Господарська діяльність мешканців Верхнього Подністер’я в останній чверті І тис. н. е.

  • Оксана Зеновіївна Якубовська
Ключові слова: українське Прикарпаття, р. Дністер, екофакти, ресурсна зона, господарство

Анотація

У статті з точки зору міждисциплінарного підходу проаналізовано господарство населення Верхнього Подністер’я у VІІІ – Х ст. Визначено чинники, які обумовлювали основні заняття мешканців регіону протягом VІІІ – сер. ІХ ст. Зроблено висновок про залежність господарської діяльності від природних умов та її ландшафтний характер.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Войнаровський, В. До питання про рівні спеціалізації шкірвиробництва у населення Подністров’я та прилеглих територій у кінці І тис. до н.е. – останній чверті І тис. н. е. / В. Войнаровський. // МДАПВ. – 2002. – Вип. 8. –С. 98-102.

Войнаровський, В. Чинбарські комплекси поселення Чорнівка І на Буковині / В. Войнаровський. // Населення Прутсько-Дністровського межиріччя та суміжних територій в ІІ половині першого – на початку другого тис. н. е. Тези семінару. – Чернівці, 1994. – С. 25-26.

Довженок, В. Землеробство Древньої Русі / В. Довженок. – К., 1961.
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Джаксон, Г. Коноваловой, А. Подосинова. – Т. ІІІ. Восточниые источники. – М., 2009.

Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Джаксон, Г. Коноваловой, А. Подосинова. – Т. ІV. Западноевропейские источники. – М., 2010.

Геренчук, К. Природа Львівської області / К. Геренчук. – Львів, 1972.
Геренчук, К. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічного районів / К. Геренчук, М. Койнов, П. Цись. – Львів, 1964.

Горбаненко, С. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н. е. – І тис. н. е.) / С. Горбаненко, Г. Пашкевич. – К., 2010.

Корчинський, О. Зудеч (короткий підсумок археологічних досліджень) / О. Корчинський. // МДАПВ. – Вип. 11. – 2007. – С. 264-280.

Корчинський, О. Ранньосередньовічне місто на Верхньому Дністрі / О. Корчинський // МДАПВ. – 2008. – Вип. 12. – С. 267-282.

Константин Багрянородный. Об управлении империей: Тексты, перевод, комментарий / Под ред. Г. Литаврина, А. Новосельцева. Изд. 2-е, исправл. – М., 1991.

Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л. Махновця. – К., 1989.
Михайлина, Л. Запровадження парової системи рільництва між Дніпром і Карпатами / Л. Михайлина. // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці, 1999. – Т. 3. – С. 54-64.

Михайлина, Л. Слов’яни VIII–X ст. між Дніпром і Карпатами / Л. Михайлина. – К., 2007.

Стеблій, Н. Географія поселень в археологічних дослідженнях (за матеріалами черняхівської культури Верхнього Подністер’я та Верхнього Попруття) / Н. Стеблій // Вісник Інституту археології. –2007. – Вип. 2. – С. 17-30.

Стеблій, Н. Природнє середовище в процесах заселення північно-західної України (І століття до н. е. – середина І століття н. е.) / Н. Стеблій. // Вісник Інституту археології. – 2006. – Вип. 1. – С. 16-26.

Тимощук, Б. Восточнословянская община VІ–Х вв. н. э. / Б. Тимощук. – М., 1990.

Тимощук, Б. Слов’янські гради Північної Буковини / Б. Тимощук. – Ужгород, 1975.

Томашевський, А. Природно-господарський аспект заселення басейну річки Тетерів у середньовічні часи / А. Томашевський. // Археологія. –К., 1992. – № 3. – С. 46-59.

Томашевський, А. Регіональна (територіальна) спеціалізація селянського господарства / А. Томашевський. // Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель). – К., 2003. – С. 63-69.

Томенчук, Б. Буківна – літописний Биковен на Дністрі / Б. Томенчук, М. Филипчук. – Івано-Франківськ, 2001.

Филипчук, М. Дослідження городищ у Верхньому Подністров’ї. / М. Филипчук // Львівський археологічний вісник. – 1998. – С. 73-85.

Филипчук, М. Дослідження літописного Пліснеська у 2000 р. / М. Филипчук // АДЛУ. – 2002. – Вип. 5. – С. 197-220.

Филипчук, М. Звіт про проведення археологічних обстежень і розвідок у верхів’ях річок Вишні, Золотої Липи та Маруньки (Мостиський, Перемишлянський та Пустомитівський р-ни) у 2004 р. / М. Филипчук // Архів ІА ЛНУ ім. І. Франка. – Оп. 3. – Од. зб. 16. – 102 арк.

Филипчук, М. Звіт про проведення обстежень археологічних пам’яток на узбережжі р. Золота Липа (Перемишлянський р-н Львівської обл.;

Бережанський, Підгаєцький та Монастириський р-ни Тернопільської обл.) у 2006 р. / М. Филипчук // Архів ІА ЛНУ ім. І. Франка. – Оп. 3. – Од. зб. 17. – 157 арк.

Филипчук, М. Звіт про проведення суцільних археологічних обстежень на території Перемишлянського р-ну Львівської обл. у 2008 р. в рамках пілотного проекту «Археологічний кадастр України / Львівська область/» / М. Филипчук // Архів ІА ЛНУ ім. І. Франка. – Оп. 3. – Од. зб. 21. – 279 арк.

Филипчук, М. Звіт про проведення суцільних археологічних розвідок на території та в околицях с. Побіч, Ушня, Хомець, Зарваниця (Золочівського) та Голобутів (Стрийського) р-нів Львівської обл. у 2011 р. / М. Филипчук. – Архів ІА ЛНУ ім. І. Франка. – Оп. 3. – Од. зб. 25. – 156 арк.

Филипчук, М. Про господарство та соціальні мікроструктури населення українського Прикарпаття в ост. чв. І тис. н. е. / М. Филипчук // Етногенез та рання історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть.: Матеріали Міжнар. наук. конф. – Львів, 2001. – С. 220-239.

Филипчук, М. Про початки формування державних структур в українському Прикарпатті / М. Филипчук. // Галицько-Буковинський хронограф. – 1998. – № 1 (3). – С. 99-106.

Филипчук, М. Слов’янські поселення VІІІ–Х ст. в українському Прикарпатті / М. Филипчук. – Львів, 2012.

Филипчук, М. Слов’янські поселення українського Прикарпаття у другій половині І тис. нашої ери. Стільсько та його округа / М. Филипчук. // Миколаївщина. Збірник наукових статей під ред. Л. Войтовича. – Львів, 1998. – Т.І. – С. 80-104.

Цигилик, В. Залізодобувний центр в с. Рудники на Прикарпатті на рубежі І та ІІ тис. н. е. / В. Цигилик. // Миколаївщина. Збірник наукових статей під ред. Л. Войтовича. – Львів, 1998. – Т.І. – С. 39-48.

Шишкін, Р. Господарсько-екологічна модель черняхівської культури (за матеріалами Середнього Подніпров’я) / Р. Шишкін. // Археологія. – 1999. – № 4. – С. 129-139.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Якубовська, О. (2017). Господарська діяльність мешканців Верхнього Подністер’я в останній чверті І тис. н. е. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 19(1), 37-45. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/9875
Розділ
Статті