Використання нейронної мережі замість бази знань у експертній системі детектору зловмисного трафіку до веб-ресурсів

  • Поліна Рогоза Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Віталій Єсін Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1977-7269
Ключові слова: експертна система, нейронна мережа, захист веб-додатків, кібератака

Анотація

Сучасний світ інформаційних технологій надає нам широкий спектр веб-застосунків. Звісно, існує постійна необхідність у надійному захисті веб-ресурсів та конфіденційної інформації, яка на них зберігається. Зі збільшенням числа кібератак зростають також критичні наслідки від них не тільки для приватних осіб, але і для підприємств. В роботі розглянуто елементи експертної системи та здійснено оцінювання їх ефективності. Основна мета застосування експертної системи – підвищення захищеності веб-ресурсів від кібератак (типу SQLi, XSS, SSI, BufferOverflow тощо) шляхом забезпечення швидкої обізнаності фахівців інформаційної безпеки про наявність атаки. Нейронна мережа здатна детектувати та класифікувати зловмисний трафік веб-серверів. До переваг застосування нейронної мережі відносяться: ефективна побудова нелінійних залежностей, адаптація до змін та оцінювання атак "нульового дня", відмовостійкість, відносна простота реалізації, швидкість обчислення після навчання. Результатом роботи є розроблений елемент експертної системи – навчена та верифікована модель нейронної мережі, яка гарантує 98% успішності детектування кібератак на веб-ресурси, а також менше 5% виникнення помилок першого та другого роду у відповідності до використаного набору даних.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Поліна Рогоза, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Студентка факультету комп'ютерних наук (магістрат)

Віталій Єсін, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д.т.н., професор кафедри Безпеки інформаційних систем та технологій

Посилання

Корченко, О. Г., Терейковський, І. А., Дзюбаненко, А. В. (2014). Сучасні нейромережеві методи та моделі оцінки па-раметрів безпеки ресурсів інформаційної системи. Вилучено із https://doi.org/10.18372/2410-7840.16.7539

Batista, L. O., de Silva, G. A., Araujo, V. S., Araujo, V. J. S., Rezende, T. S., Guimarães, A. J., Souza, P. V. D. C. (2019). Fuzzy neural networks to create an expert system for detecting attacks by sql injection. Вилучено із https://doi.org/10.48550/arXiv.1901.02868

Mahdavifar, S., Ghorbani, A. A. (2020). DeNNeS: deep embedded neural network expert system for detecting cyber attacks. Neural Computing and Applications. Вилучено із https://doi.org/10.1007/s00521-020-04830-w

OWASP Top 10 Application Security Risks. (2021). Вилучено із https://owasp.org/Top10/

Common Weakness Enumeration (CWЕ) Top 25 Most Dangerous Software Weaknesses. (2022). Вилучено із https://cwe.mitre.org/top25/archive/2022/2022_cwe_top25.html

Дунець, Р. Б., Рак, Ю. П., & Зачко, О. Б. (2008). Класифікація територій засобами нейронних мереж для управління проектами в забезпеченні екологічної безпеки. https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/2505

Torrano C., Perez A., Alvarez G. (2022). What is Torpeda. Вилучено із https://www.tic.itefi.csic.es/torpeda/default.html

Соснин А. С., Суслова И. А. (2019). Функции активации нейросети: сигмоида, линейная, ступенчатая, RELU, TAHN. Екатеринбург: РГППУ.

Гафаров Ф. М., Галимьянов А. Ф. (2018). Искусственные нейронные сети и их приложения. Уч. руководство. Казань: Издательство Казанского университета.

Brownlee J. (2017). Gentle Introduction to the Adam Optimization Algorithm for Deep Learning: Deep Learning Performance. Вилучено із https://machinelearningmastery.com/adam-optimization-algorithm-for-deep-learning/

Опубліковано
2022-11-11
Цитовано
Як цитувати
Рогоза, П., & Єсін, В. (2022). Використання нейронної мережі замість бази знань у експертній системі детектору зловмисного трафіку до веб-ресурсів. Комп’ютерні науки та кібербезпека, (1), 6-15. https://doi.org/10.26565/2519-2310-2022-1-01
Номер
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)