Університет м. Барселона (University of Barcelona), Іспанія.

Alexander Sichinava, Professor, департамент інженерної економіки, Грузинський технічний університет, Грузія.

Anastasios Karassavoglou, PhD, професор, керівник департамента обліку, Технологічний Інститут м. Кавала (Kavala Institute of Technology), Греція.