«Повне зібрання законів Російської імперії» як джерело дослідження дворянських опік Півдня України

  • Наталія Олександрівна Гончарова
Ключові слова: дворянська опіка, законодавчий акт, піклувальник, піклувальне управління, предводитель дворянства

Анотація

У статті розглядається специфіка функціонування дворянських опік у південноукраїнських губерніях Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. на основі «Повного зібрання законів Російської імперії» як одного з провідних тогочасних джерел-носіїв законодавства. Проводиться описовий огляд матеріалу з аналізом основних правових норм у досліджуваному аспекті. Доводиться теза про те, що для регулювання діяльності дворянських опік була створена відповідна законодавча база.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Гаращук Т. С. Джерела з історії дворянських депутатських зібрань України (кінця XVIII – початку ХХ ст.) / Т. С. Гаращук // Науково-практичний журнал «Архіви України». – 2014. – Вип. 3 (291). – С. 112-120.

Головко Ю. І. Матеріали «Повного зібрання законів Російської імперії» як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. / Ю. І. Головко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2011. – Вип. XXX. – С. 252-255.

Гринич С. «Полное собрание законов Российской империи» – важный источник по отечественной истории / С. Гринич // Купола. – 2006. – Вып. 3. – С. 42-44.

Демешко Ю. «Звід законів Російської імперії» як джерело дослідження питань міського управління Російської імперії / Ю. Демешко // Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі: матеріали наукової конференції з міжнародною участю. – К., 2013. – С. 46-49.

Долакова М. М. Законодательство как источник изучения истории финансовой политики в Российской империи / М. М. Долакова // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 8 (63). – С. 101-103.

Ковтун І. «Повне зібрання законів Російської імперії» як джерело дослідження рекрутських наборів / І. Ковтун // Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі: матеріали наукової конференції з міжнародною участю. – К., 2013. – С. 78-81.

Негода Ю. С. Законодавчі акти Російської імперії як джерело з історії доброчинності іноземців в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / Ю. С. Негода [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://historical-club.org.ua. Доступ – 26.10.2014 р.

Негода Ю. С. Повне зібрання законів Російської імперії як джерело з історії конфесій України XVIII–ХІХ ст. / Ю. С. Негода // Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили: Історія. – 2012. – Вип. 186. – Т. 198. – С. 54-58.

Негода Ю. С. «Полное собрание законов Российской
империи» как источник для изучения просвещения в национальных общинах Южной Украины (ХІХ – начало ХХ вв.) / Ю. С. Негода // Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». – 2014. – № 5 (январь). – С. 52-
60. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sci-article.ru. Доступ – 29.07.2014 р.

Полное собрание законов Российской империи (далі ПСЗРИ). – Собрание I. – Т. 20, № 14392 (1775).

ПСЗРИ. – Собрание I. – Т. 22, № 16003 (1784).

ПСЗРИ. – Собрание I. – Т. 22, № 16407 (1786).

ПСЗРИ. – Собрание I. – Т. 22, № 16481 (1786).

ПСЗРИ. – Собрание I. – Т. 25, № 18667 (1798).

ПСЗРИ. – Собрание I. – Т. 28, № 21361 (1804).

ПСЗРИ. – Собрание I. – Т. 33, № 26004 (1815).

ПСЗРИ. – Собрание I. – Т. 33, № 26107 (1816).

ПСЗРИ. – Собрание I. – Т. 38, № 29054 (1822).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 1, № 682 (1826).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 3, № 1724 (1828).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 4, № 2650 (1829).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 5, № 3477 (1830).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 7, № 5464 (1832).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 8, № 5934 (1833).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 10, № 7767 (1835).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 11, № 9116 (1836).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 11, № 9685 (1836).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 13, № 11080 (1838).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 14, № 12703 (1839).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 16, № 14947 (1841).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 21, № 20512 (1846).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 36, № 37521 (1861).

ПСЗРИ. – Собрание II. – Т. 37, № 38911 (1862).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 8, № 5167 (1888).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 9, № 5819 (1889).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 11, № 7439 (1891).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 11, № 7899 (1891).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 14, № 10321 (1894).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 17, № 13807 (1897).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 20, № 18261 (1900).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 23, № 22997 (1903).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 24, ч. 1, № 24152 (1904).

ПСЗРИ. – Собрание III. – Т. 30, № 33312 (1910).

Почекаев Р. Ю. Полное собрание законов Российской
империи как источник по истории политико-правового развития кочевых государств в составе России (на примере Калмыцкого ханства) / Р. Ю. Почекаев // Архивы и история Российской государственности. – 2013. – № 4. – С. 111-114.

Сутягина О. А. Законодательные акты Полного собрания
законов Российской империи как источник по истории сибирского купечества ХІХ в. / О. А. Сутягина // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 3 (4). – С. 37-41.

Щербак Н. «Полное собрание законов Российской
империи» як джерело дослідження діяльності цензурних установ в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. Щербак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2008. – № 94/95. – С. 134-137.
Опубліковано
2016-12-19
Як цитувати
Гончарова, Н. О. (2016). «Повне зібрання законів Російської імперії» як джерело дослідження дворянських опік Півдня України. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 18, 133-142. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/7549