Створення університетської символіки як приклад саморефлексії (на матеріалах конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів 1990-х рр.)

  • Євген Сергійович Рачков
Ключові слова: Львівський університет, Харківський університет, символ, емблема

Анотація

У статті на основі компаративістського підходу та методу контент-аналізу досліджуються особливості проведення та матеріали конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів. Символіка розглядається як показник ідентичності університетської спільноти. Простежується вплив попередніх традицій на сучасний стан університетських символів та емблем.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Витяг з протоколу засідання Вченої ради Львівського державного університету імені Івана Франка №21/3 від 19 березня 1999 р. «Про Герб університету» // Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Гречило, А. Б. Символи Львівського національного університету імені Івана Франкам [Електронний ресурс] / А. Б. Гречило // Каменяр. – Режим доступу: http://kameniar.franko.lviv.ua/cms/?Kamenyar_No9%2C_grudenmz_ 2008_r._Simvoli_Lmzvivsmzkogo_nacionalmznogo_universitetu_imeni_Ivana%0AFranka/. Доступ – 12.04.2015 р.

Звіт про результати проведення конкурсу на герб та прапор Львівського університету // Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Концепція герба Львівського державного університету ім. І. Франка. Проект // Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Корпоративний гербівник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2010. – Вип. 1.

Львівський університет / В. П. Чугайов (відп. ред.), С. А. Макарчук, Д. С. Григораш. – Львів, 1986.

Наказ ректора Львівського державного університету ім. І. Франка №469 від 16 березня 1996 р. «Про проголошення конкурсу на Герб та прапор Львівського державного університету імені І. Франка» // Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Посохов, С. И. О памяти и памятниках в университетской истории / С. И. Посохов // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов; Ставрополь, 2012. – Вып. 6. – С. 117 – 131.

Посохов, С. И. Символы и эмблемы Харьковского университета / С. И. Посохов // Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного знания: Матер. ХХІ Междунар. конф. – М., 2009. – С. 291 – 294.

Похлебкин, В. В. Словарь международной символики и эмблематики / В. В. Похлебкин. – 3-е изд. – М., 2001.

Пояснювальна записка до конкурсного проекту // Музей історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Ф. 7 – О. 7 – П. 5.

Пояснювальна записка до конкурсного проекту А. Б. Гречило // Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Пояснювальна записка до конкурсного проекту В. М. Качмара // Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол засідання лічильної комісії по визначенню пріоритетності у визнанні І і ІІ місця проектів герба та прапора Львівського державного університету імені І. Франка 1999 р. // Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рачков, Є. С. База даних емблем класичних університетів України / Є. С. Рачков // СУБД Microsoft Access. – 2015.

Рачков, Є. С. Сучасні тенденції розвитку символіки
класичних університетів України: між брендом та традицією / Є. С. Рачков // Збірник тез доповідей круглого столу «Суспільна місія класичного університету: історія, сучасність, перспективи», м. Харків, 20 лютого 2015 р. – Х., 2015. – С. 53 – 57.

Результати таємного голосування на кращий проект герба Львівського державного університету ім. І. Франка 1999 р. // Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

18. Умови конкурсу на створення емблеми Харківського державного університету // Музей історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Ф.7 – О.7 – П.5.

19. Ухвала Ради Львівського університету ім. І. Франка №13 від 25 листопада 1991 р. «Про проголошення конкурсу на Герб та прапор Львівського університету імені І. Франка» // Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Опубліковано
2016-12-19
Як цитувати
Рачков, Є. С. (2016). Створення університетської символіки як приклад саморефлексії (на матеріалах конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів 1990-х рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 18, 78-88. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/7543