Русини-українці Галичини в австрійському парламенті (1861 – 1865 рр.)

  • Дмитро Іванович Кавацюк
Ключові слова: Палата послів, рейхсрат, Галичина, Галицький крайовий сейм, вибори

Анотація

Стаття присвячена діяльності українського представництва в австрійському парламенті в 1861 – 1865 рр. Автор визначив кількісний склад русинів-українців у рейхсраті, основні напрямки діяльності українських депутатів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аркуша, О. Українці в представницьких органах Австрійської імперії / О. Аркуша // Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації публічного життя до сьогодення / гол. ред. ради В. Литвин, кер. авт. колективу В. Смолій, НАНУ Інститут історії України. – К., 2010. – С. 203–240.

Винник, Н. Українська традиція галицького парламентаризму в українській історіографії / Н. М. Винник // Інтелігенція і влада. – 2011. – Вип. 21. – С. 264–272.

Прошеніе Послôвъ рускихъ въ Вѣдни о соблюденіе правъ руского народа по части его язика // Слово. – 1861. – 14 (26) Октобрія. – 375-376.

Цьольнер, Е. Історія Австрії / Е. Цьольнер. – Львів, 2001.

Чорновол, І. Українська фракція Галицького крайового сейму 1861-1901 рр. (нарис з історії українського парламентаризму) / І. Чорновол. – Львів, 2002.

Index nebst Redner-Berzeichniss zu den stenographischen Protokollen des Herrenhauses des österreichischen Reichsrathes für die dritte Session 1864 –1865.

Index zu den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses des österreichischen Reichsrathes für die erste Session 1861 – 1862.

Index nebst Redner-Berzeichniß zu den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses des österreichischen Reichsrathes für die zweite Session 1863 – 1864.

Index zu den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses des österreichischen Reichsrathes für die dritte Session 1864 – 1865.

Pijaj, S. Posłowie ruscy w parlamencie wiedeńskim w latach 1848 – 1879 / S. Pijaj // Ukraińskie tradycje parlamentarne, XIX – XXI wiek / рod red. J Moklaka. – Kraków, 2006. – S. 95–125.

Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten

in der I. Reichsraths-Session (vom 29. April 1861 bis 18. Dezember 1862). – I. Band (1-50). – Wien, 1862. – 1148 s.

Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten in der I. Reichsraths-Session (vom 29. April 1861 bis 18. Dezember 1862). – II. Band (51-100). – Wien, 1862. – S. 1149-2352.

Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten in der I. Reichsraths-Session (vom 29. April 1861 bis 18. Dezember 1862). – III. Band (101-150). – Wien, 1862. – S. 2352-3726.

Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten in der II. Reichsrathssession (vom 17. Juni 1863 bis 15. Februar 1864). – Zweiter Band. – Wien, 1864. – S. 1060-2278.

Stenographische Protokolle des Herrenhauses des Reichsrathes Erste Session 1861 – 1862. – Wien, 1862. – 1438 s.

Stenographische Protokolle des Herrenhauses des Reichsrathes Dritte Session 1864 – 1865. – Wien, 1865. – 892 s.

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu krajowego galicyjskego we Lwowe odbytych od dnia 15. do 26. Kwietnia 1861 r. – Lwow, 1861. – 543 s.

Опубліковано
2019-04-15
Як цитувати
Кавацюк, Д. (2019). Русини-українці Галичини в австрійському парламенті (1861 – 1865 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 21, 55-62. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/12596