Періодичність публікації

Журнал виходить один раз в квартал.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Журнал заснований у 2015 році (протокол засідання Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №12 від 30 листопада 2015 року).

Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Профілюючий факультет: "Факультет комп’ютерних наук"

Кафедра засновник: "Кафедра безпеки інформаційних систем і технологій" (БІСТ).