Повсякденне життя наукової еміграції у Софії у 1920-1940-х рр.: приватне листування як джерело до реконструкції біографії М. Г. Попруженка

  • Олександра Дмитрівна Макміллан
Ключові слова: М. Г. Попруженко, біографія, листування, еміграція, повсякденність

Анотація

Статтю присвячено реконструкції біографії слов’янознавця Михайла Попруженка (1866-1944) – професора Новоросійського університету в Одесі, який у 1920 році залишив батьківщину і оселився в Софії. На основі приватного листування М. Г. Попруженка із племінником А. В. Флоровським, а також листування останнього із сестрою К. В. Флоровською автор розкриває нові аспекти повсякденного життя вченого у Софії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Аксенова, Е., Горяинов А. Русская научная эмиграция 1920-1930-х годов: по переписке М. Г. Попруженко и А. В. Флоровского / Е.

Аксенова, А. Горяинов // Славяноведение. – 1999. – № 4. – С. 3-15.

Алманах на Софийския университет «Св. Климент Охридски». Живописни и книгописни сведения за преподавателите за петедесен годишнината на Университета. 1888-1939. – София, 1940.

АРАН. – Ф. 1609. Архив А. В. Флоровского. – Оп. 2. – Спр. 372. Попруженко Михаил Георгиевич, дядя, филолог, почетный доктор.

АРАН. – Ф. 1609. Архив А. В. Флоровского. – Оп. 2. – Спр. 458. Флоровская Клавдия Васильевна, сестра. ч. I.

АРАН. – Ф. 1609. Архив А. В. Флоровского. – Оп. 2. – Спр. 459. Флоровская Клавдия Васильевна, сестра. ч. II.

Арюпина, Л. Михаил Георгиевич Попруженко: одесский период деятельности / Л. Арюпина // Българска Бесарабия (страници от историята на българите в Бесарабия и Приазовието). – Болград, 2003. – Вып. 2. – С. 130-133.

Горяинов, А. Попруженко Михаил Георгиевич / А. Горяинов // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. – М., 1997. – С. 507-509.

Дьомін,О., Мисечко А. Попруженко Михайло Георгійович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. – Т. 3. – Одеса, 2005. – С. 529-531

Зленко, Г. Попруженко Михайло Георгійович // Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького: Бібліографічний довідник. – Одеса, 2002. – С. 174-176.

Иванова, К. С обич към българския народ: По случай 100 г. от
рождението на Михаил Георгиевич Попруженко / К. Иванова // Лит. фронт. – 1966. – № 32. 4 авг. – С. 3

Константинова, Л. Архивен фонд «М. Г. Попруженко» / Л. Константинова // Известия на държ. архиви. – 1962. – № 6. – С. 288-290.

Ковалев, М. Повседневная жизнь российской эмиграции в Праге в 1920-1930-е годы: исторические очерки / М. Ковальов. – Саратов, 2014.

Косик, В. Русские изгнанники в Болгарии в 1920-1950-х годах / В. Косик // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – ІІ: История, История Русской Православной Церкви. – 2007. – Вып. 1 (22). – С. 21-38.

Любенова, Л. Моите разговори / Л. Любенова // Доайенът: Юбилеен сборник, посветен на 100 годишната на проф. Николай Михайлович Дилевски. – София, 2004. – С. 512-538.

Любенова, Л. Славянофилството в творчеството на проф. Михаил Попруженко / Л. Любенова // Славянската взаимност – минало и съвременност: Славянски летописи. – Т. I. – София, 1994. – С. 90-99.

Музичко, О. Еміграції та депортації науковців з території Південної України у першій половині ХХ ст.: етапи, склад, долі // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2012. – Вип. 1. – С. 125-167.

Музичко, О. Південноукраїнські історики та російська академічна еліта: етапи і напрямки співпраці у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні. – 2011. – Вип. 21. – С. 56-83.

НА БАН. – Ф. 61к. Попруженко Михаил Георгиевич. – Оп. 1. – Спр. 9. Документи за назначение и уволнение на М. Попруженко (1929-1943).

НА БАН. – Ф. 61к. Попруженко Михаил Георгиевич. – Оп. 1. – Спр. 83. М. Попруженко и М. Арнаудов. Русский в Болгарии (1923).

Станчев, М. М. Г. Попруженко – страници от живота и творчеството му / М. Станчев // Векове XX. – 1999. – № 1-2. – С. 89-98.

ЦДИА. – Ф. 177. – Оп. 2. –Спр. 973.

ЦДИА. – Ф. 284. – Оп. 1. – Спр. 4211.

Чолов, П. Български историци: Биогр.-библиогр. справочник / П. Чолов. – София, 1999.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Макміллан, О. Д. (2017). Повсякденне життя наукової еміграції у Софії у 1920-1940-х рр.: приватне листування як джерело до реконструкції біографії М. Г. Попруженка. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 19(1), 133-141. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/9885
Розділ
Статті