«Кустар-Спілка» – центр зі сприяння розвитку кустарно-ремісничого виробництва чи інструмент пролетаризації дрібних виробників м. Харкова в роки непу (1921–1928 рр.)?

  • Онисія Геннадіївна Махоніна
Ключові слова: «Кустар-Спілка», кустар, Харків

Анотація

У статті висвітлено вплив законодавчої, податкової та кредитної політики більшовицької влади на розвиток та функціонування Харківської «Кустар-Спілки». Виявлені економічні позиції та виробнича діяльність Харківської спілки, а також причини, що призвели до поступової деформації кооперативних принципів та пролетаризації кустарів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Балинський, О. Кустарно-промислова кооперація // Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація УСРР. – 1927. – №8. – С. 123.

Бутенко, В.І. Розвиток кустарно-ремісничої кооперації України в період непу (1921–1928) / В.І. Бутенко // История: Сборник научных трудов / Харьковский государственный университет. – 1992. – Вип. 26. – С. 3–10.

Василевський, К. Основні шляхи розвитку промислової кооперації / К. Василевський // Вісник промислової та промислово-кредитної кооперації України. – 1930. – №3. – С. 4–10.

Волосник, Ю.П. Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті – на початку 1930-х рр.: дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук: спец. 07.00.01 / Ю.П. Волосник; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2004.

ДАХО. – Ф.Р. – 845. – Оп. 2. – Спр. 442. – Арк. 79.

ДАХО. – Ф.Р. – 845. – Оп. 3. – Спр. 153. – Арк. 36, 92, 94, 95.

ДАХО. – Ф.Р. – 845. – Оп. 3. – Спр. 904. – Арк. 22, 47–51, 132, 157, 211, 355, 275.

ДАХО. – Ф.Р. – 845. – Оп. 3. – Спр. 1237. – Арк. 213.

ДАХО. – Ф.Р. – 845. – Оп. 3. – Спр. 1591. – Арк. 20.

ДАХО. – Ф.Р. – 869. – Оп. 1. – Спр. 213. – Арк. 13, 46.

Духопельников, В.М. Деятельность Советов Харьковщины в восстановительный период (1921–1925 гг.): дисс. канд. ист. наук: 07.00.02 / В.М. Духопельников; Харьк. ун-т. – Х., 1979.

Зарудний, С. Кустарна промисловість: (Минуле й сучасне) / С. Зарудний // Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація УСРР: [зб.ст.]. –Х., 1927. – С. 1–30.

Каплан, Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Х., 1922.

Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація УСРР. – Х.: 1927.

Ларин, Ю. Частный капитал в СССР. – М.,Л., 1927.

Махоніна, О.Г. Державна політика регулювання розвитку кустарно-ремісничої промисловості Харкова в роки непу (1921–1928 рр.). / О.Г. Махоніна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 17. – С. 199–207.

Нізова, Л. Податкова політика як важіль у перетворенні дрібного власника у найманого робітника / Л. Нізова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 196–214.

Олянич, В.В. Створення та діяльність кооперативів кустарів-підприємців в УСРР 20-х рр. ХХ ст. / В.В. Олянич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011 – № 939: Історія України. – Вип. 14. – С. 65–
70.

Онацький, М.Ю. Приватна торгівля і промислове підприємництво у Харкові в період НЕПу (1921–1928 рр): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / М.Ю. Онацький; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2012.

Сборник постановлений о промысловой кооперации и кустарной промышленности. – М., 1930.

Сушко, О.О. Кустарні промисли в Україні періоду непу / О.О. Сушко // Пам’ять століть. – 2003. – № 4. – С. 117–125.

Шапиро, Д. Кустарная промышленность и народное хозяйство СССР / Д. Шапиро. – М., Л., 1928.
Опубліковано
2016-12-19
Як цитувати
Махоніна, О. Г. (2016). «Кустар-Спілка» – центр зі сприяння розвитку кустарно-ремісничого виробництва чи інструмент пролетаризації дрібних виробників м. Харкова в роки непу (1921–1928 рр.)?. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 18, 98-106. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/7545