Еміграція німецьких колоністів з України до країн Північної Америки як наслідок складних взаємовідносин з владою (кінець ХІХ — 20ті роки ХХ століття)

  • Інна Олександрівна Швайка
Ключові слова: німці, колоністи, еміграція, країни Північної Америки, утиски влади

Анотація

У статті досліджується  основні проблеми економічного, політичного, соціального характеру, які призвели до еміграції німецьких колоністів з України. Був здійснений аналіз документів, на основі чого вдалося встановити, як саме забезпечувався процес еміграції колоністів до країн  Північної Америки у 20-х роках ХХ століття. Виявлено, з яких колоній емігрували німці та до яких поселень Північної Америки вони прямували.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ананян, Е. Эмиграция немцев Поволжья в Америку в 70-х годах ХІХ в.: предпосылки, причины, и результаты : дис. канд. ... ист. наук / Е. Ананян. – Волгоград, 2004.

Васильчук, В. Німці в Україні. Історія і сучасність / В.М. Васильчук. – К., 2004.

Волынец, А. Немецкое завоевание на юго-западе Росии / А. Волынец // Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880 – 1918). – Харьков, 26 февраля 1891. – C. 3

ДАХО. – Ф. 266. – Оп. 1. – Спр. 797. – 29 арк.

ДАХО. – Ф. 304. – Оп.1. – Спр. 3066. – 197 арк.

Німці в Україні 20-30-ті рр. ХХ ст. Збірник документів державних архівів України / Упоряд. Л. Яковлева, Б. Чирко, С. Пишко. – К., 1994.

Сергійчук, В. Німці в Україні / В. Сергійчук // Український світ. – 1993. С. 28-29.

Чирко, Б. Німецька національна меншина в Україні: етнополітичні та соціально-економічні процеси в умовах радянської політичної системи (перша половина ХХ століття) / Б. Чирко. – К., 2015.

Ходченко, Е. Колонии российских немцев в Северпой Америке в конце XIX-начале ХХ вв. / Е. Ходченко // Вопросы германской истории. Дніпропетровськ, 2013. – С. 50-69.

Miller, M. A Brief History of the Germans from Russia / M. Miller // Researching the Germans from Russia. – Fargo, 1987. – P. 17-19.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Швайка, І. (2017). Еміграція німецьких колоністів з України до країн Північної Америки як наслідок складних взаємовідносин з владою (кінець ХІХ — 20ті роки ХХ століття). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 19(1), 88-94. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/9880
Розділ
Статті