Спогади Михайла Тишкевича як джерело до вивчення українського консерватизму

  • Роман Олегович Лехнюк
Ключові слова: мемуари, граф Михайло Тишкевич, український консерватизм, ідентичність

Анотація

Мемуари графа Михайла Тишкевича (1857–1930) розглядаються як джерело до вивчення теоретичних і практичних аспектів консервативної течії в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Представлені у спогадах змістові лінії та сюжети дають нові відомості про способи та особливості утвердження модерної української консервативної ідеї. Йдеться, зокрема, про феномен польсько-українського «крайовства», ставлення М. Тишкевича до соціалізму, націоналізму, польського і російського новочасних національних проектів. У поєднанні з іншими джерелами мемуари відкривають нові пізнавальні можливості для вивчення українського консерватизму.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863–1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Даніель Бовуа / Пер. з фр. З. Борисюк. – К., 1998. – 410 с.

Василенко В. Вітчизна як імператив буття / Володимир Василенко // Вірити в Україну. Зі спадщини графа Михайла Тишкевича. – Львів: Друкарські куншти, 2009. – С. 59–115.

Гентош Л. Ватикан і виклики модерності: східноєвропейська політика папи Бенедикта XV та українсько-польський конфлікт у Галичині (1914–1923) / Ліліана Гентош. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2006. – 456 с.

Господин А. Три визначні дипломати: Граф М. Тишкевич, князь І. Токаржевський-Карашевич і барон М. Василько / Андрій Господин. – Вінніпег, 1989. – 40 с.

Ґраф Михайло Тишкевич [некролог] // Діло (Львів). – 1930. – Ч. 172. – 7 серпня. – С. 1–2.

Грицак Я. Українська революція 1914–1923: нові інтерпретації / Ярослав Грицак. [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um2-3/ProblemyIstoriohrafiji/2-HRYTSAK%20Yaroslav.htm./ – Доступ 30.10.2014 р.

Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / Алексей Миллер. – К.: Laurus, 2013. – 460 с.

Скоропадський П. Спогади. Кінець грудня 1917 – грудень 1918 / Павло Скоропадський. – Київ; Філадельфія, 1995. – 493 с.

Смалянчук А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй: Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864–1917 / Алєсь Смалянчук. – Гродна: ГрДУ, 2001. – 322 с.

Соловйова В. Дипломатична діяльність українських урядів у мемуарній літературі / Вікторія Соловйова // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 2003. – Вип. XVI. – С. 164–174.

Соловйова В. Михайло Тишкевич – український дипломат і політичний діяч / Вікторія Соловйова // Україна дипломатична (Київ). – 2006. – № 7. – С. 591–611.

Тишкевич М. Василь Тишкевич, воєвода підляшський маршалок господарський і гетьман дворний В. Кн. Литовсько-руського (1523–1571): історично-генеальогічна розвідка / Михайло Тишкевич // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1920. – Т. CXXIX. – С. 1–32.

Тишкевич M. Уривки з спогадів // Літературно-науковий вістник. – Львів, 1928. – Кн. ІІІ. – С. 229–241; Кн. V. – С. 29–36; Кн. VII–VIII. – С. 250–260; Кн. ІХ. – С. 52–58.

Тишкевич M. Уривки з спогадів // Літературно-науковий вістник. – Львів, 1929. – Кн. ІІІ. – С. 224–230; Кн. V. – С. 760–785.

Тонсор С. Консервативний пошук ідентичності / Стівен Тонсор // Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2008. – С. 460–471.

Хома І. Апостольський престол і Україна, 1919–1922 / Іван Хома. – Рим, 1987. – 134 с.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. – Ф. 681 (Тишкевич Михайло). – Оп. 1. – Спр. 4. – 8 арк.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. – Ф. 681 (Тишкевич Михайло). – Оп. 1. – Спр. 4. – Спр. 20. – Арк. 36–64.

Черкаська Н. Польська шляхта на Правобережній Україні початку ХХ століття: національна ідея чи крайова ідеологія? / Наталія Черкаська // Український археографічний щорічник. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 186–206.
Опубліковано
2016-12-19
Як цитувати
Лехнюк, Р. О. (2016). Спогади Михайла Тишкевича як джерело до вивчення українського консерватизму. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 18, 143-156. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/7550