Роль наукових досліджень у становленні азотної промисловості України

  • Павло Володимирович Кузнєцов
Ключові слова: азотна промисловість, науковці, досягнення, впровадження

Анотація

У статті показано широке застосування сполук зв’язаного азоту в різних галузях промислового виробництва. Встановлено, що сучасна азотна промисловість є однією з передових галузей хімічної індустрії України. Історія азотної промисловості свідчить про її розвиток технології в контексті поступу всієї світової науки, про створення в 20-30-ті рр. ХХ ст. кладного хімічного комплексу держави. Основою для азотної промисловості на Україні була розробка технології азотної кислоти контактним окисненням аміаку І. І. Андрєєвим. Подальше становлення та розвиток азотної промисловості відбувалось за активної наукової діяльності І. Є. Ададурова та В. І. Атрощенка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Атрощенко, В. Технология азотной кислоты / В. Атрощенко. – М., 1970.

Атрощенко, В. Исследование контактного окисления аммиака под давлением / В. Атрощенко // Вестник ХПИ. – 1968. – Вып.2. №32 – С. 3-6.

Атрощенко, В. Исследование кинетики окисления аммиака под давлением на платиновом катализаторе / В. Атрощенко // Катализ и катализаторы. – 1970. – Вып.3. – С. 38-44.

Атрощенко, В. Окисление окиси азота в колоннах с сетчатыми тарелками / В. Атрощенко // ЖПХ. – 1965. – Т. 38. Вып. 12. – С. 2678-2682.

Гамбург, Д. Синтез аммиака: история и современность / Д. Гамбург // Химическая промышленность. – 1992. – С. 36-40.

Гринь, С. Технологія зв’язаного азоту у фундаментальних працях із загальної історії розвитку хімічної технології / С. Гринь// Інтегровані технології та енергозбереження. – 2007. – №4 – С.92-100.

История социалистической экономики СССР. Т.5. Советская экономика накануне и в период Великой Отечественной войны (1938-1945). – М., 1978.

Мельник, Т. Розвиток азотної промисловості в Україні. Історичний аспект / Т. Мельник // «Вісник НТУ «ХПІ». Історія науки і технік. – 2008. – № 8. – С. 102-108.

Овчаренко, Б. Основные этапы развития ГИАП / Б. Овчаренко // Химическая промышленноть. – 1981. – №4. – С. 22-34.

Кузнєцов, П. Історія розвитку азотної промисловості України (початок-кінець ХХ ст.) / П. Кузнєцов. – Харків, 2009.

Скляренко, В. Открытия и изобретения / В. Скляренко. – Харьков, 2009.

Савенков, А. Исследование процесса окисления аммиака под давлением : автореф. дис. … канд. техн. наук / А. Савенков. – Харьков, 1969.

Товажнянський, Л. Наукова та науково-організаційна діяльність академіка В. І. Атрощенка в хімічній технології / Л. Товажнянський – Харків, 2006.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Кузнєцов, П. (2017). Роль наукових досліджень у становленні азотної промисловості України. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 19(1), 104-112. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/9882
Розділ
Статті