Територіально-галузеве розміщення та питома вага промислів на Харківщині в сільській місцевості в роки непу

  • Анастасія Сергіївна Лапченко
Ключові слова: нова економічна політика, кустар, промисли, сільське господарство, Харківщина

Анотація

Стаття присвячена територіально-галузевому розміщенню селянських кустарних промислів на території Харківщини. Досліджено  окремі місцеві промисли, їх географічний розподіл по регіону, динаміку суб’єктів господарювання, соціальні характеристики.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Рыбников А. А., Орлов А. С. Кустарная промышленость и сбытъ кустарних изделий / А. А. Рыбников, А. С. Орлов – М. : Экономическая жизнь, 1923. – 47 с.

Рыбников А.А. Очерки организации сельского кустарно-емесленного хозяйства / А. А. Рыбников – М.: Типография Товарищества "Кооперативное издательство", 1926. – 63 с.

Історія селянства УРСР. В 2-х тт. Т. 2. /ред.. кол. І. І. Коломієць, І. Х. Ганжа, І. І. Слинько. – Київ: Наукова думка, 1967. – 534 с.

Калініченко В. Селянське господарство України в період непу: Історико-економічне дослідження. – Харків: Основа, 1997. – 400с.

Сушко О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємств в УСРР (1921-1929). / О. Сушко - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. - 96с.

Олянич В. В. Приватне та кооперативне підприємництво селянських господарств в Україні (1921-1929рр.): історичний аспект: монографія / В. В. Олянич – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 304 с.

Статистика України. Селянські бюджети України (монографічне обслідування селянських бюджетів за 1924-25 господарчий рік). – Харків [Центр. Стат. Упр. УСРР], уряд. друк імені Фрунзе, 1927. – №115– 193 с.

Статистична хроніка / Відділ статистики промисловості ЦСУ. – Харків, 1927 – № 1(6). – 43 с.

Статистика України. Сер.10: Статистика праці / Центральне статистичне управління УРСР . – Харків : Харківське обласне управління статистики, 1925. – 527 с.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Том 29: Украинская Социалистическая Советская Республика. Правобережный подрайон. Левобережный подрайон. – Отдел 2. Занятия. – М.: ЦСУ Союза ССР, 1930. – 522 с.

Труды Центрального статистического управления / СССР. – 1928. – Т. 33, вып. 2: Мелкая и кустарно-ремесленная промышленность СССР в 1925 г. – 399 с.

Вісник кустарно-промислової кредит кооперації України. – Харків, 1928. – №5 – 47 с.
Опубліковано
2016-12-19
Як цитувати
Лапченко, А. С. (2016). Територіально-галузеве розміщення та питома вага промислів на Харківщині в сільській місцевості в роки непу. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 18, 90-97. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/7544