Золотий перетин, числа Фібоначчі, математика гармонії і "золота" наукова революція

  • Alexey Stakhov Міжнародний Клуб Золотого перетину, Болтон, Онтаріо.
Ключові слова: золотий перетин, математика гармонії, біноміальні коефіцієнти, трикутник Паскаля, гіперболічні функції Фібоначчі і Люка, 4-та проблема Гілберта, матриці Фібоначчі

Анотація

Видавничий дім "World Scientific" нещодавно опублікував дві фундаментальні праці: "Математика гармонії" (2009), автор Олексій Стахов, і "'Золота' неевклідова геометрія" (2016), авторів Олексія Стахова і Самуїла Арансона. У представленій статті автор розвиває математику гармонії і 'золоту' неевклідову геометрію як новий меж-дисциплінарний напрямок сучасної науки, що засноване на золотому перетині, числах Фібоначчі та їх узагальненнях. Новітні відкриття в різних галузях сучасної науки, що засновані на математиці гармонії, а саме, математики (загальної теорії гіперболічних функцій і вирішенні четвертої проблеми Гільберта, алгоритмічної теорії вимірювання і 'золотий' теорії алгоритмів), комп'ютерних науках ('золота' інформаційна технологія), кристалографія (квазікристали), хімія (фулерени), теоретична фізика та космологія (перетворення Фібоначчі-Лоренца, 'золота' інтерпретація спеціальної теорії відносності і 'золота' еволюція Всесвіту), ботаніка (нова геометрична теорія філотаксису), генетика ('золоті' геноматриці) і т.д., створює загальну картину 'золотої' наукової революції, яка може фундаментально впливати на розвиток сучасної науки і освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Alexey Stakhov, Міжнародний Клуб Золотого перетину, Болтон, Онтаріо.

Д.т.н., проф., академік Академії  інженерних наук України

Посилання

Stakhov A.P. Introduction into algorithmic measurement theory / A.P. Stakhov. – Moscow: Soviet Radio, 1977. – 288 p. (In Russian).

Stakhov A.P. Algorithmic measurement theory / A.P. Stakhov. – Moscow: Znanie, 1979. – 64 p. – (Series “Mathematics and Cybernetics”. – 1979. – Issue 6). (In Russian).

Stakhov A.P. Codes of the golden proportion/ A.P. Stakhov. – Moscow: Radio and communications, 1984. – 151 p. (In Russian).

Noise-tolerant codes: Fibonacci computers. Moscow: Znanie, 1989. - (Series “Radio Electronics and Communications”. - 1989. – Issue 6). (In Russian).

Stakhov A.P. Computer Arithmetic based on Fibonacci Numbers and Golden Section: New Information and Arithmetic Computer Foundations / A.P. Stakhov. – Toronto: SKILLSET-Training, 1997.

Stakhov A.P. Introduction into Fibonacci Coding and Cryptography / A.P. Stakhov, V. Massingua, A.A. Sluchenkova. – Kharkov: Osnova, 1999. (In Russian).

The Golden Section: Theory and Applications: [ed. by A.P. Stakhov] // Boletin de Informatica University Eduardo Mondlane, Mozambique. – 1999. – № 9/10.

Stakhov A.P. Museum of Harmony and Golden Section: mathematical connections in Nature, Science and Art / A.P. Stakhov, A.A. Sluchenkova. – Vinnitsa: ITI, 2003.

Stakhov A.P. Hyperbolic Fibonacci and Lucas Functions: a New Mathematics for Living Nature / A.P. Stakhov. – Vinnitsa: ITI, 2003.

Stakhov A.P. Da Vinci code and Fibonacci series / A.P. Stakhov, A.A. Sluchenkova, I.G. Tscherbakov. – Sanct-Peterburgh: Piter, 2006. – 320 p.

Stakhov A.P. The Mathematics of Harmony. From Euclid to Contemporary Mathematics and Computer Science/ A.P. Stakhov; [Assisted by Scott Olsen]. – New Jersey; London; Singapore; Hong Kong: World Scientific, 2009. – 748 p.

Stakhov A.P. The Golden Section in the measurement theory / A.P. Stakhov // Computers & Mathematics with Applications. – 1989. – Volume 17. – № 4 – 6.

Stakhov A.P. Hyperbolic Fibonacci trigonometry / A.P. Stakhov, I.S. Tkachenko // Reports of the Ukrainian Academy of Sciences. – 1993. – Volume 208. – № 7. (In Russian).

Stakhov A.P. The Golden Section and Modern Harmony Mathematics / A.P. Stakhov // Applications of Fibonacci Numbers. – 1998. – Volume 7. – P.323 – 399.

Stakhov A.P. A generalization of the Fibonacci Q-matrix / A.P. Stakhov // Reports of the Ukrainian Academy of Sciences. - 1999. – № 9.

Stakhov A.P. Brousentsov’s ternary principle, Bergman’s number system and ternary mirror-symmetrical arithmetic / A.P. Stakhov // The Computer Journal. – 2002. – Vol. 45. – № 2. – P. 222 – 236.

Stakhov A.P. The generalized golden sections and a new approach to geometric definition of a number / A.P. Stakhov // Ukrainian Mathematical Journal. – 2004. – Vol. 56. (In Russian).

Stakhov A. On a new class of hyperbolic function / A. Stakhov, B. Rozin // Chaos, Solitons & Fractals. – 2004. – Vol. 23. – Issue 2. – P.379 – 389.

Stakhov A. The Golden Shofar / A. Stakhov, B. Rozin // Chaos, Solitons & Fractals. – 2005. – Vol. 26. – Issue 3. – P.677–684.

Stakhov A. The “golden” algebraic equations/ A. Stakhov, B. Rozin // Chaos, Solitons & Fractals. – 2005. – Vol. 27. – Issue 5. – P.1415 – 1421.

Stakhov A. Theory of Binet’s formulas for Fibonacci and Lucas p-numbers / A. Stakhov, B. Rozin // Chaos, Solitons & Fractals. – 2005. – Vol. 27. – Issue 5. – P.1162 – 1177.

Stakhov A. The continuous functions for the Fibonacci and Lucas p-numbers / A. Stakhov, B. Rozin // Chaos, Solitons & Frac-tals. – 2006. – Vol. 28. – Issue 4. – P. 1014 – 1025.

Stakhov A. The Generalized Principle of the Golden Section and its applications in mathematics, science, and engineering / A. Stakhov // Chaos, Solitons & Fractals. – 2005. – Vol. 26. – Issue 2. – P. 263 – 289.

Stakhov A. Fundamentals of a new kind of Mathematics based on the Golden Section / A. Stakhov // Chaos, Solitons & Fractals. – 2005. – Vol.27. – Issue 5. – P.1124 – 1146.

Stakhov A. Fibonacci matrices, a generalization of the “Cassini formula”, and a new coding theory / A. Stakhov // Chaos, Solitons & Fractals. – 2006. – Vol.30. – Issue 1. – P. 56-66.

Stakhov A. The “golden” matrices and a new kind of cryptography / A. Stakhov // Chaos, Solitons & Fractals. – 2007. – Vol.32. – Issue 3. – P. 1138 – 1146.

Stakhov A. The Golden Section, Fibonacci series and new hyperbolic models of Nature / A. Stakhov, B. Rozin // Visual Mathematics. – 2006. – Vol. 8. – № 3. – (http://members.tripod.com/vismath/pap.htm).

Stakhov A.P. The golden section, sacred geometry, and harmony mathematics / A.P. Stakhov // Metaphysics: Century XXI / [compiler and editor Y.S. Vladimirov]. – Moscow: BINOM, 2006 . – P. 174 – 215. (In Russian).

Stakhov A. Three “key” problems of mathematics on the stage of its origin, the “Harmony Mathematics” and its applications in contemporary mathematics, theoretical physics and computer science / A. Stakhov // Visual Mathematics. – 2007. – Vol. 9. – № 3. – (http://members.tripod.com/vismath/pap.htm).

Stakhov A.P. Gazale formulas, a new class of the hyperbolic Fibonacci and Lucas functions and the improved method of the “golden” cryptography / A.P. Stakhov // Academy of Trinitarism, Moscow: № 77 – 6567, publication 14098, 21.12.2006. – (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321063.htm). (In Russian).

Stakhov A.P. Hyperbolic Fibonacci and Lucas functions: a history and applications / A.P. Stakhov // Academy of Trinitarism, Moscow, № 77 – 6567, publication 14429, 31.05.2007. – (www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321057.htm). (In Russian).

Stakhov A.P. “Strategic mistakes” in the mathematics development/ A.P. Stakhov // Academy of Trinitarism, Moscow, № 77 – 6567, publication 14555, 27.08.2007. – (www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321070.htm). (In Russian).

Stakhov A.P. Three “Key” Problems of Mathematics on the Stage of its Origin and the “Harmony Mathematics” as Alternative Way of Mathematics Development / A.P. Stakhov // Mathematics & Design: Fifth International Mathematics & Design Conference – V M&D. – Blumenau: Nova Letra, 2008. – P.88 – 102.

Stakhov A.P. Design of a New Coding Theory and Cryptography Based on the Fibonacci and “Golden” Matrices / A.P. Stakhov, A.A. Sluchenkova // Mathematics & Design: Fifth International Mathematics & Design Conference – V M&D. - Blumenau: Nova Letra, 2007. – P. 154 – 165.

Stakhov A.P. The "Strategic Mistakes" in the Mathematics Development and the Role of the Harmony Mathematics for Their Overcoming / A.P. Stakhov // Visual Mathematics. – 2008. – Vol.10. – №3. – (http://www.mi.sanu.ac.yu/ vis-math/ stakhov2008a/index.html).

A.P. Stakhov. The Mathematics of Harmony: Clarifying the Origins and Development of Mathematics // Congressus Numeran-tium. – 2008. – № 193.

Stakhov A.P. “Golden” Fibonacci Goniometry, Fibonacci-Lorentz Transformations, and Hilbert’s Fourth Problem / A.P. Stakhov, S.Ch. Aranson // Congressus Numerantium. – 2008. – № 193. – P.119 – 156.

Stakhov A. A generalization of the Cassini formula / Alexey Stakhov // Visual Mathematics. – 2012. – Vol. 14. – № 2. – (http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/stakhovsept2012/cassini.pdf).

Kline M. Mathematics: The Loss of Certainty / Morris Kline. – New York: Oxford University Press, 1980. – 366 p.

Arnold V. A complexity of the finite sequences of zeros and units and geometry of the finite functional spaces: Lecture at the session of the Moscow Mathematical Society, May 13, 2007. – (http://elementy.ru/lib/430178/430281).

Olsen Scott The Golden Section: Nature’s Greatest Secret / Scott Olsen. – New York: Walker Publishing Company, 2006. – 58 p.

Herz-Fischler R. A Mathematical History of the Golden Number / Roger Herz-Fischler. – New York: Dover Publications, Inc., 1998. – 195 p.

Khinchin A.Ja. Continued Fractions / A.Ja. Khinchin. - Mineola, N.Y.: Dover Publications, 1997. – [first published in Moscow, 1935].

Vorobyov N.N. Fibonacci numbers / N.N. Vorobyov. – Moscow: Nauka, 1978. (In Russian).

Bodnar O. Y. The Golden Section and Non-Euclidean Geometry in Nature and Art / O. Y. Bodnar. – Lvov: Svit, 1994. (In Russian).

Soroko E.M. Structural harmony of systems / E.M. Soroko. – Minsk: Nauka i technika, 1984. (In Russian).

Metaphysics: Century XXI / [compiler and editor Y.S. Vladimirov]. – Moscow: BINOM, 2006. (In Russian).

Kolmogorov A.N. Mathematics in its historical development / A.N. Kolmogorov. – Moscow: Nauka, 1961. (In Russian).

Stakhov A.P. Proclus Hypothesis / A.P. Stakhov // British Journal of Mathematics & Computer Science. – 2016. – № 13 (06). – P.1 – 22.

Spinadel de Vera W. From the Golden Mean to Chaos / Vera W. de Spinadel. – Nueva Libreria, 1998. – [second edition in Nobuko, 2004].

Gazale Midhat J. Gnomon. From Pharaohs to Fractals / Midhat J. Gazale. – Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1999.

Kappraff Jay Beyond Measure. A Guided Tour Through Nature, Myth, and Number / Jay Kappraff. – Singapore; New Jersey; London; Hong Kong: World Scientific, 2002.

Hoggat Jr. V.E. Fibonacci and Lucas Numbers / V.E. Hoggat Jr. – Boston, MA: Houghton Mifflin, 1969.

Hilbert D. Hilbert's Problems / D. Hilbert; general edition P.S. Alexandrov. – Moscow: Nauka, 1969. (In Russian).

Hilbert’s Fourth Problem. Wikipedia. The Free Encyclopedia. – http://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert's_fourth_ problem. – Title from the screen.

Dynamical theory of biological populations. – Moscow: Nauka, 1974.

Spears C.P. Asymmetric cell division: binomial identities for age analysis of mortal vs. immortal trees / C.P. Spears, M. Bicknell-Johnson // Applications of Fibonacci Numbers. – 1998. – Vol. 7.

Markov A.A. On a logics of constructive mathematics / A.A. Markov. – Moscow: Znanie, 1972. (In Russian).

Bergman G. A number system with an irrational base / G. Bergman // Mathematics Magazine. – 1957. – № 31.

Monteiro P. Minimal and maximal Fibonacci representations: Boolean generation / P. Monteiro, R. Newcomb // The Fibonacci Quarterly. – 1976. – Vol.14. – № 1.

Ligomenides P. Equivalence of some binary, ternary, and quaternary Fibonacci Computers / P. Ligomenides, R. Newcomb // Proceeding of the Eleventh International Symposium on Multiple-Valued Logic, Norman, Oklahoma, May 1981.

Ligomenides P. Complement representations in the Fibonacci computer / P. Ligomenides, R. Newcomb // Proceedings of the Fifth Symposium on Computer Arithmetic, Ann Arbor, Michigan, May 1981.

Hoang V.D. A class of arithmetic burst-error-correcting codes for the Fibonacci Computer: PhD Dissertation / V.D. Hoang. – University Maryland, December 1979.

Chernov V.M. Fivonacci-Mersenne and Fibonacci-Fermat discrete transforms / V.M. Chernov, M.V. Pershina. // Boletin de Informatica of the Eduardo Mondlane University. – 1999. – Special Issue: The Golden Section: Theory and Applications. – № 9/10.

Stankovic R.S. Fibonacci Decision Diagram / R.S. Stankovic, M.R. Stankovic, J.T. Astola, K. Egizarian. – Tampere International Center for Signal Processing, 2000.

Pospelov D.A. Arithmetical foundations of computers / D.A. Pospelov. – Moscow: Vyshaja shkola, 1970. (In Russian).

Knuth D.E. The Art of Computer Programming. Vol.2. Semi-Numerical Algorithms / D.E. Knuth. – Addison-Wesley, 1969.

Tsvetkov V.D. Heart, the Golden Section, and Symmetry / V.D. Tsvetkov. – Puschino: ONTI PNZ RAU, 1997. (In Russian).

Tsvetkov V.D. The Golden Section and a Heart / V.D. Tsvetkov. Puschino: ONTI PNZ RAU, 2008. (In Russian).

Petoukhov S.V. Metaphysical aspects of the matrix analysis of genetic code and the golden section / S.V. Petoukhov // Metaphysics: Century XXI. – Moscow: BINOM, 2006 . (In Russian).

Gratia D. Quasi-crystals / D. Gratia // Uspechi physicheskich nauk. – 1988. – Vol. 156. (In Russian).

Klein F. Lectures on isosahedron and solutions to the 5th degree equation / Felix Klein. – Moscow: Nauka, 1989.

Shilo N.A. Fenotypical system of atoms for the development of Mendeleev’s ideas / N.A. Shilo, A.V. Dinkov // Moscow: Academy of Trinitarism, Electronic publication № 77 – 6567, 14630, 09.11.2007. – (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/ 009a/02321073.htm).

El Nashie M.S. Is Quantum Space a Random Cantor Set with a Golden Mean Dimension at the Core? / M.S. El Nashie // Chaos, Solitons & Fractals. – 1994. - Vol. 4. – Issue 2.

El Nashie M.S. On a class of general theories for high energy particle physics / M.S. El Nashie // Chaos, Solitons & Fractals. – 2002. – Vol. 14.

El Nashie M.S. Hilbert space, Poincaré dodecahedron and golden mean transfiniteness / M.S. El Nashie // Chaos, Solitons & Fractals. – 2007. – Vol. 31. – Issue 4.

Petrunenko V.V. The Golden Section of quantum states and its astronomical and physical manifestations / V.V. Petrunenko. – Minsk: Pravo i economika, 2005. (In Russian).

Shulman M.K. Reflections on the code of a nature and on self-organizing matter. – (http://www.chronos.msu.ru/ RRE-PORTS/shulman_razmyshlenia.htm). – Title from the screen.

Stakhov A.P. The “Golden” Number Theory and New Properties of Natural Numbers / A.P. Stakhov // British Journal of Mathematics & Computer Science. – 2015. – Vol. 11. – Issue 6. – P. 1-15.

Stakhov A.P. Hilbert’s Fours Problem as a Possible Candidate on the MILLENNIUM PROBLEM in Geometry / A.P. Stakhov, S.Ch. Aranson // British Journal of Mathematics & Computer Science. – 2016. – Vol. 12. – Issue 4. – P.1 -25.

Stakhov A.P. The Fine-Structure Constant as the Physical-Mathematical MILLENNIUM PROBLEM / A.P. Stakhov, S.Ch. Aranson // Physical Science International Journal. – 2016. – Vol. 9. – Issue 1. – P.1 - 36.

Stakhov A.P. Fibonacci p-codes and Codes of the “Golden” p-proportions: New Informational and Arithmetical Foundations of Computer Science and Digital Metrology for Mission-Critical Applications / A.P. Stakhov // British Journal of Mathematics & Computer Science. – 2016.

Stakhov A.P. Assisted by Scott Olsen. The “Golden” Non-Euclidean Geometry. Hilbert’s Fourth Problem, “Golden” Dynamical Systems, and the Fine-Structure Constant / A.P. Stakhov, S.Ch. Aranson. – London; New Jersey; Singapore; Beijing; Shanghai; Hong Kong; Taipei; Chennai: World Scientific , 2016.

Mitropolsky Y.A. Commentary on the Scientific Research of Ukrainian Scientist Professor, Doctor of Computer Science Alexey Stakhov / Y.A. Mitropolsky // Academy of Trinitarism, Мoscow: № 77 – 6567, publication 12452, 2005. – (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/006a/02320005.htm). – Title from the screen.

Olsen S.A. Professor Alexey Stakhov is an absolute genius of modern science (in Honor of Alexey Stakhov’s 70th Birthday) / Scott A. Olsen // Academy of Trinitarism, Мoscow: № 77 – 6567, publication 15281, 2009. – (http://www.trinitas.ru/rus/doc/ 0232/012a/02322061.htm). – Title from the screen.

Опубліковано
2016-09-07
Цитовано
Як цитувати
Stakhov, A. (2016). Золотий перетин, числа Фібоначчі, математика гармонії і "золота" наукова революція. Комп’ютерні науки та кібербезпека, (2), 31-68. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/cscs/article/view/6222
Номер
Розділ
Статті