Торгівля зброєю на Русі в Х-ХІІІ ст.

  • Микола Іванович Козак
Ключові слова: Русь, торгівельні шляхи,, купці,, воєнна еліта,, меч,, булава,, кістень

Анотація

У статті здійснено спробу короткого огляду зброї як об’єкта торгівлі на руських землях впродовж Х–ХІІІ ст. Виокремлено головні види імпортованого і експортованого озброєння та шляхи його торгівельного обігу. Зроблено акцент на характерних коштовних взірцях зброї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Войтович, Л. Галич у політичному житті Європи XI–XIV століть / Л. Войтович. – Львів, 2015.

Войтович, Л. Чи були мечі харалужні? / Л. Войтович // Вісник Інституту археології. – Вип. 2. – Львів, 2007. – С. 74–79.

Горін, Н. Міжнародна торгівля як чинник та складова зародження підприємництва у Київській Русі (Х–ХІІІ ст.) / Н. Горін // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2015. – Вип. 48. – С. 12–26.

Гринчишин, Б. Cередньовічна клинкова зброя із фондів Львівського історичного музею / Б. Гринчишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Держава та армія. – 2013. – № 752. – С. 14–18.

Гулей, О. Розквіт зброярського мистецтва Стародавньої Русі XII–XIII століть / О. Гулей // Молодий вчений. – 2017. – № 2. – С. 85–88.

Даркевич, В. К истории торговых связей Древней Руси (по археологическим данным) / В. Даркевич // Краткие сообщения Института археологии. – № 138. – Москва, 1973. – С. 95–103.

Довженок, В. Оружие / В. Довженок // Археология Украинской ССР. – Т. 3. – Киев, 1986. – С. 455–461.

Зоценко, В. Торговля в южнорусских землях (VIII – первая половина XIII вв.). Оружие / В. Зоценко // Археология Украинской ССР. – Т. 3. – Київ, 1986. – С. 470–484.

Кирпичников, А. Древнерусское оружие. Доспех, комплекс боевых средств ІX−XІІІ вв. // Археология СССР. Свод археологических источников / А.Кирпичников. – Москва-Ленинград, 1971. – Вып. 3.

Кирпичников, А. Древнерусское оружие. Копия, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени ІХ – ХІІІ вв. // Археология СССР. Свод археологических источников / А. Кирпичников. – Москва-Ленинград, 1966 – Вып. 2.

Кирпичников, А. Древнерусское оружие. Мечи и сабли IX—XIII вв. // Археология СССР. Свод археологических источников / А. Кирпичников. – Москва-Ленинград, 1966. – Вып. 1.

Кирпичников, A. Так называемая сабля Карла Великого / А. Кирпичников // Советская археология. – 1965. – № 2. – С. 268–276.

Кирпичников, А, Коваленко, В. Орнаментированные и подписные клинки сабель раннего средневековья (по находкам в России, на Украине и в Татарстане) / А. Кирпичников, В. Коваленко // Археологические вести. – Санкт-Петербург, 1993. – Вып. 2. – С. 122–134.

Коба, О., Коваль, О. Клинкова зброя VIII–X ст. на території Давньої Русі / О. Коба, О. Коваль // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 210–216.

Комар, А. Мечи Днепростроя (к истории находки 1928 г). / А. Комар // Русь в IX–XII веках: общество, государство, культура. – Москва, 2014. – С. 47–61.

Козак, М. Зброя князя, воєвод і дружинної еліти в Галицько-Волинській

державі / М. Козак // Записки Львівського медієвістичного клубу. – 2017. – Вип. 2. – С. 59–74.

Кучинко, М. Давньоруські кистені та булави як предмети мистецтва / М. Кучинко // Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби. – Луцьк, 2008. – С. 118–129.

Перхавко, В. Купечество и власть в средневековой Руси / В. Перхавко // Доклады Института российской истории РАН. 1995–1996 гг. – Москва, 1997. – С. 63–103.

Пивоваров, С., Калініченко, В. Предмети середньовічного озброєння з Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. (дослідження 2012 р.) / С. Пивоваров, С. Калініченко // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – № 784. – Львів, 2014. – С.18–24.

Пивоваров, С. Металеві навершя булав з давньоруських пам’яток Буковини / С. Пивоваров // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Держава та армія». – 2012. – № 724. – С. 31–35.

Плавінскі, М. Знаходкі прадметаў узбраення імпартных тыпаў у заходніх землях Русі як магчымы індыкатар гандлёвых кантактаў у Х–ХІІІ ст. / М. Плавінскі // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі: зборнік навук. арт. – 2016. – С. 45–56.

Рыбаков, Б. Ремесло древней Руси / Б. Рыбаков. – Москва, 1948.

Савицький, В. Про торгівлю та грошовий обіг на Волині у IX – першій половині XIV століття / В. Савицький // Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби . – Луцьк, 2008. – С. 257–283.

Самоквасов, Д. Могильные древности Северянской Черниговщины / Д. Самоквасов. – Москва, 1916.

Терський, С. Військова справа у Галицько-Волинській державі (археологічний аспект) / С. Терський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Держава та армія. – 2006. – № 571. – С. 8–18.

Терський, C. Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) / C. Терський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – 2014. – № 784. – С. 3–12.

Терський, C. Меч у Галицькому та Волинському князівствах (XI–перша половина XIII ст.) / C. Терський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – 2013. – № 752. – С. 5–13.

Терський, С., Стрельченко, О. Мечі з Белза в збірці Львівського історичного музею / С. Терський, С. Стрельченко // Історія давньої зброї. Дослідження 2016: зб. наук. пр. – Київ, 2017. – С.149–168.

Флоровский, А. Чешско-русские торговые отношения Х–ХII вв. / А. Флоровский // Международные связи России до XVII в. – Москва, 1961. – С. 64–82.

Янин, В. Денежно-весовые системы русского средневековья / В. Янин. – Москва, 1956.

Die Funde der Bronzezeit aus Frankreich. Bestandskatalog. – Berlin, 1993. – 177 s.

Michalak, А. Jeszcze o buławach średniowiecznych z ziem polskich: refleksje na marginesie odkrycia z Bogucina / А. Michalak // Acta Militaria Mediaevalia II. – Kraków–Sanok, 2006. – S. 103–114.

Michalak, A. Wpływy wschodnie czy południowe? Z badań nad pochodzeniem buław średniowiecznych na ziemiach polskich / A. Michalak // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Держава та армія. – 2006. – № 571. – С. 48–74.

Strzyż, Р. Ruskie buławy “gwiażdziste” z terenu MaŁopolski / P. Strzyż // Acta Militaria Mediaevalia І. – Kraków–Sanok, 2005. – S. 107–114.

Опубліковано
2019-04-12
Як цитувати
Козак, М. (2019). Торгівля зброєю на Русі в Х-ХІІІ ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 21, 63-70. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/12568