Подільське село на завершальному етапі радянської доби: поселенська мережа та міграційні процеси (1961-1991 рр.)

  • Інна Анатоліївна Скворцова
Ключові слова: подільське село, міграція, депопуляція

Анотація

У статті досліджуються тенденції змін поселенської мережі та міграційних процесів у селах Вінницької та Хмельницької областей у 60-80-х роках ХХ ст. Встановлено, що у розглядуваний період відбувалося знелюднення, здрібнення та зменшення чисельності сільської поселенської мережі. Доведено, що головною причиною даного явища стала масова міграція демографічно-активної частини сільського населення у місто.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бондаренко Г.В. Соціальний розвиток сіл Хмельниччини (1976-1988) / Г.В. Бондаренко, І.В. Рибак // Проблеми економічної географії Поділля. Тези доповідей наукової конференції. – Кам’янець-Подільський, 1988. – С. 74-75.

Василевський М.О. Щоб заново засіяли / М.О. Василевський. – Львів, 1988. – 72 с.

Вінниччина за 50 років після Великої Вітчизняної війни [Текст] : стат. зб. / Вінниц. обл. упр. статистики. - Вінниця, 1995. - 209 с.

Державний архів Вінницької області. – Ф. 2355. – Оп. 45. – Спр. 130.

Державний архів Вінницької області. – Ф. 2355. – Оп. 45. – Спр. 190.

Державний архів Хмельницької області. – Ф.Р. 1285. – Оп. 23. – Спр. 1185.

Завальнюк О.М. Новітня аграрна історія України / О.М. Завальнюк, І.В. Рибак. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 287 с.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах / Голова редакційної ради В.М. Литвин. – Т. 2. – К., 2006. – 653 с.

Калініченко В.В. Селянське господарство України в період НЕПу: історико-економічне дослідження / В.В. Калініченко. – Xарків, 1997. – 400

Ковпак Л.В. Неперспективні села /Л.В. Ковпак // Енциклопедія історії України. – Т. 7. – К., 2010. – С. 372 – 274

Колісник С. Обкрадені села / С. Колісник // Київ. – 1988. – № 5. – С. 109 – 112

Крачило М.П. Основні риси географії населення Поділля / М.П. Крачило // Матеріали наукової конференції по вивченню та використанню продуктивних сил Поділля. – Львів, 1966. – Вип. 1. – С. 168-173.

Кресанов Д.Ф. Сельское расселение: социально-экономический аспект / Д.Ф. Кресанов. – К., 1988. – 143 с.

14. Кривчик Г.Г. Українське село під владою номенклатури. (60-80-ті рр. ХХ ст.) / Г.Г. Кривчик. – Дніпропетровськ, 2001. – 192 с.

Падалка С.С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60–80-ті роки ХХ ст.) / С.С. Падалка. – К., 2002. – 160 с.

Панченко П.П. Сторінки історії України ХХ століття: (Українське село: поступ, сподівання, тривоги) : Навч. посіб. для студ. вузів, вчителів, учнів серед. шк. / П.П. Панченко. – Київ, 1995 . – 230 с.

Пасховер Й. Питання використання трудових ресурсів колгоспників / Й. Пасховер // Економіка Радянської України. – 1961. – № 2. – С. 39–46.

Рибак І.В. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921-1991 рр.) / І.В. Рибак. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 304 с.

Соціальна сфера села України (науково аналітична розробка). – К., 1992. – 200 с.

Социальное и экономическое развитие области от выборов к выборам. – Хмельницкий, 1990. – 92 с.

Шепотько Л.О. Українське село: проблеми і перспективи / Л.О. Шепотько. – К., 1991 . – 237 с.

Шокало М. Віддалені не значить забуті / М. Шокало // Радянське Поділля. – 1986. – 18 листопада.

Шостак А.П. Рух і розміщення населення Поділля / А.П. Шостак // Матеріали наукової конференції по вивченню та використанню продуктивних сил Поділля. – Львів, 1966. – Вип. 1. – С. 151-155.

Шумахер С. Села змінюють адреси. РАТАУ / С. Шумахер // Ленінським шляхом. – 1974. – 15 серпня.
Опубліковано
2016-12-19
Як цитувати
Скворцова, І. А. (2016). Подільське село на завершальному етапі радянської доби: поселенська мережа та міграційні процеси (1961-1991 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 18, 70-77. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/7542