Діяльність Червоного Хреста в Станіславській області в 1944- 1947 рр.

  • Олег Васильович Олійник
Ключові слова: Станіславська область, Радянський Червоний Хрест, шефська робота, ГСО, БГСО, санітарна дружина

Анотація

В статті висвітлено діяльність Радянського товариства Червоного Хреста на території Станіславської області впродовж 1944–1947 рр. Розглянуто здобутки та недоліки в організаційній, санітарно-епідемічній, шефській та протираковій роботі Червоного Хреста.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ)/ под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание, онлайн версия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://бмэ.орг/index.php/%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92_% D0%9A_%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%95. Доступ – 9.05.2018 р.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 14. – 64 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 17. – 39 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 22. – 28 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 23. – 13 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 29. – 48 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 30. – 27 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 32. – 11 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 33. – 5 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 35. – 4 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 36. – 1 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 4. – 25 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 45. – 7 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 50. – 12 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 51. – 35 арк.

ДАІФО. – Ф. р-366. – Оп. 1. – Сп. 7. – 1 арк.

ДАЛО. – Ф п-5001. – Оп. 6. – Сп. 297. – 9 арк.

Срібна, М. Український Червоний Хрест в роки Другої Світової ї війни (1939-1945) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / М. А. Срібна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 1 (1939 – 1945). – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2009.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том. 2. – Книга 2 (1945 – 1946). – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2010.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том 2. – Книга 3 (1947 – 1957 рр.). – Івано-Франківськ : КПФ «ЛІК», 2011.

Шуст, Т. Особливості відбудови радянської системи охорони здоров’я Станіславської (Івано-Франківської) області 1944-1945 рр. / Т. Шуст // Український історичний збірник. – 2015. – Випуск 18. – С. 252-260. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/103306/22-Shust.pdf?sequence=1. Доступ – 13.11.2018 р.

Шуст, Т. Створення матеріально-технічної бази та фінансове забезпечення медицини Івано-Франківщини (Станіславщини) у 1945-1955 рр. / Т.Шуст // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2017. – Вип. 47. – С. 186-190. [Електронний ресурс]. Режим доступу :http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/47/38.pdf. Доступ – 13.11.2018 р.

Опубліковано
2019-04-17
Як цитувати
Олійник, О. (2019). Діяльність Червоного Хреста в Станіславській області в 1944- 1947 рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 21, 79-87. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/12601