Дослідження властивостей прототипу гібридного стеганоалгоритму

  • Микита Гончаров Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9790-7260
  • Юлія Лєсная Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Сергій Малахов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8826-1616
Ключові слова: зображення, стеганографія, кодування з перетворенням, контейнер, контент, згладжування зображень, візуальна помітність викривлень, кодування серій, мультиплексування

Анотація

Метою даного матеріалу є ознайомлення з основними етапами адаптивного малоресурсного алгоритму стеганографічної обробки зображень і результатами моделювання процедур попередньої обробки вихідних даних різних типів. Процедури імітаційного алгоритму дозволяють: - враховувати особливості оброблюваних даних (типи контейнера і контенту) і коригувати параметри роботи основних модулів стеганоалгоритму (модуль попередньої обробки вхідних даних та модуль спеціальних перетворення). Досліджено інші параметри обробки зображень, які безпосередньо впливають на обчислювальну складність 1-го етапу алгоритму (згладжування) та якість візуалізації контейнера та вмісту. Зазначено, що для всіх типів зображень, варіант попереднього згладжування вхідних блоків, за принципом «перебір всіх з усіма», надає кращі результати. В даному випадку, зі зменшенням розмірності матриць згладжування, інтенсивність візуально помітних аномалій зменшується.  Підкреслено, що при збільшені значення порога загрублення яскравості елементів (РZ), кількість і помітність артефактів зростає. Зростання фіксується для всіх типів зображень і всіх варіантів їх попереднього згладжування. Стійке зростання викривлень відбувається при виборі значень РZ більш 7. Для реалістичних зображень, критично припустимою слід вважати величину РZ = 14. Звернено увагу на те, що в незалежності від встановлених значень РZ  та обраного варіанту згладжування, візуальна помітність викривлень, посилюється в наступній послідовності: «портрет – пейзаж – мнемосхема». Найбільш «чутливими» до варіантів попереднього згладжування, виявилися зображення типу «мнемосхема». Це можна пояснити чутливістю контурів до їх найменших змін та особливостями структури таких зображень.  Звернено увагу на те, що факт малої обчислювальної складності процедур попередньої обробки зображень, є принциповим з урахуванням концепції створення мобільних додатків. Зроблено висновок, що потенційний виграш від введення етапу попередньої обробки вихідних даних, дозволяє отримати 3 важливі ефекти: 1 - знизити обчислювальну складність алгоритму; 2 - використовувати різні принципи обробки даних контейнера та контенту; 3 - створити необхідні умови для асиметричного режиму обробки даних контейнера та контенту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Микита Гончаров, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Студент факультету комп'ютерних наук

Юлія Лєсная, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Студентка кафедри безпеки інформаційних систем і технологій

Сергій Малахов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

К.т.н., с.н.с., доцент факультету комп'ютерних наук

Посилання

Грибунин В.Г. Цифровая стеганография / Грибунин В. Г., Оков И. Н., Туринцев И. В. – М.: Солон-Пресс, 2002. – 272 с.

Зубарев Ю.Б., Дворкович В.П. Цифровая обработка телевизионных и компьютерных изображений. – М.: МЦНТИ, 1997. – 212 с.

Ярославский Л.П. Введение в цифровую обработку изображений. – М.: Сов.Радио, 1979. – 312 с.

Гончаров М. О., Малахов С. В. Моделювання процедур підготовки даних стеганоалгорітма з багаторівневим мультиплексуванням контенту. Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях (КНМТ-2021): матеріали 7-ї міжнар. наук.-техн. конф., 21-23 квіт. 2021 р. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. http://www-csd.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/02/www-csd.univer.kharkov.ua-maket-pdf-konf.pdf

Обработка изображений на ЭВМ / Е.А Бутаков, В.И. Островский, И.Л. Фадеев. – М.: Радио и связь, 1987. – 240 с.

Прэтт У. Цифровая обработка изображений. т. 1,2. - М.: Мир, 1985. - 736 с.

Быков С.Ф. Алгоритм сжатия JPEG с позиции компьютерной стеганографии / Защита информации. Конфидент. – СПб.: 2000, № 3. – С. 26.

Morozov, D., Shaforostov, M., Malakhov, S., & Serbin, V. (2018). Подвійна обфускація трансформант малоресурсного стеганоалгоритма. Комп’ютерні науки та кібербезпека, 9(1), 22-34. Вилучено із https://periodicals.karazin.ua/cscs/article/view/12015

Гончаров М. О. Дослідження процедур попередньої підготовки вихідних даних для стеганоалгоритма. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: матеріали 11-ї міжнар. наук.-техн. конф., 8–9 квіт. 2021 р. м. Баку–Харків–Київ–Жиліна. т. 2. с. 63. URL: http://repository.kpi. kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52020 (дата звернення 01.11.2021).

Гончаров М.О. Моделювання та дослідження властивостей гібридного внутрікадрового стеганоалгоритму: Пояснювальна записка до дипломної роботи бакалавра: напрям підготовки 125 – Кібербезпека / М. О. Гончаров; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків: [Б. В.], 2021. – 75 с.

Опубліковано
2021-12-21
Цитовано
Як цитувати
Гончаров, М., Лєсная, Ю., & Малахов, С. (2021). Дослідження властивостей прототипу гібридного стеганоалгоритму. Комп’ютерні науки та кібербезпека, (2), 45-56. https://doi.org/10.26565/2519-2310-2021-2-05
Номер
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

> >>