Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико-демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст.

  • Наталія Орестівна Паславська
Ключові слова: цехова книга, кравецький цех, Львів

Анотація

У статті охарактеризовано цехову книгу, що містить записи про прийняття на навчання та визволення учнів кравецького цеху. Представлене джерело дає можливість скласти уявлення не лише про виключно ремісниче середовище кравецької корпорації, але й доповнити та скоригувати результати історико-демографічних досліджень Львова.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Білецький, С. Боротьба підмайстрів з майстрами у Львові в середині XVII ст. / С. Білецький // З історії західноукраїнських земель. – К., 1960. – Т. 5. – С. 15-24.

Волошин, Ю. Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст. / Ю. Волошин. – К., 2016.

Економічні привілеї міста Львова XV – XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упоряд. М. Капраль. – Львів, 2007.

Заяць, О. Громадяни Львова XIV – XVIII ст.: правовий статус, склад, походження / О. Заяць. – К., 2012.

Капраль, М. Документи статистичного характеру як джерела дослідження демографії та соціотопографії Львова XVI – XVIII ст. / М. Капраль // Історична топографія та соціотопографія України: Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – С. 357-364.

Капраль, М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII – XVIII ст. / М. Капраль. – Львів, 2012.

Капраль, М. Стан та перспективи дослідження історії міст України: приклад пізньосередньовічного та ранньомодерного Львова / М. Капраль // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2011. – Вип. 20. – С. 313-323.

Капраль, М. Цехові книги шевського цеху як джерела до історичної демографії Львова XVII – XVIII ст. / М. Капраль // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність: Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 28-30 жовтня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 346-352.

Кісь, Я. Промисловість Львова у період феодалізму (XIII – XIX ст.) / Я. Кісь. – Львів, 1968.

Коваленко, О. Ремісничі цехи м. Полтави XVIII ст. / О. Коваленко // Краєзнавство. – 2010. – № 1-2. – С. 130-135.

Крапивний, Р. Ремесла Ніжинського полку в контексті економічного розвитку Лівобережної України (середина XVII – кінець XVIII ст.) / Р. Крапивний // Ніжинська старовина. – 2013. – Вип. 15 (18). – С. 17-24.

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. – Ф. 5 (Оссолінських). – Оп. 1. – Спр. 428-431.

ЦДІАЛ. – Ф. 52 (Магістрат м. Львова). – Оп. 2. – Спр. 1002. – 136 арк.; Спр. 1003. – 143 арк.

ЦДІАЛ. – Ф. 52 (Магістрат м. Львова). – Оп. 2. – Спр. 966. – 395 арк.

ЦДІАЛ. – Ф. 52 (Магістрат м. Львова). – Оп. 2. – Спр. 989. – 220 арк.; Спр. 990. – 360 арк.

ЦДІАЛ. – Ф. 52 (Магістрат м. Львова). – Оп. 2. – Спр. 1005. – 310 арк.

Щербина, С. Ремісничі цехи Північного Лівобережжя у XVII – XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук / С. Щербина. – К., 2011.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie (1388–1783) / Wydaw A. Janeczek. – T. 1. – Poznań-Warszawa, 2005.

Arłamowski, K. Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polscé / K. Arłamowski. – Przemyśl, 1931.

Charewiczowa, Ł. Lwowskie organizacje zawodowe z czasόw Polski przedrozbiorowej / Ł. Charewiczowa. – Lwόw, 1929.

Horn, M. Lwowska ludność rzemieślnicza i jej walka w pierwszej połowie XVII wieku (w latach 1600–1648) / M. Horn // Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły pedagogicznej w Opolu. – Opole, 1960. – T. 1: Historia. – S. 69-124.

Kowalczuk, M. Cech budowniczy we Lwowie za czasów polskich do r. 1772 / M. Kowalczuk. – Lwów, 1927.

Łoziński, W. Złotnictwo lwowskie w dawnych czasach: 1384–1640 / W. Łoziński. – Lwów, 1889.

Mańkowski, T. Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku / T. Mańkowski. – Lwów, 1936. (Biblioteka Lwowska. T. 36).
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Паславська, Н. (2017). Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико-демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 19(1), 123-132. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/9884
Розділ
Статті