Причини успішних арабських завоювань в 30-х роках VII ст. у візантійському напрямі: історіографія питання

  • Дмитро Андрійович Димидюк
Ключові слова: історіографія, Візантійська імперія, Арабський халіфат, битва при р. Ярмук (636 р.), військове протистояння, Сирія

Анотація

У статті розглянуто передумови та причини успішних арабських завоювань на основі аналізу праць радянських та зарубіжних дослідників. Досліджується перебіг дискусій між істориками щодо історії арабських завоювань. Простежується еволюція історичних теорій стосовно цієї проблеми від кінця ХІХ і до початку ХХІ ст. Оцінено джерельну базу та чинники, що вплинули на характер і зміст публікацій, окреслено маловивчені проблеми історії арабських завоювань у візантійському напрямі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Андрійович Димидюк

 

 

Посилання

Бартольд, В. Сочинения: В 9-ти т. / В. Бартольд. – Т. 6. Работы по истории ислама и Арабского халифата. – М., 1966.

Большаков, О. История Халифата: в 3-х т. / О. Большаков. – Т.2.– М., 1993.

Бубенок, О. Евреи и арабы Палестины и Сирии в конце VI – начале VII в. / О. Бубенок // Східний світ. – № 1. – 1999. – C. 56-77.

Беляев, Е. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье / Е. Беляев; – М., 1966.

Беляев, Е. Происхождение Ислама. Хрестоматия / Е. Беляев. – Ч. 1. – Л., 1931.

Грюнебаум, Г. Классический ислам. Очерк истории (600–1258 гг.). – / Густав фон Грюнебаум. – М., 1988.

Джилман, А. Сарацины: от древнейших времен до падения Багдада / Артур Джилман. – М., 2007

Ибн Абд аль-Хакам Абд ар-Рахман. Завоевание Египта, аль-Магриба и аль-Андалуса / Пер. с анг. С. Певзнера. – Москва, 1985. – С. 95-96. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Abdalhakam/frame.html. Доступ - 12.02.2016 р.

История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века / Под ред. В. Струве. – Л., 1958. – 392 с.

Історія Візантії. Вступ до Візантиністики / За ред. С.Сорочана та Л. Войтовича. – Львів, 2011.

Кеннеди, Х. Великие арабские завоевания / Х. Кеннеди. – М., 2009.
Киракос Гандзакеци. История Армении / Пер. Л. Ханларян. – Москва, 1976. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Gandzakeci/frametext1.htm. Доступ – 12.02.2016 р.

Константин Порфірогенеті. Про управління імперією // Історія середньовічного сходу. Тематична хрестоматія / Уклад. В. Рубель; – К., 2002. – С. 389-392.

Коран / Пер. и ред. Э. Р. Кулиев. – Москва, 2007.

Кривов, М. Византия и арабы в раннем средневековье / М. Кривов. – СПб., 2002.

Кривов, В. Отношение сирийских монофизитов к арабскому завоеванию / Михаил Кривов // Византийский временник. – 1994. – Т. 55. – С. 90-101.

Кривов, В. Некоторые вопросы арабского завоевания Сирии и Палестины / М. Кривов // Византийский временник. – 1986. – Т. 46. – С. 88-99.

Кривушин, И. Иоанн Никиусский и гражданская война в Египте / И. Кривушин // Византийский временик. – 1997. – Т. 57. – С. 45-57.

Мюллер, А. История ислама: От доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов / А. Мюллер. – Москва, 2004.

Разин, Е. История военного искусства: в 3-х т. / Е. Разин. – Т. 2. История военного искусства VI-XVI вв. – СПб, 1999.

Kaegi, W. Byzantium and the Early Islamic Conquests / W. Kaegi. – Cambridge, 1992.

Nicolle, D. Yarmuk 636 AD. The Muslim Conquest of Syria / D. Nicolle. – London, 1994. – 93 p.

Nicolle, D. Romano-Byzantine Armies 4th–9th Century / D. Nicolle. – London, 1992.

Treadgold, W. A History of the Byzantine State and Society / W. Treadgold. – Stanford, 1997.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Димидюк, Д. (2017). Причини успішних арабських завоювань в 30-х роках VII ст. у візантійському напрямі: історіографія питання. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 19(1), 28-36. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/9874
Розділ
Статті