Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): світський та церковний компоненти

  • Світлана Василівна Лісненко
Ключові слова: єпархіальні жіночі училища, історія освіти, жіноча освіта, загальноосвітні дисципліни, історія культури

Анотація

Робота присвячена дослідженню світського та церковного компонентів в навчально-виховному процесі єпархіальних жіночих училищ. Розглянуто зміни співвідношення загальноосвітніх та релігійно-орієнтованих дисциплін протягом другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. Робиться висновок про те, що попри розповсюджене в історіографії твердження, що єпархіальні училища виконували функції виключно церковної освіти, в навчальному процесі цих навчальних закладів домінували загальноосвітні дисципліни.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Днепров, Э. Д. Среднее женское образование в России. Учебное пособие / Э. Д. Днепров, Р. Ф. Усачева. – М., 2009.

Котлова, Т. Е. «...много хороших воспоминаний осталось от гимназии» (Женское образование в России сто лет назад) [Электронный ресурс] // Т. Е. Котлова. – Режим доступа: http://ateismy.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1401:2012-09-06-09-16-00&catid=36:history&Itemid=111. Доступ – 10.01.2015 г.

Краснов, М. Епархиальные женские училища / М. Краснов // Образование. – 1892. – № 12. – С. 221-227.

Кузнецов, А. Епархиальные женские училища (по поводу исполнившегося сорокалетия устава этих училищ) / А. Кузнецов // Церковные ведомости. – 1909. – № 3 – С. 120-124.

Кучерова, С. Загальноосвтній аспект програм духовних навчальних закладів (аналіз статутів 60-х рр. ХІХ ст.) / С. Кучерова // Сіверянський літопис. – 2003. – № 4. – С. 117-119.

Лихачева, Е. Материалы по истории женского образования в России (1856–1880) / Е. Лихачева. – СПб., 1901.

Малиновский, Н. П. Очерки по истории женского среднего образования в России / Н. П. Малиновский // Русская школа. – 1914. – № 12. – С. 30-47.

Определение Св. Синода от 23 августа – 5 сентября
1907 года // Церковные ведомости. – 1907. – № 36. – С. 326.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2.– СПб, 1843. – Т. 18. – № 17116. – С. 528-531.

Полное собрание законов Российской империи.
Собрание 2. – СПб, 1868. – Т. 43. – № 46271. – С. 254-261.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2.– Спб, 1870. – Т. 45. – № 48406. – С. 701-705.

Положение о 7-м дополнительном педагогическом классе при епархиальных женских училищах // Церковные ведомости. – 1907. – № 41. – С. 362.

Попова, О. Д. Книжная полка епархиалки… (Эволюция читательского интереса дочерей духовенства как отражение социокультурной динамики России во второй половине XIX века) / О. Д. Попова // Библиотековедение. – 2008. – № 6. – С. 61-66.

Преображенский, А. Положение епархиальных женских училищ / А. Преображенский // Народное образование. –1899. – № 5. – С. 37-44.

Семенов, Д. Епархиальные женские училища за первое пятидесятилетие их существования / Д. Семенов // Русская школа. – 1893. – № 9,10. – С. 26-37; № 11. – С. 29-48; № 12. – С. 12-17.

Сухенко, Т. В. Жіноча середня освіта в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / Т. В. Сухенко // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – С. 63-74.

Устав женских учебных заведений ведомства учреждений императрицы Марии, утвержденный 30 августа 1855 г. – СПб., 1885.

Устав училищ для приходящих девиц Ведомства учреждений императрицы Марии. – СПб., 1862.
Опубліковано
2016-12-19
Як цитувати
Лісненко, С. В. (2016). Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): світський та церковний компоненти. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 18, 108-115. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/7546