Діяльність державного архіву Харківської області у 1991–2012 рр.: проблеми та перспективи

  • С. Іванов

Анотація

На основі аналізу опублікованих документів та архівного матеріалу досліджуються основні зміни, що відбулися за даний
період, проблеми, з якими зіткнувся архів у перші роки проголошення незалежності  України.  Проаналізовано  загальні  тенденції  діяльності архіву, визначаються перспективи його розвитку.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

С. Іванов

Посилання

1. Архівні установи України. Довідник / ред. Онищенко О. С., Пиріг Р. Я. –
К., 2000. – 256 с.
2. ДАХО – Ф. Р–1932. – Оп. 7. – Спр. 98. – Арк. 2.
3. ДАХО.– Ф. Р–3947. – Оп. 11. – Спр. 131. – Арк. 5.
4. ДАХО.– Ф. Р–1932. – Оп. 1. – Спр. 151. – Арк. 1.
5. ДАХО.– Ф. Р–1932. – Оп. 9. – Спр. 65. – Арк. 1.
6. ДАХО.– Ф. Р– 1932. – Оп. 1. – Спр. 174. – Арк. 22.
7. ДАХО.– Ф. Р–3947. – Оп. 11. – Спр. 5. – Арк. 22.
8. ДАХО.– Ф. Р–1932. – Оп. 1. – Спр. 174. – Арк. 198, 250.
9. Іванська, Т. В. Проблеми забезпечення збереженості документів
у державних архівних установах України на сучасному етапі /
Т. В. Іванська // Харківський архівіст. – Х., 2009. – № 2. – С. 25.
10. Король, Н. В. Роль відділу виготовлення копій та реставрації
документів Державного архіву Харківської області в забезпеченості
збереженості документів / Н. В. Король // Харківський архівіст. – Х.,
2008. – № 1. – С. 30.
11. Момот, Л. М. Про заходи усунення недоліків у роботі Державного
архіву Харківської області / Л.Я. Момот // Харківський архівіст. – Х.,
2008. – № 2. – С. 5.
12. Момот, Л. М. Перспективи міжнародного співробітництва /
Л. М. Момот // Харківський архівіст. – 2009. – № 1. – С. 105.
13. Момот, Л. М.Нарада архівістів / Л. М. Момот // Харківський архівіст. –
Х., 2008. – № 1. – С. 4.
14. Нариси з історії архівної справи в Україні / заг. ред. І. Б. Матяш та
К. І. Климової К. – 2002. – 312 с.
15. Указ Президії Верховної Ради України «Про передачу архівів
Компартії України у підпорядкування Головного архівного управління
при Раді Міністрів України / Відомості Верховної Ради України. –
№ 40. – С. 538.
Як цитувати
Іванов, С. (1). Діяльність державного архіву Харківської області у 1991–2012 рр.: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 16. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/565