Типологія спогадів про Харківський університет 1920 – 1930-х рр.

  • О. Красько

Анотація

У статті, з огляду на специфіку мемуарних джерел та аналіз їхнього змісту, запропонована типологія комплексу спогадів про Харківський університет 1920–1930-х рр.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. Красько

Посилання

1. Академик А. И. Ахиезер о времени и о себе // Universitates. – 2005. –
№4. – С. 14‑22.
2. Ахиезер, А. И. Учитель и друг / А. И. Ахиезер // Воспоминания о
Л. Д. Ландау : [сборник]. – М., 1988. – С. 45‑68.
3. Буланкина,Н. И.Мой отец / Н. И. Буланкина // Universitates. – 2001. –
№ 1. – C. 36‑55. ; № 2. – С. 32‑51.
4. Варшавчик, М. А. Предмет и задачи источниковедения истории
КПСС / М. А. Варшавчик – М., 1967.
5. Голубцов, В. С. Мемуары как источник по истории советского
общества / В. С. Голубцов. – М., 1970.
6. Горішний, І. Харківські україністи 20‑х років / І. Горішний // Нові
дні. – 1971. – Ч. 257. – С. 13‑15.
7. Іваненко, О. Д.Завжди в житті / О. Д. Іваненко. – К., 1985.
8. Кикоин, А. К.Как я преподавал в Харьковском университете / А. К.
Кикоин // Воспоминания о Л. Д. Ландау : [сборник]. – М., 1988. –
С. 160‑164.
9. Коган,В. C. Семнадцать рассказов старого физика /В. С. Коган. – Х.,
2002.
10. Коган, В. С. А. К. и К. Д. (Друзья – соратники) / В. С. Коган // Академик
Антон Карлович Вальтер : [сборник]. – Х., 2005. – С. 34‑75.
11. Копелев,Л.И сотворил себе кумира / Л. Копелев. – Х., 2010.
12. Красовицкий,Б. М.Мои учителя и сверстники /Б. М. Красовицкий. –
Х.,1996.
13. Крижанівський,С. А. Ми пiзнавали неповторний час: портрети, есе,
спогади/ С. А. Крижанівський. – К., 1986.
14. Крижанівський, С. А. Спогад i сповiдь з XX столiття /
С. А. Крижанівський. – К., 2002.
15. Макарчук, С. Писемні джерела з історії України : курс лекцій /
С. Макарчук. – Л., 1999.
16. Первый декан мехмата: (к 100‑летию со дня рождения Дмитрия
Захаровича Гордевского – первого декана механико‑математического
факультета) // Universitates. –2008. – № 2. – С. 30‑40.
17. Рибалка, І. К. Така наша доля: Сторінки життя мого покоління /
І. К. Рибалка. – Х., 1999.
18. Рябченко, О. Л. Студенти РадянськоїУкраїни 1920–1930‑х
років: практики повсякденностi та конфлiкти iдентифiкацiї /
О. Л. Рябченко. – Х., 2012.
19. Сосюра, В. М. Твори. В 10 т. Т. 10. Статті, спогади, листи /
В. М. Сосюра. – К., 1972.
20. Тартаковский, А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. Опыт
источниковедческого изучения / А. Г. Тартаковский. – М.,1980.
21. Утевский, А. М.Начало пути / А. М. Утевский // Universitates. – Х.,
2005. – №3. – С. 63‑76.
22. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200
років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. – Х.,
2004.
Як цитувати
Красько, О. (1). Типологія спогадів про Харківський університет 1920 – 1930-х рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 16. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/566