Проблема авторства «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 году»

  • Дмитро Ігорович Удалов
Ключові слова: Нестор Іскандер, Константинополь, Московське князівство

Анотація

У статті розглянуто питання авторства північноруської «Повести о взятии Царьграда…». Висвітлені суперечливі аспекти можливої особи автора під іменем Нестора Іскандера і обставини появи твору. Проаналізовано деталі повісті й зіставлено їх із рештою джерел, щоб визначити історичність особи автора твору й ступінь достовірності даних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Азбелев, С. К датировке русской Повести о взятии Царьграда турками / С. Азбелев // Труды отдела древнерусской литературы. – 1961. – Т. 17. – С. 334–337.

Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссей [ред. Григорович И.] – Санкт-Петербург, 1841. – Т. 1.

Дука. История (гл. 35–42) / Дука // Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году. [ред. Любарский Я., Соболь Т.] – Санкт-Петербург, 2014. – С. 78–109.

Критовул. Историческое сочинение (гл. 6–72) / Критовул // Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году. [ред. Любарский Я., Соболь Т.] – Санкт-Петербург, 2014. – С. 22–75.

Кроули, Р. Константинополь: Последняя осада. 1453 / Р. Кроули [пер. с англ. Короленков Л. В., Семенов И. А.] – М., 2008.

Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году // Памятники литературы древней Руси: вторая половина XV века. [ред. Дмитриев Л., Лихачев Д.] – М., 1982. – С. 216–267.

Погодин, П. Обзор источников по истории осады и взятия Византии турками в 1453 году / П. Д. Погодин // Журнал министерства народного просвещения. Шестое десятилетие. – 1889. – Часть CCLXIV. – С. 205–258.

Софийская первая летопись // Полное собрание русских летописей. – Санкт-Петербург, 1851. – Т. 5. – С. 81–275.

Скрипиль, М. «История» о взятии Царьграда турками Нестора Искандера / М. Скрипиль // ТОДЛ. – 1954. – Т. 10. – С. 166–184.

Смирнов, Н. Историческое значение русской «Повести Нестора» Искандера о взятии турками Константинополя в 1453 г. / Н. Смирнов // Византийский Временник. – 1953. – Т. 7. – С. 50–71.

Сперанский, М. Повести и сказания о взятии Царьграда турками (1453) в русской письменности XVI–XVII веков / М. Сперанский // ТОДЛ. – 1954. – Т.10. – С. 136–165.

Сперанский, М. Повести и сказания о взятии Царьграда турками (1453) в русской письменности XVI–XVII веков / М. Сперанский // ТОДЛ. – 1956. – Т. 12. – С. 188–225.

Сфрандзи, (псевдо-). Хроника (гл. 4–11) / Сфрандзи (псевдо-) // Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году. [ред. Любарский Я., Соболь Т.] – Санкт-Петербург, 2014. – C. 128–156.

Типографская летопись // ПСРЛ. – Петроград, 1921. – Т. 24.

Удальцова, З. Отклики на завоевание Константинополя турками в русском государстве / З. Удальцова // Византийский Временник. – 1977. – Т. 38. – С. 19–29.

Халкокондил, Л. Историческое повествование / Л. Халкокондил // Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году. [ред. Любарский Я., Соболь Т.] – Санкт-Петербург, 2014. – C. 113–124.

Barbaro, N. Diary of the Siege of Constantinople 1453 [Електронний ресурс] / N. Barbaro. – New York, 1969. – Режим доступу: http://deremilitari.org/2016/08/the-siege-of-constantinople-in-1453-according-to-nicolo-barbaro/ Доступ – 23. 08. 2018.

Опубліковано
2019-04-17
Як цитувати
Удалов, Д. (2019). Проблема авторства «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 году». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 21, 22-28. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/12606