Механізм здійснення масових репресій в УРСР в період «Великого терору» 1937–1938 рр. в контексті «куркульської операції»

  • Віолетта Володимирівна Рец
Ключові слова: «Великий терор», «куркульська операція», репресії, двійки, трійки

Анотація

 У статті проаналізовано період «Великого терору» 19371938 рр. в аспекті механізму проведення масових репресій, їх нормативної бази, а також надано історичну оцінку подіям «куркульської операції». Крім того, досліджено відмінності і особливості функціонування органів виконання вироку – двійок, трійок, а також оперативних відділів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Аскерова Л. С. Листи до влади жертв політичних репресій як прояв соціальної мімікрії (на прикладі Чернігівської області) // З архівів ВУЧК- ГПУ-НКВД-КГБ. 2014. № 2 (43). С. 257–290.

Бажан О. Г. «Доба великого терору» в Україні : механізм реалізації // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Вип. 29. Київ, 2005. С. 116–129.

Бернацький В. Р. Релігійні об’єднання Волині-Житомирщини в умовах більшовицького режиму: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 07.00.01. Рівне, 2016.

Васильєв В. Ю. Оперативний наказ № 00447 НКВС СРСР та його виконання в УРСР : проблеми наукового дослідження // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей. К. 2008. Вип. 35. С. 116–136.

Васильєв В. Ю. Причини та механізми здійснення масових політичних репресій на території Вінницької області в 2030-ті рр. // Політичні репресії на Поділлі (20–30-ті рр. ХХ ст.). Вінниця, 1999. С. 24–39, 185–188.

Васильєв В. Ю. «Сталінська революція «згори» в України: насилля, протидія, результати // Історія України: маловідомі імена, події, факти: збірник статей. К. 2010. Вип. 36. С. 73–87.

Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. / Упорядники: С. Кокін, М. Юнге. К. 2010. Кн. 1. 614 с.; Кн. 1–2.

Вронська Т. В. Заручники тоталітарного режиму : репресії проти родин «ворогів народу» в Україні (1917–1953 рр.) К. 2009.

Жезицький В. Й. Масові депортації населення Поділля // З архівів ВУЧК-ГПУ- НКВД-КГБ. 1997. № 1/2. C. 131.

Зінько Ю. А. Влада і протестантизм в Україні: проблеми протистояння (1920– 1930-ті рр.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 31. К. 2005. С. 54–62.

Золотарьов В. А. Діяльність органів держбезпеки зі здійснення «куркульської операції» у Харківській області (1937–1938 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД- КГБ. 2007. № 1. С. 158–171.

Лихолобова З. Г. Тоталітарний режим та політичні репресії в Україні у другій половині 1930-х років (переважно на матеріалах Донецького регіону) Донецьк. 2006.

Лошицький О. «Лабораторія-2». Полтава. Документальні матеріали про масові репресії в Полтавський області у 1937–1938 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. № 2/4. С. 129–178.

Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопросы истории. 1995. № 2. С. 11–24.

Ніколаєв І. Є. «Чистки» керівної верхівки НКВС України (друга половина 30-х рр. ХХ ст.) // Історія України : маловідомі імена, події, факти : збірник статей. К. 2007. Вип. 34. С. 240–254.

Нікольський В. М. Статистика політичних репресій 1937 р. в Українській РСР // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. № 2/4. С. 103–112.

Нікольський В. М. «Куркульська операція» НКВС СРСР 1937-1938 рр. в регіоні Донбасу в контексті загальноукраїнської статистики // Історичні і політологічні дослідження. Донецьк. 2007. № 5–6. С. 147–150.

Нікольський В. М. Репресії за «лімітами» (1937–1938 рр.) // Український історичний журнал. 2006. № 3. С. 210–223.

Оперативний наказ Народного комісара внутрішніх справ СРСР за № 00485 від 11 серпня 1937 року // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1997. № 1/2. С. 15.102

Петровський Е. П. Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення методів провадження слідства органами НКВС на Одещині в період «великого терору» 1937–1938 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2007. № 1. С. 17–188.

Петровський Е. П. Методи слідства в період масових репресій 1937–1938 років на Одещині (на матеріалах архіву УСБУ) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Одесса: Optimum, 2006. С. 101–119.

Подкур Р. Ю. «Великий терор» на Вінниччині (1937–1938 рр.) : діяльність територіального апарату органів державної безпеки, стереотипи світогляду чекістів // Злочини тоталітарних режимів в Україні : науковий та освітній погляд : матеріали міжнародної наукової конференції м. Вінниця 21–22 листопада 2012 р. С. 54–76.

Подкур Р. Ю. Діяльність УНКВД Вінницької області під час «Великого терору» 1937–1938 рр. // Історія України : маловідомі імена, події, факти : збірник статей. К. 2007. Вип. 34. С. 197–220.

Рафальська Т. Л. «Великий» терор 1937–1938 років : від ідеології до реалізації // Наукові записки. Серія : Історичні науки. Вип. 11. С. 106–110.

Смирнова И. Е. Взаимодействие партийных органов и НКВД Донецкой области при проведении кулацкой операции в 1937– 1938 гг. // Історичні і політологічні дослідження. Донецьк 2007. № 3–4. С. 280–290.

Ченцов В. В. Особливості «Великого терору» 1937–1938 рр. на Дніпропетровщині // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2007. № 1. С. 100–121.

Юнге М. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД № 00447. М., 2008.

Юнге М. Звіти НКВС Української РСР за 1937 р. // Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр.: у 2 ч. / упорядники С. Кокін, М. Юнге. К., 2010. Ч. 1. С. 205–214.

Юнге М. Как Террор стал «Большим». Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. М., 2003. С. 78–79.

Юнге М. Кінець операції // Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. : у 2 ч. / упорядники С. Кокін, М. Юнге. К., 2010. Ч. 2. С. 319–341.

Юнге М. «Куркульська операція» в Українській РСР // Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. С. Кокін, М. Юнге. К., 2010. Ч. 2. С. 415–428.

Юнге М. Народження наказу № 00447 // Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. С. Кокін, М. Юнге. К., 2010. Ч. 1. С. 11–40.

Юнге М. Перший етап «куркульської операції» : з початку її проведення до кінця грудня 1937 р. // Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. : у 2 ч. / упорядники С. Кокін, М. Юнге. К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. Ч. 1. С. 87–113.

Якубова Л. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні. Х., 2016.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Рец, В. В. (2020). Механізм здійснення масових репресій в УРСР в період «Великого терору» 1937–1938 рр. в контексті «куркульської операції». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 22, 92-102. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/15885