Краєзнавчі конференції молодих учених на історичному факультеті Харківського університету: історія і досягнення

  • Ольга Ігорівна Вовк
Ключові слова: Харківський університет, краєзнавчі конференції, історична наука, студентське наукове товариство.

Анотація

Стаття присвячена історії найстарішої в Україні краєзнавчої конференції молодих учених. Розглянуто питання її виникнення, проаналізовано характер і спрямованість наукових доповідей, показано значення конференції для підготовки спеціалістів-істориків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алєксєєнко А. Розвиток історичного краєзнавства у вищій школі в радянську добу: основні напрямки діяльності ВНЗ Харкова (1950-і – 1980-і рр.). / А. Алєксєєнко // Краєзнавство. – 2008. – Вип. 1-4. – С. 28–35.

Глебова Л. Становление и развитие кафедры общественных наук Харьковского национального медицинского университета / Л. Глебова // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю кафедри суспільних наук ХНМУ, 4–11 листоп. 2013 р. / Редкол. : І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, В. А. Мац. – Х., 2013. – С. 6–28.

История студенческого научного кружка историографии, источниковедения и специальных исторических дисциплин исторического факультета ХГУ имени А. М. Горького : [альбом] // Архив кафедры историографии, источниковедения и археологии исторического факультета ХНУ имени В. Н. Каразина.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / Ред. кол. : П. Т. Тронько (голова) та ін. – К. : Головна редакція УРЕ ; АН УРСР, 1967 – 1972. – Т. 1 : Харківська область / Ред. кол. тому : М. А. Сіроштан (голова) та ін.

Кашаба О. Історико-краєзнавчі дослідження в Харківському університеті (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. Кашаба // Краєзнавство. – 2009. – Вип. 1–2. – С. 23-29.

Кашаба О. Освітяни-краєзнавці Харківщини в історіографічному процесі 1920-х – початку 1930-х рр. : автореф. … канд. іст. наук / О. Кашаба. – Дніпропетровськ, 2008.

Парфиненко А. Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете / А. Парфиненко, С. Посохов. – Харків, 2002.

Программа 5-й Студенческой научной конференции по краеведению. Посвящается 70-летию установления Советской власти на Украине (16 декабря 1987 г.). – Харків, 1987.

Програма 6-ї Студентської наукової конференції. Присвячується 70 річчю ВЛКСМ (24 листопада 1988 г.). – Харків, 1988.

Програма Наукової конференції молодих вчених з історичного краєзнавства, присвяченої 200-річчю Харківської єпархії (18 грудня 1998 р.). – Харків, 1998.

Програма 17-ї Наукової історико-краєзнавчої конференції молодих вчених «Харків на межі тисячоліть» (10 грудня 1999 р.). – Харків, 1999.

Програма 26-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених (до 160-річчя від дня народження О. Я. Єфименко). – Харків, 2008.

Програма 27-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених (до 205-річчя Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна). – Харків, 2009.

Програма 28-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених (17 грудня 2010 р.). – Харків, 2010.

Програма 29-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених (16 грудня 2011 р.). – Харків, 2011.

Програма 30-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Краєзнавство у локальному і регіональному вимірі» (14 грудня 2012 р.). – Харків, 2012.

Програма 31-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Краєзнавство на перетині дисциплін: здобутки та проблеми» (6 грудня 2013 р.). – Харків, 2013.

Програма 32-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Наука і освіта у краєзнавчому вимірі», присвяченої 210-й річниці заснування Харківського університету (28 листопада 2014 р.). – Харків, 2014.

Програма 33-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Історія повсякденності у локальному вимірі», присвяченої 100-річчю з дня народження П. Т. Тронька (11 грудня 2015 р.). – Харків, 2015.

Рябокобила О. Розвиток історичного краєзнавства на Харківщині в 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст. : автореф. … канд. іст. наук / О. Рябокобила. – Харків, 2001.

Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем / В. Н. Каразин ; сост. Д. И. Багалей. – Харків, 1910.

Страницы из жизни Учителя : В. И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях / сост. В. И. Астахова, Е. В. Астахова, Б. П. Зайцев и др. – Харків, 2002.

Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле : воспоминания / Сост. И. А. Широбокова, С. М. Куделко. – Харків, 2012.

Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби / В. Яремчук. – Острог, 2009.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Вовк, О. (2017). Краєзнавчі конференції молодих учених на історичному факультеті Харківського університету: історія і досягнення. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 19(1), 150-160. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/9887
Розділ
Статті