Історичне джерело як «слід минулого»: історико-епістемологічний аналіз

  • Олег Ігоревич Євстратьєв
Ключові слова: iсторичне джерело, «слід минулого», історична епістемологія

Анотація

У статті розглядається проблема історичного джерела як «сліду минулого» з точки зору історичної епістемології. Даний підхід дозволяє представити в діалектичній єдності минуле як об’єкт вивчення історика і сучасність як середовище, в якому здійснюється його діяльність. Особливу увагу в статті приділено розгляду етапів історичного дослідження в відповідності з цією концепцією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Блок, М. Апология истории или ремесло историка / М. Блок. – М., 1986.

Буллер, А. Введение в теорию истории / А. Буллер. – М., 2013.

Герье, В. Очерк развития исторической науки / В. Герье. – М., 2011.

Гуревич, А. Территория историка / А. Гуревич // Одиссей. Человек в истории. – М., 1996. – С. 81-109.

Дройзен, И. Историка. Лекции об энциклопедии и методологии истории / И. Дройзен. – СПб., 2004.

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / И. Данилевский, В. Кабанов, О.
Медушевская, М. Румянцева. – М., 1998.

Ковальченко, И. Методы исторического исследования / И. Ковальченко. – М., 2003.

Коллингвуд, Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Р. Дж. Коллингвуд. – М., 1980.

Ланглуа, Ш.-В., Сеньобос, Ш. Введение в изучение истории / Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобос. – М., 2004.

Савельева, И,, Полетаев, А. О пользе и вреде презентизма в историографии / И. М. Савельева, А. В. Полетаев // «Цепь времен»:

Проблемы исторического сознания. – М., 2005. – С. 63-88.

Семёнов, Ю. История (историология) как строгая наука [Электронный ресурс] / Ю. Семёнов. – Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_155.html. Доступ: 17.05.2016.

Семёнов, Ю. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней) / Ю. Семёнов. – М., 2003.

Krämer, S. Was also ist eine Spur? Und worin besteht ihre epistemologische Rolle? / S. Krämer // Spur. Spurenlesen als Orientierungstechnik und Wissenskunst. – Frankfurt am Main, 2007. – S. 11-33.

Ricœur, P. Zeit und Erzählung. In 3 Bde. / P. Ricœur. – München, 1991. – Bd. III: Die erzählte Zeit.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Євстратьєв, О. (2017). Історичне джерело як «слід минулого»: історико-епістемологічний аналіз. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 19(1), 114-122. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/9883
Розділ
Статті