Матеріальне становище Греко-католицького парафіяльного духовенства Східної Галичини в 1920-1930-х рр.

  • Софія Вячеславівна Предка
Ключові слова: історія Східної Галичини, парафіяльне духовенство, міжвоєнний період

Анотація

На основі вивчення архівних джерел проаналізовано, як повоєнна дійсність вплинула на матеріальне забезпечення Греко-католицьких парафіяльних священиків Галичини в міжвоєнний період. З’ясовано, яким чином здійснювалося утримання парохів та як розподілялися церковні ресурси. Стверджується, що забезпечення матеріальної основи функціонування парафій відбувалося під впливом повоєнних процесів відбудови та залежало від особистої участі представників духівництва в житті громади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баран, О. Житло сільського духовенства у Галичині (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. Баран // Галичина. – 2009. – №15–16. – С. 515 – 523.

Баран, О. Культура і побут української сільської інтелігенції Галичини у 20-х – 30-х рр. XX ст. (на матеріалі художніх творів сучасників) / О. Баран // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921–1939): Зб. матеріалів міжн. наук. конф., Дрогобич; 8–9 жовтня 2004 р. – 2005. – С. 143–153.

Без зерна неправди. Спомини отця-декана Володимира Лиска. – За ред. Л. Купчик. – Львів: «Каменяр», 1999.

Важний обовязок // Нива. – 1930. – Ч. 6. – С. 201.

Влом до церкви // Діло. – 1930. – Ч. 43. – С. 5.

Гіль, М. Про будову нових церков / М. Гіль // Нова зоря. – 1929. – Ч. 54 (257). – С. 1–2.

Гнот, С. Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 20- 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами української галицької преси) / C. Гнот // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 5–6. – С. 211–219.

Дубицький, В. Рятуймо наші парохії / В. Дубицький // Нива. – 1937. – Ч. 3. – С. 87–93.

Жеплинський, Б. Побут українських священиків в Галичині першої половини ХХ століття / Б. Жеплинський // Народознавчі зошити. – 2012. – № 5. – С. 939–950.

З місійного руху // Місіонар. – 1924. – Ч. 12. – С. 184–185.

Й. Р. Справді вже крайня пора рятувати наше парохіяльне духовенство / Й. Р. // Нива. – 1937. – Ч. 6. – С. 203-212.

Квіт, О. На актуальні теми (За вигляд наших церков) / О. Квіт // Нива. – 1939. – Ч. 3. – С. 109–113.

Кучкуда, О. Про відбудову парохіяльних резиденцій / О. Кучкуда // Нива. – 1935. – Ч. 7-8. – С. 255-260.

Кучкуда, О. Про священичу емеритуру / О. Кучкуда // Нива. – 1927. – Ч. 12. – С. 337-339.

ЛННБУ, ВР. – Ф. 11. – Спр. 504. – 54 арк.

ЛННБУ, ВР. – Ф. 9. – Спр. 552. – 193 арк.

Ми самі винні трохи, що воно так є // Нива. – 1933. – Ч. 10. – С. 368–372.

О. Г-ч Ще про ерекціональні ліси / Г-ч О. // Нива. – 1936. – Ч. 12. – С. 442-455.

Пилипів, І. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918-1939 рр.) / І. Пилипів. – Т., 2011.

Пилипів, І., Горан, Т. Матеріальне становище греко-католицького парафіяльного духовенства Перемишльської єпархії (1919-1939 рр.) / І. Пилипів, Т. Горан // Схід. – 2016. – С. 50–55.

ЦДІАЛ. – Ф. 201. – Оп. 1 в. – Спр. 3057 – 173 арк.

ЦДІАЛ. – Ф. 201. – Оп. 1 в. – Спр. 3091. – 124 арк.

ЦДІАЛ. – Ф. 201. – Оп. 1 в. – Спр. 3043. – 154 арк.

ЦДІАЛ. – Ф. 201. – Оп. 2 а. – Спр. 368. – 73 арк

ЦДІАЛ. – Ф. 201. – Оп. 2 а. – Спр. 1560. – 146 арк.

Śliwa, T. Kościół Greckokatolicki w Polsce w latach 1918–1939 / T. Śliwa // Kościół w II Rzeczypospolitej. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1980.

Опубліковано
2019-04-17
Як цитувати
Предка, С. (2019). Матеріальне становище Греко-католицького парафіяльного духовенства Східної Галичини в 1920-1930-х рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 21, 88-95. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/12603